Pókok a hálóban
rta: postaimre - Dtum: 2011 09 26 ¦ 10:29:14
Hûvösek a hajnalok és permetezik az égboltot továbbra is, mintha azt már a természet meszelné. Az élet megyen tovább, az elembõl a delej nem akar fogyni. Marci lábadozik és ma már virgonckodik „Csipetke”. A mandulája egyelõre nem kelt benne hiányérzetet. Máté a gimibõl hazahozta az elsõ négyesét németbõl, ami kezdetnek nem is rossz, ahhoz képest, hogy nagyon lazán veszi a tanulást. Kapacitálom, hogy gyakoroljon, mert az én német-tudásomnak sem ártana ez kis felfrissülés. Blanka is egyre önállóbb, nagylányosan autoriter és útkeresõ. Most éppen rajzolni iparkodik, s mûvész-iskolákkal kezdett szemezgetni. Minden megy a maga kerékvágásában, mintha mindig is így mehetne tovább, de gyülekeznek a felhõk a chemtrailos teremburán. A háború aktívabb szakaszába lépett, de ez még mindig csak erõfitogtatás, pozícióba-kényszerítés és sokkal inkább diplomáciai, mint katonai manõverek halmaza.
Teljes hr
Hûvösek a hajnalok és permetezik az égboltot továbbra is, mintha azt már a természet meszelné. Az élet megyen tovább, az elembõl a delej nem akar fogyni. Marci lábadozik és ma már virgonckodik „Csipetke”. A mandulája egyelõre nem kelt benne hiányérzetet. Máté a gimibõl hazahozta az elsõ négyesét németbõl, ami kezdetnek nem is rossz, ahhoz képest, hogy nagyon lazán veszi a tanulást. Kapacitálom, hogy gyakoroljon, mert az én német-tudásomnak sem ártana ez kis felfrissülés. Blanka is egyre önállóbb, nagylányosan autoriter és útkeresõ. Most éppen rajzolni iparkodik, s mûvész-iskolákkal kezdett szemezgetni. Minden megy a maga kerékvágásában, mintha mindig is így mehetne tovább, de gyülekeznek a felhõk a chemtrailos teremburán. A háború aktívabb szakaszába lépett, de ez még mindig csak erõfitogtatás, pozícióba-kényszerítés és sokkal inkább diplomáciai, mint katonai manõverek halmaza.

Bár éppen tegnap kaptam egy újabb elõrejelzést arra vonatkozóan, hogy Hillary Clinton körül is elfogyott a levegõ és több jel is arra utal, hogy október közepén egy nagyobb dobásra készülnek a terrorista zsidó állami költségvetési szervezetek az USA-ban, ám úgy látom, hogy a nagyobb erõk már itt mozognak és ezek idõhúzásra játszanak. Ez jelenleg egyenértékûnek hat a világháború elkerülésének szándékával, de ugye semmi nem biztos. Igen, most õszre is készenlétbe kell helyezõdni, mert gyúrnak ara, hogy beindítsák azt a háborút, amire már 2006 óta nyíltan fenik a fogukat a zsidajok, de ahogy látom ez most is el fog maradni. Már ami annak komolyságát illeti. Még mindig nem elég elkeseredettek és ami ennél is lényegesebb, nem elég tudatosak azok, akikkel érdemes lehet megvívni bármilyen nemzetmentõ hadmozdulatot. A katonai megoldás így csak egy elkeseredett és egy „próba-szerencse” alapon lezajló, „majd idõ közben kiforrja magát” címkével felruházott mozzanat lehet, s ha lesz, az lesz. De nem lesz forró õsz, max. forrongó, fortyogó. Miért gondolom így? Az elõjelek arra utalnak, hogy a „nagyhatalmak” eltolták a megoldást egy évvel és 2012-re helyezték a hangsúlyt. Mióta észlelték a készülõdõ világháborús veszély komolyságát arról szólt a történet, hogy azt mindenféle szerzõdésekkel, katonai erõfitogtatással, a hatalmi ágazatok és a szövetségesi rendszer kiépítésével, átalakításával, az „energia-fegyver” és a „pénz-fegyver” segítségével elodázzák, hogy „békés” úton történhessen meg az átrendezõdés, amely jelenleg azért még nem látszik teljes bizonyossággal a „zsidómentes szebb jövõnek”, de a levegõben ott lóg annak a lehetõsége.

A jelek abba az irányba mutatnak, hogy jövõre, az orosz választásokon is túl az izraeli parlamenti választásokat is meg kell nyerni az orosz nyelvû emigránsoknak, s így fegyver nélkül kell és lehet (sorrend szabadon cserélhetõ) lefegyverezni zsidókiát. No, mire idáig eljuthatnak, akkorra cudar világot jósolnak a „szakemberek”. Soros Gyuri azt mondja, hogy idén decembertõl igen súlyos lesz a válság, messze túlnõve a 2008-as esszenciát. Hiszitek, vagy nem, az teljesen mindegy.

Éppen most érkezett üzenet a következõket mondja:
„Lavina elindult = 2012. jan. 01. a kormány fizetésképtelen. Nyugdíj fizetések = 60% infláció. Forintból mindenki menekül. Összeomló Euro viszi a svájci Frankot is a mélybe!”

Talán nem véletlen, hogy jövõ tavaszra elõrehozott választásokról esik egyre többet szó és a pápuának a lemondatása is szóba került? Mindemellett jönnek a zufók is minden mennyiségben és ha a vízcsapot kinyitom, akkor onnan is a zidegen lények támadásától kell tartani. Ez van, feleim. Az elkerülhetetlen onnan ismerszik meg, hogy nem elkerülhetõ. Leleplezés minden mennyiségben immár a zsidó-médiában, de külföldön is. Olvasom, hogy az oroszok tisztázni akarják Katyint a lengyelekkel, akik azért sok tízezer „vörös katonát” konclágereztek be és nyuvasztottak meg az 1919-es évek végétõl. De olvasok leleplezéseket a búr háborúról is, amirõl én kb. egy éve írtam, hogy az angolszász zsidók akkor hozták létre az elsõ ismert ilyen jellegû megsemmisítõ-tábort. Majd olvasom, hogy a II. VH befejezését követõen már 1945 júniusában a szövetségeseknek meg kellett volna támadni a Szovjetuniót és amit nem sikerült Hitlerrel és késõbb Rommellel végrehajtatni, azt most együttes erõvel és nyíltan tették volna meg.Olyan információs háború ez, amelyet itt mi a honlapon és kívüle jól megértettünk, s talán sikerült úttörõ szerepet vállalni abban, hogy rádöbbenjenek, ennek így kell lennie. NINCS TITOK! S ha titok nincs, akkor nem kell titkolózni sem, de ennek érdekében a titkokkal övezett társaságokat, személyeket el kell takarítani az útból, félig és elõször titkosan, de egyre nyíltabban. S kik teszik mindezt meg? No az már titok.
Itt már nem egyszerû „leleplezések” zajlanak, hanem koncepciózus részlet-feltárás, logikailag érthetõ , mert összefüggõ eseményláncolatok napfényre hozatala pró és kontra, no meg rekontra és Fedák Sári.

Persze értelek benneteket, hogy az a kérdés merül fel mindenkiben, ami bennem is: de ettõl hogyan és miképpen lesz jobb nekünk és unokáinknak, hisz itt mindenki nyakig benne van ebben a piszkos és gyilkos játszmában?

A válasz nagyon egyszerû. Mindenki számára ez semmiképpen nem lehet és nem is lesz sem jó, sem szép. A háború nem elkerülhetõ és bizony a gyilkolászás színe-java még elõttünk áll. A gonosz nem adja magát olcsón és bizony el kell ismerni, hogy jelenleg csak annyi biztos, hogy a gonosz az életünkre tör, de pontosan nehéz meghatározni, hogy melyik erõ nem annak az eszköze.

Az oroszok nem fognak lépni egyelõre, hisz erre semmi sürgetõ kényszerük egyelõre nincs. Ha esetleg az ENSZ „reformja” alapján zöld baretben jöhetnek, az már más, de ez sem mostanában lesz, csak jövõre esedékes. A palesztin történet is megakadni látszik és eltolták a megoldását egy esztendõvel. Érthetõ az oka, hisz ha a zsidókiai választásokon a kmesszetben többségre jut az orosz nyelvû „nyers erõ”, akkor lényegében azonnal elkezdõdhet a „demokratikus” átalakulás. Nálunk is az van, hogy ha az összeomlás a tömegek számára is látható és érezhetõ módon bekövetkezik, akkor egy „demokratikus” választásosdit még meg lehet ereszteni, hogy azt a látszatot keltsék, hogy a jelenleg is ott lévõ zsidó-pártok bármelyike azt a helyzetet még kezelni lesz képes. Ám ez képtelenség. Zsidó nem maradhat a hatalom közelében sem, s ha egyáltalán életben maradhat, akkor azt is erõsen ellenõrzött körülmények között, megbélyegezve, hogy adósságát leróva szolgála a korábban neki kiszolgáltatottakat. Talán így törleszthetnek páran. De a most hatalmon lévõekkel, pozícióban találhatóakkal mindenképpen végezni kell! Ezt nyugodtan nevezhetjük „elszámoltatásnak” is, de arra még nem elég érett a helyzet. Éppen tegnap kaptam hírt a TMRSZ házatájékáról, amely arról értesített, hogy õk semmiképpen nem lépnek, azt a civilektõl várják és ez teljesen komolyan gondolják! Nos, ez már számomra nem is volt kérdés, viszont annyi a kérésem, óhajom, elvárásom – s ha úgy tetszik: parancsom –, feléjük, hogy ha beindul, akkor viszont ne álljanak az útba, s kushadjanak, amíg el nem múlik a vihar. A többit meg meglátjuk akkor, de nem sok BAR-BÁR- nak lesz helye az élõk közt akkor sem. Szóval, türelem. A kutyák csaholjanak csak, de a gazdáik rezdüléseit kell szemmel követni!

Magyarország mindezen jelenségek középpontja és érezhetõ változás csak akkor lesz, ha már a külsõ nyakörv meg van szorítva, hogy fuldokoljon, akire rákerült a póráz.

Ez azért van így, mert rendkívül kényes és érzékeny a helyzet, hisz nem lehet csak úgy kiirtani a holokamu-túlélõket, s másik részrõl cionék központja is Budapest és igazából nincs hová terpeszteniük, mert nemkívánatos genetikai tumorok ezen a világon, miközben rátekeredtek a szervezet minden létfontosságú szervére. Leoperálni õket nem egyszerû anélkül, hogy a páciens bele ne pusztuljon. Türelmetlen vagyok én is, de azt is be kell várnunk, hogy a tudatlan és ostoba átlag elég éhes legyen ahhoz, hogy képes legyen odafigyelni arra, mit is mondunk neki. Ha nem akar harcolni, akkor nincs velük mit kezdeni. Ha akar, akkor képesnek kell lenni felfegyverezni és vezetni is õket, célszerûen, szakszerûen és operatív módon. Antiszemitává kell válnia minden magyarnak, ahogy minden más nemzetinek is fel kell ismernie ezt az alapvetõ elrendeltetést!