Sensus kommunis - a Mossad vezetõjét leváltották
rta: postaimre - Dtum: 2010 11 24 ¦ 18:20:24
Nem tudod, feltûnt-e valakinek, hogy a rendõrség szokatlanul csendes. Nincs ORFK, BRFK és semmilyen egyéb nyilatkozat, sõt az ál-Pintér helyett is mindig egy hivatkozás „nyilatkozik”. Kontrát (lehet inkább Kontárt akartak írni?) friss „lebukása”, lányának pozícióba helyezése mellett most találtam egy hivatkozást a BRFK posztosának családi elkötelezettségére.
„Mikor lesz olyan vezetõje vajon a BRFK-nak, amikor nem az ilyen kicsinyes visszaélésekrõl fog majd szólni a munkáltató és egy valódi szakszervezet viszonya?
Latabár Kálmán egy ruhagyárban dolgozott és xarul varrta fel az öltönyre a gombokat. Aztán úgy hozta az élet, hogy a saját maga által varrt öltönyt vásárolt meg és a selejtes munkájának minden kényelmetlensége a nyakába zúdult. A selejt bosszúja c. film vajon miért jutott eszembe ezen cikk elolvasását követõen?


Teljes hr
Nem tudod, feltûnt-e valakinek, hogy a rendõrség szokatlanul csendes. Nincs ORFK, BRFK és semmilyen egyéb nyilatkozat, sõt az ál-Pintér helyett is mindig egy hivatkozás „nyilatkozik”. Kontrát (lehet inkább Kontárt akartak írni?) friss „lebukása”, lányának pozícióba helyezése mellett most találtam egy hivatkozást a BRFK posztosának családi elkötelezettségére.

„Mikor lesz olyan vezetõje vajon a BRFK-nak, amikor nem az ilyen kicsinyes visszaélésekrõl fog majd szólni a munkáltató és egy valódi szakszervezet viszonya?

Latabár Kálmán egy ruhagyárban dolgozott és xarul varrta fel az öltönyre a gombokat. Aztán úgy hozta az élet, hogy a saját maga által varrt öltönyt vásárolt meg és a selejtes munkájának minden kényelmetlensége a nyakába zúdult. A selejt bosszúja c. film vajon miért jutott eszembe ezen cikk elolvasását követõen?

Aztán eszembe jutott még Móricz Zsigmond Rokonok c. remekmûve is, amely a közigazgatásban már korábban teret nyert sógor-koma-jóbarát pozícióba jutásának közéletet fertõzõ hátterét mutatta meg. Milyen érdekes. A jelenlegi BRFK fõkapitány édes anyukája a Fidesz - mint politikai párt - gazdasági szakembere, és amint a Fidesz kormányra jutott, máris jött a vezetõcsere a BRFK élén.

Ezt csak azért írom le, mert alig telt el egy-két hónap a BRFK élén történt vezetõcsere óta, a tutiba ültetett Fõkapitány máris elfelejtette, hogy honnan jött és milyen körülmények változása következtében került õ a BRFK vezetõi székébe. Nem tudom milyen szakember, azt sem, hogy rátermett-e a BRFK vezetõi székére. Én csak azt látom, hogy a Fidesz jött és a Fidesz gazdasági szakemberének a fiacskája került kinevezésre a BRFK élére, aki most a legtöbb rendõrt soraiban tudó rendõr-szakszervezet részére juttatott 1 db(!) 20 nm-es iroda vonatkozásában mondja azt, hogy a BRFK mûködésének fenntartása érdekében a legnagyobb rendõrszakszervezet takarodjon ki onnan, ahol a legénységbõl több száz rendõrnek ad napi segítséget. Többek között olyan alkalmakkor, amikor korszerûsítésnek álcázva átszervezést hajtanak végre, és éppenséggel a rendõrök részére járó bevetési pótlék eltrükközését találta ki a BRFK új üdvöskéje.

Azt, hogy a politikai alapon kinevezett "rokonok" milyen minõségû munkát (vagy éppen porcelántörést) képesek véghezvinni, jól példázza a Kontrát kislányának "remekmûve" amellyel porig alázta a Köztársasági Elnök Úr addig is erõsen megkérdõjelezett nimbuszát.
Ifjabb Kontrát ugyanis 25 évesen lett az iskolapadból kikerülve a Felterjesztési Osztály osztályvezetõje.
Vitézy Dávid pedig - aki Orbán Viktornak rokona - 25 évesen egy közlekedési szupercég vezérigazgatója.
A BRFK vezetõje, akinek édesanyja a Fidesz egyik bizalmi gazdasági szakembere, megkapta a BRFK vezetését.

Ha legjobb tudásuk szerint alázattal végeznék a munkájukat akkor azt mondaná az ember, hogy az MSZP-s sáskajárás után csak jobb jöhet.
Azonban túl drága az az országnak, ha a pozícióba került rokonokból hiányzik még a minimálisan szükséges szakmai szerénység vagy alázat is.
Önmagában ugyanis az, hogy hány csillaggal rogyasztják meg a százvalahányadik ifjú rendõrtábornok vállát és az a tény, hogy a rendõrtábornokaink egy részének szakmai múltjai egyre inkább hasonlítanak egy huszadrangú Bud Spencer vígjáték délamerikai katonai juntájának operett tábornokaira, inkább szánalommal vegyes nevetségességet vált ki az emberbõl, mintsem azt a fajta csodálatot és elismerést, amelyet egy hiteles szakmai múlttal rendelkezõ magas beosztású rendõrtábornok vált ki környezetébõl és a közvéleménybõl.

Nálunk, Magyarországon ez másképp mûködik. Jön az ifjú titán és azonnal felvonul az elefántcsont toronyba, gyáva még ahhoz is, hogy saját bumfordiságát megvédendõ odaálljon a legnagyobb rendõrszakszervezet küldöttsége elé és férfiember módjára próbálja megvédeni a szakma becsületét. Erre képtelen, mert õ tudja legjobban, hogy honnan, miért és milyen "érdemek" alapján került abba a pozícióba amelybe emelték. Ehelyett elvtelenül visszatámad és olyan pitiánerségrõl ad tanúbizonyságot a köz pénzével bánva, amely világos képet és egyértelmû választ ad arra az egyszerû kérdésre, hogy mennyire alkalmas és méltó arra a pozíciójára, amelyre õt pártfogói odahelyezték.

Mert bármennyire is kényelmetlen, bizony az igazság az, hogy ezeknek a kinevezéseknek a zöme Móricz Zsigmond Rokonok c. remekmûvében ábrázolt jelenségek, forgatókönyvek alapján zajlik.

Csak idõ kérdése, hogy a BRFK-n mikor születik majd olyan "dolgozat" mint a KOntrát lány tollából, és amelynek elolvasása láttán hasát fogja a nevetéstõl a közvélemény jelentõs része. Ez a torz és beteg döntés is mutatja, hogy vannak még guruló gyógyszerszemek a BRFK-n Gergényi után is.

A magyar rendõrség vezetõkiválasztási módszere tragikus, az alját hozza a felszínre fajsúlyánál fogva és az értékek lesüllyednek a fenékre. Sajnos.

Gratulálok a BRFK vezetõjének a szinten aluli bemutatkozásához!

siralmasan szánalmas
Folytatnám a gondolatmenetet, mert ezzel még nincs vége. A BRFK új "vezetõje" szívesebben tárgyalgat a Lázár FIDESZ "honatya" által létrehozott és a BRFK-n mûködõ 20 fõt sem elérõ RKDSZ-el, akinek rögtön irodát és egyéb juttatásokat adott már akkor, amikor a BRFK-n a tagsága 2 fõ ha volt. Gondolom Lázár "honatya" óhajára cselekedte ezt a BRFK marionett tábornoka, aki a tábornoki rangját a politikai akarat alapján szerezte és természetesen most sem érdemei alapján. Jelenleg az az érdeme, hogy õ narancs színû, legalábbis ezt adja elõ magáról családfája után.

A TMRSZ aki a 2000 fõs dolgozót képviseli az már kemény falat neki, mert még talán belesülne a nagy szakmai érvelésébe, ezért aljas és nemtelen eszközökhöz folyamodik õ is. Sajnos a fidesz megint nem jól választott, mert hozzá képest elõdje is különb volt valamelyest, de szakmai tudása nagyobb volt az biztos.”

http://www.tmrsz.hu/hirek-aktualis/1196-koltoztetes-bosszubol.html#comments
Link
Ha már a rendõrök is látják, hogy vezetõik akasztófavirágok, akkor a rendszerelméletek szánalmas bukása mellett az ügynökök mûködésének is befellegzett?
Nem régen Körösi Imrével volt beszélgetésem, több ízben is. Aztán a szavazósdi után hirtelen lebetegedett és agymûtéten esett át, már legalábbis állítása szerint. Lehet, hogy én is átestem, csak nem tudok róla? Az alábbi képet és gondolatot most kaptam!
„Kõrösi Imre a KOPONYA mûtétje után, bõ egy héttel, lám a Magyar orvostudomány immár újból a világ élvonalában.”

A képet a Képfeltöltés.hu tárolja.

Imrém, örülök, hogy egészséged töretlen, s remélem az emlékezeted digitalizált lenyomatát, amit ígértél, hamarosan terjeszthetem a közérdek figyelembevételével! Várom az adathordozót!
Különös, hogy Ilkey Csaba kutató is hirtelen sokat veszített állóképességébõl, de ugye Kozenkai halála után (ahol állítólag nem volt koporsó sem), már semmin nem lepõdök meg. Már csak Tõke Péter töretlen Orbánizmusa és szadulókõmûves-leleplezõ mozzanatai hullámtörte, igazzságtépte Peter Scheldonhuanja kell, hogy kicsit kiborítson néhány félrevezetettet. Péter, ajánlom figyelmedbe az alábbiakat!


„FIDESZ (Fiatal Demokraták Szövetsége) AZ állítólagos "rendszerváltozás" után AZ SZDSZ ifjúsági tagozatából alakult. Orbán Viktor, Soros (Schwartz) György a jelenlegi világgazdasági válságot "élete fõmûvének" tartó, Magyar származású amerikai milliárdos támogatásával végezhette el külföldi tanulmányait. Orbán (Orsós) izraelita nagyanyai származásával alkalmas személynek találtatott. A Nemzeti Kerek asztal tárgyalásain 1989-ben néhányadmagával "képviselte" a fiatal demokrata érdekeket, hogy 1989. október 23-án AZ ország népének megkérdezése nélkül, áldásukat adják, AZ 1949. évi XX.-as törvényként, szovjet erõszak hatására beiktatott 1936-OS, buharini Alkotmány mintájára készült, 1989-ben adaptált, AZ MSZMP által módosított "ideiglenes" Alkotmányra!

A FIDESZ anyagi forrásainak biztosítását Pintér Sándor, akkori Országos Rendõrfõkapitány látta el. Mivel az Antall kormány ez idõtájban, a kiskunhalasi fõgyûjtõ KM1-es tankállomás gazolin készletének fosztogatásával, és a rablóprivatizációval volt elfoglalva, Gergényi Péter, Bács-Kiskun megyei rendõrfõkapitány óvó szárnyai alatt, az olaj -és szesz maffián kívül, Pintér Sándor irányítása alatt a nemzetközi kábítószer, fegyver -és szervkereskedelem bevételeibõl is részesült. Orbán elsõsorban a Bács-Kiskun megyei vállalkozókat látogatta rendszeresen támogatás begyûjtése végett. Így tett szert 400 millióra Sepsi Lászlótól, a határokon elkobzott zárjegynélküli cigaretták átjátszásából, melybõl Sepsi milliárdokat forgalmazott, de Orbán nem vetette meg, a szeszhamisításból származó kenõpénzek "jutalékát", és az olajszõkítés védelmet élvezõ orgazdáinak juttatásait sem! Flaisz Ferenc, a "Kakas", csak bevallása szerint 1 milliárdot adott át Pintérnek, aki a késõbbi belügyminiszteri szék reményében hûen szolgálta magyarországi és amerikai gazdáját. Tevékenységüknek köszönhetõ a kiskunhalasi kiserdõben lefejezett hullák, vagy a sorozatos, azonos módszerrel elkövetett rendõr "öngyilkosságok" is!

Orbán, Soros kegyeltje, számára jó tanítóra lelet. A FIDESZ hatalomra jutása elõtt ismeretséget köthetett, az alvilág összes szereplõjével, akik összehangolt tevékenységét Pintér mesterien irányította. Pintér ugyan 1996-ban lemondásra kényszerült, ami olcsó ár volt ahhoz képest, hogy Olaszországban, a nemzetközi maffiabûntársai 20 év börtönbüntetéseket kaptak, de beletenyerelt az akkor éppen hatalomban soros Horn-Kuncze duó olajügyleteibe is. Kuncze félreállította ugyan, de a tranzit maffiakereskedelmet továbbra is felügyelte, Szemjon Mogiljevics-el, a magyarországi orosz maffia fejével, aki jelenleg Putyin úr jóvoltából Nyugat-Szibériában "vendégeskedik". Orbán és "csapata" szorgalmasan gyûjtötte be a bûnözõi körök megvesztegetési pénzeit, miközben kegyeket gyakorolt! Soha annyi benzinkút nem nyílt Bács-Kiskun Megyében, mint az 1991-1995-ös években!”

http://s79.freeblog.hu/archives/2010/05/04/Posta_Imre_Fidesz_hivoknek/
Link

Aztán ezt is, ami ugye félelmetes végkövetkeztetései okán önmaga is egy vádirat!

K/6487.
Írásbeli választ igénylõ kérdés
Dr. Szili Katalin
az Országgyûlés elnöke részére.
Helyben
Tisztelt Elnök Asszony!
A Házszabály 91.§ (2) bekezdése alapján bejelentem, hogy írásbeli választ igénylõ kérdést kívánok feltenni
Dr. Polt Péter
legfõbb ügyész úrhoz
"Hogyan és miért tûnhettek el az ügyészség kezén magas szintû fidszes- és maffia-kapcsolatokkal bíró cégek büntetõügyének iratai?"
címmel. A választ az Országgyûlés ülésén kívül, írásban kérem.
Tisztelt Legfõbb Ügyész Úr!
Tudomásomra jutott, hogy a Környezetvédelmi Minisztérium - jogtalan haszonszerzés végett különösen nagy kárt okozó csalás, valamint közokirat-hamisítás, továbbá egyedi azonosító jel meghamisítása bûncselekmények elkövetése miatt tett - feljelentése alapján az Országos Rendõrfõkapitányság Szervezett Bûnözés Elleni Igazgatósága (ORFK SZBE IG) nyomozást folytatott le az Industrial Plastic Corporation Mûanyagipari Kft. (IPC) és a PAPP-ÍR Feldolgozó és Kereskedelmi Kft. (PAPP-ÍR) ügyvezetõi, Papp László és Pappné Tótin Tímea ellen.
Az ügy elõzménye, hogy az Industrial Plastic Corporation Mûanyagipari Kft. a környezetvédelmi miniszterének döntése szerint állami támogatásban részesült, így jogosultságot szerzett a Környezetvédelmi Alap Célelõirányzat (KAC) által biztosított rendszeres támogatás felhasználására.(A támogatási szerzõdés megkötésére azonban csak 2001. február 21-én került sor azzal, hogy a szerzõdés kezdõ idõpontja 1999. január 1. napjában került meghatározásra.)
A nyomozás befejezését követõen 2003. április 15. napján a nyomozó hatóság a keletkezett iratokat - többek között különösen nagy kárt okozó csalás és közokirat-hamisítás tényállásában - vádemelési javaslattal a Fõvárosi Fõügyészségnek megküldte.
Az ügyészség azonban még nem emelt vádat, hanem 2003. augusztus 18. napján a Budapesti V.-XIII. Kerületi Ügyészség a nyomozati iratanyagot további nyomozási cselekmények folytatása végett visszaküldte az ORFK SZBE IG-re.
Ekkor derült ki, hogy az ügyészségek kezén elveszett a nyomozati iratok egy példánya és a mellékletek közül több kötet is!
Hogy egy folyamatban lévõ büntetõeljárás ügyiratai eltûnhetnek az ügyészségen már önmagában is felháborító, és - legalább is remélem - példátlan, amely ha csak a jéghegy csúcsa, akkor erõs kétséget ébreszt az ügyészségek háza táján uralkodó viszonyok megítélésében. Ám igazán akkor válik figyelemreméltóvá az eset, ha jobban megnézzük a gyanúsítottak és cégeik hátterét és összefüggéseit. A kirajzolódó képben egyaránt szerepelnek a magyar és az ukrán szervezett bûnözés, az olajmaffia kulcsszereplõjeként elhíresült figurák, és a jobboldal, a Fidesz vezetõ politikusai, volt kormánytagok, a Fidesz gazdasági holdudvaraként ismerté vált cégek és személyek.
A PAPP-ÍR Kft. ügyletei kapcsán gyanúsított ügyvezetõ Papp László a Phone Elektrik Kft.-ben 1999-2000-ben együtt szerepel a társtulajdonos Garamvölgyi Gábor és Lakatos Csaba mellet Pálocska Jánossal, továbbá Sándor Líviával, a "Papa" olajügyek kapcsán elhíresült Sándor István lányával. A Garamvölgyi - Lakatos - Pálocska tulajdonosi hármas ismétlõdik a Ferken Invest Kft-ben is. A korábban a sajtóban megjelent információk kapcsán azonban még érdekesebb az összefüggés a Stips Kft.-vel. Az olajügyekben is érintettként szereplõ Pálocska János vállalkozó, Sándor István ("Papa") alezredes barátja, aki abban az idõben lett Dávid Tamás olajos vállalkozó tulajdonostársa a Stipsz Kft.-ben, amikor a "Papa" olajügyekben nyomozott. Pálocska János elõtt - Leonid Goldstein néven - Leonid Stecura Pavlovics (Loncsik), az ukrán-orosz maffia egyik vezetõjeként ismert vállalkozó volt a cég egyik tulajdonosa, akivel Sándor István koronatanújaként is találkozunk a Clodo-ügyben.
Négy évvel ezelõtt, 1996. október 1-én Bozóky Imre ügyvéd (aki a Fidesz-kormány alatt lett a Magyar Labdarúgószövetség elnöke) és felesége ingatlanforgalmazásra hozta létre a Stipsz Kft.-t. Két hónappal késõbb a tulajdonosok Dávid Tamás olajos vállalkozót bízták meg az ügyvezetõi teendõk ellátásával. A kft. tulajdonába került egy üzemanyagtöltõ állomás, melyet Dávid Tamás egyik cége, a SZ.E.T. Bt. bérelt. A Stipsz Kft. székhelyét ekkor "Kiskunfélegyháza, Aranyhegyi benzinkút" cím alá helyezték át, tevékenységi köre megváltozott. Dávid Tamás korábban egyik tulajdonosa és vezérigazgatója volt a D and T Rt. elnevezésû olajos cégnek, melyet a rendõrség alapos gyanúja szerint a Conti Car Kft. érdekeltségi körébe tartozó személyek vásároltak meg. Tóth László, a D and T Rt. egykori másik tulajdonosa vallomása szerint a Conti Car-csoport és az Energol Rt. tulajdonosai e cégben végeztek olajforgalmazást a közterhek megfizetése nélkül (ezt az érintettek a büntetõeljárás során tagadták). A D and T Rt. az olajos szakmában jól ismert társaság volt. A cég említett korábbi társtulajdonosát, Tóth Lászlót az olajosok a szakma "eszének" tartották. (Tóth László az olajszõkítéssel foglalkozó Hung-Itália Kft. egyik vezetõje is volt, késõbb börtönbüntetésre ítélték.)
Sándor István alezredes, aki ebben az idõben olajügyekben végzett felderítõ munkát, az egyik lapnak korábban úgy nyilatkozott: Dávid Tamással a Conti Car-csoport sértettjeként ismerkedett meg. Tóth László említett vallomása szerint a Conti Car-os vevõk Dávid Tamásnak nem fizették meg a D and T Rt. teljes vételárát. Az érintettek elmondása szerint a Conti Cár 1996 nyarán szerezte meg Dávid Tamástól a D and T Rt.-t. Dávid Tamás ezt követõen került a Stipsz Kft-vel kapcsolatba.
Bozóky Imre, a Stipsz Kft. alapító tulajdonosa a Világgazdaságnak elmondta: Dávid Tamás .- régi ügyfeleként -. vállalkozást keresett. Mivel a Stipsz Kft. addig semmiféle tevékenységet nem végzett, felajánlotta a céget megvételre, így lett 1996. december 27-én Dávid Tamás a Stipsz Kft. ügyvezetõje, 1997. január 10-én pedig -. Keles Selim kecskeméti lakossal együtt - a cég tulajdonosa.
Néhány nappal a tulajdonosváltás után a Stipsz Kft. tevékenységi köre bõvült: gépjármûüzemanyag-kereskedelem is a profiljába tartozott. Ugyanezen a napon bérleti szerzõdést kötöttek Zsengellér Gábor szegedi lakossal: a tulajdonos a lakásából bérbe adott a Stipsz Kft.-nek egy nyolc négyzetméteres szobát, amely a cég székhelye lett. Ennek nyomán a kft. illetékességbõl átkerült Bács-Kiskun megyébõl Csongrád megyébe, és így -. Vincze István jövedéki osztályvezetõ igazolása szerint - 1997. március 12-én a vám-és pénzügyõrség Csongrád megyei parancsnokságára nyújtottak be kérelmet jövedéki engedély megszerzésére. (A Stipsz Kft. olajtároló kapacitása a Taipusz Kft.-tõi bérelt telepen volt, Bodaszõlõn. A Taipusz Kft. volt a tulajdonosa az Elsõ Magyar Olajtároló Rt. elnevezésû cégnek, amely szintén olajforgalmazással foglalkozott.)
Eközben Sándor István alezredes nyomozást folytatott a Conti Car és az Energol (így a D and T Rt.) ellen. Egyik legfontosabb informátora és tanúja Dávid Tamás volt, akivel ennek nyomán közelebbi kapcsolatba került. 1997. március 24-én a Stipsz Kft.-ben egy figyelemre méltó üzletrész-eladásra került sor: Dávid Tamás 50 százalékos üzletrészének felét eladta Leonid Goldsteinnek, Keles Selim pedig a saját üzletrészének felét Kosrioutchenko Guennadinak. A Leonid Goldstein néven szereplõ hamis útlevél tulajdonosa Leonid Stecura Pavlovics (Loncsik), akit az ukrán-orosz maffia egyik vezéralakjaként ismernek (Stecurát ezen a néven egy alkalommal el is fogta a rendõrség). Loncsik Sándor Istvánnal kapcsolatban állt, késõbb pedig a "Papa" koronatanúja lett a Clodo-féle bombagyár ügyében. Dietmar E. Clodo ezzel kapcsolatban azt állította, hogy Loncsik volt a "bombagyáros" (õ finanszírozta és irányította a laboratóriumot), Sándor István segítségével pedig félrevezette a rendõrséget. A Conti Car elleni eljárás során pedig felmerült, hogy Sándor István részben a Loncsik vezette ukrán maffia érdekében lépett fel a konkurens alvilági csoportokkal szemben. A "Papa" mindezt cáfolta. Ezzel nem ért véget a cég adásvétele: 1997. május 2-án Dávid Tamás és Keles Selim visszavásárolta Leonid Goldstein és az ugyancsak ukrán Kosrioutchenko Guennadi üzletrészét. Majd 1997. szeptember 26-án Keles Selim az olajforgalmazással foglalkozó Stipsz Kft. 50 százalékos üzletrészét eladta Pálocska Jánosnak, akit Hegedûs László ügyvéd, Sándor István jogi képviselõje, a sajtóban nemrég a "Papa" barátjának nevezett (az üzletrészek adásvételét Bozóky Imre ügyvéd bonyolította).
Pálocska János rendõrségi körökben az ukrán maffia embereként ismert. 2000 novemberében már elõzetes letartóztatásban volt: ugyanabban az ügyben - Molnár Péter veszprémi vállalkozó felrobbantásával kapcsolatos eljárásban - vették õrizetbe, mint Sándor Istvánt. A "Papa" az olajbizottság elõtt tett vallomásában beszélt arról is, hogy nyugdíjazása után Pálocska János telkén nyaralt. Pálocska János más közös cégben is szerepelt a "Papa" lányával, Sándor Líviával (Cash-Mayer Kft.).
Egy másik szálon érdekes összefüggést fedezhetünk fel. A PAPP-ÍR Kft.-ben szereplõ, Gyenes Péter (akinek kézbesítési megbízottjaként is Papp László volt feltüntetve) 1997 és 2000 között tulajdonos a Germex Kft.-nek, amelynek ügyvezetõje Zubek János társtulajdonosa is volt a Zuter Kft.-ben. Zubek János nem más mind Rack László és Valenta László tulajdonostársa a Vertikum Kft.-ben.
Az a Valenta László, aki Pintér Sándornak, az Orbán-kormány belügyminiszterének nem csak kabinetfõnöke, hanem korábban tulajdonostársa is volt a Preventív Security Rt.-ben és - szintén Rack Lászlóval együtt - a RPV Kft-ben is. A Pintér Sándor nevével fémjelzett Preventív Security egyébként újabban, mint a Terror Háza és az üllõi úti FTC-pálya újsütetû õrzõjeként ismert, intenzív terjeszkedést folytató céget is ismerhetjük, amelyet a Defend egyik örököseként emlegetnek.
Pintér Sándort pedig azt hiszem nem kell Önnek Legfõbb Ügyész Úr bemutatnom - úgy tudom, hogy már korábban is rendkívül jó volt az együttmûködés önök között, melyet több Ön által is elismert nem hivatalos közös teázás is bizonyít.
De Leonyid Steicura, Sándor "Papa" István és Pintér Sándor mellett a PAPP-ÍR Kft.-vel kapcsolatba hozható Tasnádi Péter és az olajos ügyekben elhíresült Conti Car csoport is. A fent említett Gyenes Péter igazgatótanácsi tag volt a H-Build 2000 Rt.-ben, amelyben tulajdonos volt a Conti Carhoz kötõdõ Radnai László és Csüllög Zsigmond is, valamint mindhárman tulajdonosok voltak a H-Buil(t)d Kft.-ben is. Utóbbiban késõbb társtulajdonos lett dr. Ruffy Varga Gábor, Frank Imre pedig ügyvezetõ, akikkel ugyanezen felállásban találkozhatunk a Kõbánya 35 Kft.-ben is. Ám Ruffy Varga Gábor tulajdonosa volt a Kõbányai Vásárcsarnok Kft.-nek, és ott társtulajdonosa volt az a Frank Imre, aki nem csak a már elített H-Buil(t)d Kft.-ben és a Kõbánya 35 Kft.-ben, de a Mesterdetektív Kft.-ben is ügyvezetõ volt, ahol tulajdonosként Láposi Lõrinc és Tasnádi Péter nevével találkozunk.
Dr. Ruffy Varga Gábor egyébként felügyelõbizottsági (FB)-tagként szerepel a Dotán Rt.-ben, ahol az igazgatótanács elnökeként Kávási Zsigmondné nevével találkozhatunk, és amely cég a Kelemen István nevével fémjelzett Kordaxhoz köthetõ. De Kávási Zsigmondné FB-tag a jobboldal médiabázisához kötõdõ Nemzeti Sajtó Kft.-ben és a Nemzeti Média Kft.-ben is. Mindkét estben az ügyvezetõ Franka Tibor, a tulajdonosok pedig a Kordax Rt., és Csóti György a korábbi jobboldali képviselõ, illetve a Nemzeti Média Kft.-ben még Bálintfy Gábor is, akinek a Hotel Wien Kft.-ben és a Huninvest Rt.-ben való együtt szereplése Töröcskei Istvánnal, illetve Pocsai Alexel a ZIB Consulting-os, illetve a Hír Tv Rt.-s szálon a továbbiakban még említésre kerül.
Ám itt még nincs vége a Gyenes Péter által tulajdonolt, és magas jobboldali politikai körökhöz kapcsolódó cégek sorának. Például a Wiener Wurst Kft.-ben Gyenes Péter társtulajdonosa az a Karl Fonyo, aki által birtokolt Euro AWK Kft a Mahír Rt.-vel együtt tulajdonosa a Mahir Cityposter Kft.-nak. A Mahír-csoport régi és magas szintû kapcsolatát a Fideszhez és vezetõihez pedig azt hiszem már nem szükséges ecsetelnem.
Karl Fonyo egyébként 2001-tõl a Nemes Mezõ Kft.-nek tulajdonosa, ahol szintén ekkortól tulajdonos volt az ESMA kft-s dr. Blauer István is, akinek a Töröcskei vezette Equilor Rt.-s tulajdonrésze ismét csak a Töröcskei-birodalomba vezet.
Hasonlóan érdekes és ismerõs személyek illetve cégek neveivel találkozhatunk a másik büntetõeljárásban említett cég, az Industrial Plastic Corporation Mûanyagipari Kft. (IPC) hátterében is.
Az IPC Kft. tulajdonosa a PappÍr Kft, illetve Jacob Stern izraeli állampolgár. A cég FB-jének tagjai: Slosár Gábor, Mészáros Márton, dr. Novaszel Balázs.
Az FB-tagok közül Slosár Gábor közös céget a Thympanon Kft-t jegyzi a PappÍr tulajdonosával Papp Lászlóval. A cégben érdekelt még Töröcskeiné Sidlo Stella: akinek a férje dr. Töröcskei László, utóbbi testvére pedig dr. Töröcskei István.
Mészáros Márton jelenleg az ÁÉB Bank Rt. egyik fiókigazgatója, valamint a Pláninvest Bróker Rt. It-tagja, melynek tulajdonosai között fellelhetõ Piffkó András, aki a -meglehetõsen kérdéses politikai beállítottságú, és külföldi központtal rendelkezõ - Magyar Szabadságharcos Szövetség tagja.
Slosár Gábor korábban It-tag volt a Publica Rt-ben Matolcsy Györggyel egy idõben, akkor amikor a cégben FB-tag volt Liszkay Gábor és Giczy György. Érdekessége az ügynek, hogy késõbb FB-tag lett Töröcskei László is.
Slosár Gábor emellett Fb-tag az MDF által tulajdonolt Pecúnia Kft-ben Nagy Elekkel (Vegyépszer), dr. Horváth Balázzsal, Barsiné Pataki Etelkával egy idõben.
Dr. Töröcskei László Fb-tag a CD Hungary Rt-ben, akkor amikor a Cd Hungary megalakítja a CD Tours Kft, amelynek társtulajdonosa, egyben a cég ügyvezetõje, Selmeczi Gabriella édesapja Selmeczi Ernõ.
Dr. Töröcskei László és felesége Sidlo Stella tulajdonosai a Jur-ing Kft-nek.
Dr. Töröcskei László IT tag a Mahír érdekeltségnek számító Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Rt-ben, melyben szintén It-tag Kövér Szilárd, FB-tag Simicska Lajos.
Dr. Töröcskei László és dr Töröcskei István dr. Boros Imrével együtt tulajdonos a C-25 Kft-ben.
Dr. Töröcskei István és dr. Boros Imre pedig társtulajdonosok a T and T Rt-ben, amely a már korábban említett Jur-ing Kft-vel, továbbá Liszkai Gáborral társtulajdonosai voltak a Pántlika Kft-nek.
Dr. Töröcskei István fentieken túl tulajdonosa a Menagro Rt-nek, melynek igazgatója dr. Töröcskei László, valamint a számos fidesz-közeli cégben szereplõ Bártfai Beatrix. A Menagro jegyzi a privatizált Gödöllõi Tangazdaság Rt-t, meléynek Fb-tagja a Törökszentmiklósi Agrár Rt It-je, majd Fb-je, valamint a Baucont Rt. Fb-je mellett dr. Sárhegyi Zoltán, Bártfai férje. A Sárhegyi házaspár jegyzi a ZIB Consulting Kft-t, mely autópálya-építéseknél játszott kulcsszerepet. Egyébként Bártfai rokona Bártfai György tulajdonolta az Olajterv Holding Kft-t, melyet a Defend Kft-nek adott el.
Dr. Töröcskei István vezérigazgatója volt az Equilor Rt-nek, melynek tulajdonosa az Esma Kft. irányító Bleuer István érdekeltségébe tartozik.
Dr. Töröcskei István 6 évig ügyvezette a Huninvest Rt-t, melynek tulajdonosa dr. Bálintfy Gábor.
Dr. Bálintfy tulajdonosa volt a Kordax Rt-vel a Nemzet Média Kft-ben, melynek ügyvezetõje Franka Tibor, Fb-tagja Kávási Zsigmondné, aki a Dotán Rt vezetõje.
Dr. Bálintfy tulajdonos a Hotel Wien Kft-ben, ahol társa veje Pocsai Alex.
Pocsai a Hír Tv Rt-ben ügyvezetõ Borókai Gáborral, míg Fb-tag dr. Töröcskei István.
Pocsai jegyzi emellett a Buda Invest Kft-t, amelyben társtulajdonosa a Nitor Rt., amely a Rapcsák család tulajdona.
Pocsai tulajdonos a Halas Hangja Kft-ben, melyet Sepsi Katalintól a Sepsiker-es Sepsi család sarjától vásárolt meg. Sepsi Katalin tulajdonos a Horizont Immo Kft-ben, amely érdekes körülmények között jutott hozzá az Aladár utcai teniszpályákhoz.
Talán szükségtelen tovább sorolnom a kérdéses büntetõeljárásban gyanúsított személyek és cégeik messzire vezetõ kapcsolatrendszerét. Álláspontom szerint már az is rendkívül aggályos, hogy a törvényességet legmagasabb szinten garantáló ügyészségen ilyen állapotok uralkodnak, az alapvetõ biztonsági követelmények nem adottak. Ám az esetet különösen hangsúlyossá teszi, hogy egy olyan büntetõügy iratai veszhettek el az ügyészség berkein belül, amelynek gyanúsítottai a magyar és ukrán alvilág szereplõihez, jobboldali ex-miniszterekhez, vezetõ politikusokhoz, és fidesz-közeli cégekhez és gazdasági szereplõkhöz kötõdnek.
Fentiekre tekintettel tisztelettel kérem a Legfõbb Ügyész urat, hogy az alábbi kérdéseimet
megválaszolni szíveskedjék:
1. Hová tûntek az iratok?
2. Az ügyészség vagy az ORFK SZBEIG regisztrálta, hogy az iratoknak lába kelt? Amennyiben az ügyészség konstatálta a sajnálatos tényt, úgy milyen módon tájékoztatta a rendõrséget a történtekrõl?
3. Megindult-e már a belsõ eljárás a nyomozati iratok eltûnése kapcsán annak érdekében, hogy kit terhel a felelõsség a mulasztásért? Indult-e büntetõeljárás az eset kapcsán?
4. Évente hány alkalommal fordul elõ hasonló eset, hogy a nyomozati iratok egy része az ügyészségek közötti szállítás során elveszik? Vajon hány esetben látens az ilyen jellegû "iratvesztés"?
5. Ön szerint biztonságosnak tekinthetõ-e az ügyészség iratkezelési rendszere? Vajon kielégítõ biztonsági állapotok uralkodnak-e az Ön által vezetett szervezetben?
6. Hogyan történhetett meg, egy ilyen jelentõségû ügyben csak úgy eltûnnek vagy elvesznek az ügyiratok az ügyészség kezén?
7. Példátlan-e ez az eset, avagy máskor is elõfordult - netán többször is - elõfordult ilyen eset az ügyészség gyakorlatában?
8. Hátráltatja vagy veszélyezteti-e bármilyen módon ez a cselekmény a nyomozás és a büntetõeljárás sikerét?
9. Kinek a cselekménye vagy mulasztása idézte elõ ezt a helyzetet?
10. Vizsgálták-e ennek kapcsolatban a felelõsséget és a mögöttes okozati összefüggés, netán a szándékosság kérdését, és ennek nyomán történt-e felelõsségrevonás, vagy más intézkedés?
11. Valóban csak véletlen lenne, hogy olyan cégek, illetve gyanúsítottak ügyébe történhetett ez meg, amelyek, illetve akik a magyar és ukrán alvilág szereplõihez, jobboldali ex-miniszterekhez, vezetõ politikusokhoz, és fidesz-közeli cégekhez és gazdasági szereplõkhöz is kötõdnek?
12. Milyen következtetés vonható le ezek után az ügyészségi szervezet mûködésének anomáliái tekintetében, illetve az azt irányító és vezetõ, azért felelõs legfõbb ügyész felelõssége tekintetében?
13. Milyen konzekvenciákat von le Ön személy szerint, Tisztelt Legfõbb Ügyész Úr?
Várom válaszát!
Budapest, 2003. november
Tisztelettel:
Keller László
országgyûlési képviselõ
Magyar Szocialista Párt
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:w8gArC2fJzYJ:www.parlament.hu/irom37/6487/6487.htm+lakatos+olajos+ugyek&cd=6&hl=hu&ct=clnk&gl=hu&client=firefox-a
Link
Az olajozás egyébként központi irányítás alatt zajlott, minisztériumi segédlett mellett. Valami Csikósnét emlegetnek az akkor már képben lévõk, akik tudni vélik, hogy önmaguk ellen kellett volna nyomozniuk a hivatalos hivatásos bûnbandáknak.
Egyébként a mai napig is megy a „gazolin”-üzlet, csak most a hõtágulási együtthatóval játszadoznak, de ezzel együtt is egy-egy uszályon 50 milliós hasznot tudnak maguknak kihozni ezek az érinthetetlenek. Ezt a témát Lica barátom majd egyszer még jobban kifejti, de adatom nekem is van még bõven.
De ha már Licáról volt szó, el kell mondjam, hogy megerõsítettek abban, hogy a világ arany-dollár machinációi elég pontosak. Az amcsi nagykövetség elismerte, hogy már megint rátapintottunka lényegre, de fogalmuk sincs, honnan tudjuk, amit tudunk. Nem is kell tudniuk, hogy a gondolkodás egy minõség, nem pedig tankönyvi mûveltség kérdése.
Azért a lényeget még egyszer ide teszem, csak a Rotschild szabadulókõmûvesek és Drábik miatt!

lica - 2010 11 18 ¦ 21:21:12
Van is mire gyúrniuk a nem normálisainak.
Ugyan is azt hiszik ha Sorossal felvásároltatják a világ aranykészletét akkor azt tétlenül fogja nézni mindenki,hát nem.
Az lenne a tervük hogy amikor már jelentõs mennyiséget! vásároltak fel az aranyból és megtették az új Amerikai Unio-s fizetõeszköz fedezetévé,akkor köteleznék az EU-t és az ÁU-t is ugyanennek a megtételére. Mivel náluk lesz a világ arany készlete ezért õk szabhatják meg direktbe a világ többi országának, az adott pénzének az árfolyamát,nem pedig a "piacnak" ismert tõzsde. Ezzel is szedhetnek pénzhasználati díjat minden országtól,mivel náluk van a fedezet. Tehát kiteljesedett rabszolgaságot akarnak a világban létrehozni,olyat ahol nekik(zsidók) már nem kell dolgozni, mert a világ eltartja õket,mivel mindenki nekik fizet. Mindezt csak az aranyfedezetre hivatkozva,csapdába csalva az országokat,így kirabolva s legatyásítva mindent s mindenkit.
De még vissza térve az elejére: a dollárt nem is olyan sokára elõször az utcán seperve láthatjuk majd a múzeumokban kiállítva mint a múlt egy tanúbizonyságát .(tehát aki dollárban tartja pénzét annak lépnie kell gyorsan ha nem akar csóró lenni….)
No ennek mond most ellent az ÁU tagállamai,mert ahhoz hogy ezt véghez vigyék mindenkinek el kell ismernie az aranyat mint fedezetet,(nem pedig a munkával elõállított értéket)ha nem akkor az USA és Izrael mehet a panaszra a sóhivatalba .(Az EU egyenlõre talonban van ebben a játszmában nem kapott lapot.) Ezt látszik felismerni az egyik oldalon Putyin és csapata, a másik oldalon meg pont ezért kell majd küzdenie Orbánnak Izraeli háttérrel. Ezért nincs az EU-nak sem költségvetése sem költségvetési kerete, még ki kell bontakoznia ennek a „dolognak”addig még nem tudják hogy hová is álljanak melyik Unio alá állítsák az EU-t.
Szóval szerintem ez lesz a foci nagyban.
http://postaimre.euroweb4you.eu/news.php?readmore=827#comments
Link
Ma már azt olvasom, hogy a dollárt megkerülve üzletel az orosz, Kínával és ez a tendencia kerül érvényre egyre jobban. Errõl holnap hozok egy értékesebb cikket, csak a szkeptikusok megdöbbentése miatt, de addig is nézzétek meg ezt!
Bogár-Bayer, akik összeesküvésekrõl beszélnek és mégsem viszik õket kényszerzubbonyban el. Globaloböllér és társai? Nem zsidóznak, csak lebegtetnek! Jogos önvédelem kötelezõ! Öljük le a böllért? Háborúra „uszít” Bogár? Atya-gatya, még a végén el kell hinnem, hogy amit mondok, azt megkésve de mindenki plagizálja. Arról beszélnek, amirõl itt folymatosan! Bayer, hívd a forrást!
http://www.echotv.hu/videotar.html?mm_id=80&v_id=5432
Link
Amíg mi itt az igazán lényeges dolgokkal foglalatoskodunk, addig az MSZ nevében tovább megy a félrevezetés. Tényleg nem akarják érteni, hogy nincs miért alkotmányozni, vagy az a dolguk, hogy tovább hülyítsék azokat, akiket még lehet? Nem baj, mert így látható, hogy nem igazán értenek semmit az egészbõl azok, akiket meg lehet vezetni, de azért kicsit fáj, hogy sok egyébként értelmes ember is elveszítette józanságát.

„Magyarok Szövetsége állásfoglalás

A magyar nemzetnek történelmi lehetõsége van visszatérni ezer éves történeti alkotmányához.

A Magyarok Szövetsége ebben látja a magyar nemzet biztonságos jövendõjének megteremtését.

Szövetségre hívunk mindenkit, aki egyetért a jogfolytonosság helyreállításával.

Magyarok Szövetsége”
Kedves MSZ és alkotmányozó kedvû mélytudású társaság! Adjatok már ezekre a jelenségekre választ, mielõtt a zsidó-kormány kezébe tesztek egy magyar alkotmányt!
„Nemrégen hihetõ és hivatalos forrásból hallottam, hogy a vörösiszap katasztrófa után valamikor tartottak egy gyakorlatot Vecsés környékén. A gyakorlaton azok a szolgáltatók vettek részt, akiknek nyomvonalas hálózatuk van. (MVM, MOL, Vízügy, Magyar Telekom, stb) A gyakorlat célja, hogy földrengés esetén hogyan viselkednek ezek a hálózatok....
Állítólag siralmas volt az eredmény. Már majdnem megkérdeztem az illetõt, hogy már lehet tudni, hogy rövidesen földrengés várható? Aztán visszafogtam magamat.........
u.i.: Elõzõ levelemhez kapcsolódik az az infó is, hogy a legnagyobb távközlési szolgáltatónál megcombosították a számítógépes távoli elérés lehetõségét, hogy "szmogriadó" vagy "járványriadó" esetén is zavartalanul dolgozhassanak a dolgozók otthonról a laptopjukról..... Ezek sejtenek valamit.......”

De van itt más is!

„Belsõ infó: jövõ félévben + 40.000 diplomata zsidó költözik hazánkba az EU soros elnökségére hivatkozva és különbözõ Izraeli tõkébõl épült lakóparkokban lesznek elszállásolva. Most gondoljatok bele, ennyi csak amit elmondanak egy zárt fórumon!! Ennél több diplomata fog jönni....
És ezekhez még jönni fog a rokonság is!!!
Egy zsidó nagymamának 50 unokája van úgy, hogy képtelen a nevüket megjegyezni, vagy egyáltalán számon tartani õket! Tehát egy zsidónak van kb. 1000 rokona közeli ágon! A zsidóknál tilos a védekezés, úgy szaporodnak, mint az amõbák...
2011-tõl hazánkat úgy fogják hívni:
"Gyógyító Magyarország"
Nagyiparban mennek itt a dolgok.”

A 40 ezer az alaphangon, s ha már itt vannak, akkor miért is mennének el, hisz magyarok õk is a Szent Korona oltalma alatt!

„Imre!
Néhány apróság a hétköznapokról:
Ma reggel fél-füllel hallottam a Fiala-Lázár párbeszédet. Feltûnt, hogy ez a Lázár egy akkora sötétség, hogy Bolond Istók snóbli-díjas (Nobel) mellette. Bár Fiala sem az a nagyon egyértelmûen beszélõ firma, de egy intelligens ember átlát a hablatyán, és leüti a feldobott labdáját. Ám ez a tökfej rendre belesétált a csapdákba, és a végén már szólni sem tudott. A zárszava pedig egy kiváló minõsítés: õ nem tehet arról, hogy nem odavaló emberek ülnek az adott pozícióban, és ha valaki hülyeséget nyilatkozik, az nem az õ hibája.
Más:
A tudásalapú társadalom felépítése jegyében a középfokú intézményekben 10%-ak csökkentik a normatívát, és minden iskolától leltárt követelnek 5 napon belül (mai hír!). A leltárnak tartalmaznia kell mindent. Értsd ezalatt: a homlokzaton hány tábla, felirat, zászlótartó, címer stb. van, az egészségügyi helységekben hány ajtó, törölközõtartó, wc-kefe, kézszárító- és törlõpapír-tartó, az osztályokban hány faliképfüggesztõ-kampó, virágtartó, ruhafogas, armatúra, villanykapcsoló, a karnison hány db függönycsipesz stb. van.

Más:
Zsiráfok ezrei özönlenek a pesti utcákon és költöztetik be õket a multi-kultik környezetébe. Éjjelente 5-8 fõs csoportokban járõröznek, és eltüntetnek minden magyar eredetre utaló táblát, hirdetést, amit nem tudnak leverni, mert festett és az egész homlokzatot kéne törni, azt lefújják egy graffitivel. Ahol megjelennek ezek a tetvek, a partetlisek villámgyorsan lelépnek. Nagyon készülnek a Ham(!)ukára, tisztítják a förmedelem-menórájuk helyeit.
Nagyon elkélne már egy két gepárd a megfelelõ pozícióba.”

Mindehhez képest Vona a szívesen foglalkozik a két zsidóval, Stohl és Alföldi szereplésével, mert az felháborító „közügy”. Lassan, de biztosan a teljes politikai paletta kiürül, s ha nem sikerül katasztrófa okán felszereltetni 8 ezer önkéntes zsidót Hendének, akkor itt tényleg gepárdokkal fognak vadászni az ellenségre a valódi hazafiak, bár van hatékonyabb eszköz is a befûtésre.

RPO (11 kg, 1000 m. hatótáv. Reaktív lángvetõ.)
http://www.youtube.com/watch?v=KX8McyNa6jk&feature=related
Link
Buratinó, az RPO nagytestvére
http://www.youtube.com/watch?v=6ane4jB35Hs&feature=related
Link
Azért nem kell elkenõdni, mert a kmeszetben a Likud és a Kadima eléggé összekarmolta egymást, s a Mossad fõvezére, a „mindenható” Dagan el lesz távolítva az év végéig- Milyen érdekes ez, mert miközben háborúra készülnek, akkor cserélik le a „nagyfõnököt”? Terhes volt már ugye? Túl sok vaj volt a füle-botja mögött?
A koreai helyzet is 4elég egyszerûnek tûnik. Az USA nemkívánatossá vált a régióban és meg kell teremteni annak a módját, hogy kipakolhassanak a körzetbõl. Egyelõre maradjunk ennyiben! A Magyarországon dolgozgató, bóklászó hírszerzõ szolgálatok közül a magyar már teljesen taccson van. A fiúknak halvány gõzük sincs semmirõl, csak csapkodnak, kapkodnak és pótcselekszenek. Ahogy látom, nagyon nem kell beavatkozni a jelenlegi helyzetbe, mert Viktorék maguk bizonyítják be a mûködésképtelenséget és igazolják minden szavunkat.