Számon vagyunk tartva (NBH üzent)
rta: postaimre - Dtum: 2010 09 16 ¦ 14:13:33
Nagyon örülök, hogy önszervezõdõ, közösségépítõ, kapcsolatteremtõ és az emelkedést, elmélkedést segítõ kezdeményezés indult el a honlapon keresztül. Este tízkor egy közös meditáció a nemzetért olyan tudaterõsítõ tevékenység, amelyet azok már megérthetnek, akik átélték az éber tudati állapotot. Sok évvel ezelõtt kezdtem a meditációt és bevallom, voltak olyan félelmetesen érthetetlen tapasztalataim, amelyek ahhoz kellettek, hogy ennek jelentõségét felismerjem. Manapság sokszor érzem éber állapotban is, hogy másképpen figyelek, egyszerre belülre és kívülre és intuícióimra is úgy hallgatok, hogy szinte már azok vezetnek, mert hagyom, hogy megtörténjen, aminek meg kell lenni! A meditáció élménye magánügy, de eredménye a közös egészbe hatol és változás eszközöl.


Teljes hr
Nagyon örülök, hogy önszervezõdõ, közösségépítõ, kapcsolatteremtõ és az emelkedést, elmélkedést segítõ kezdeményezés indult el a honlapon keresztül. Este tízkor egy közös meditáció a nemzetért olyan tudaterõsítõ tevékenység, amelyet azok már megérthetnek, akik átélték az éber tudati állapotot. Sok évvel ezelõtt kezdtem a meditációt és bevallom, voltak olyan félelmetesen érthetetlen tapasztalataim, amelyek ahhoz kellettek, hogy ennek jelentõségét felismerjem. Manapság sokszor érzem éber állapotban is, hogy másképpen figyelek, egyszerre belülre és kívülre és intuícióimra is úgy hallgatok, hogy szinte már azok vezetnek, mert hagyom, hogy megtörténjen, aminek meg kell lenni! A meditáció élménye magánügy, de eredménye a közös egészbe hatol és változás eszközöl.
Tudjátok, hogy „Elõször vala az Ige!”, amely gondolat, amely mindig megelõzi a cselekedetet, amelyet irányít. Amit sokan nem értenek még, de majd csak sikerül venniük ezt az akadályt is, a szeretet maga az élet teljességének átélése, annak minden részletével. Azért nem akarom elterelni a figyelmet egy fiktív valóság irányába, amely az önmegvalósító szeretetrõl szól, mert minden rendszer zárt! A világ valódi célja rejtett, s ennek felfedése hozza azt, amit mi szeretetnek nevezhetünk! Ez nem csak és kizárólag kellemes élmények csoportja, hanem tele van fájdalommal, kínnal és kétségekkel, amelyek elviselése, megértése, megszüntetése megint csak a szeretethez vezet. Az igazságban van kódolva a szeretet, s a szeretet pedig a lelkiismeretünkbe van plántálva. Vagyis a hazugságok, ármány és sötétség álcázta világból kell felfednünk azt, amiért valójában élünk. Ez a titok.
Tegnap bukovinai készített egy rövid összefoglalót, amely egy gondolatsort visz elõre.
„Imre,

Ez egy mai szülemény :

Egy hír :

Link

ÉS ami mögötte van :

Link

Link

Összefoglalnám a lényeget egy mondatban :

A keresztények és a muzulmánok között háborúnak kell lennie. Ha Isten nem intézi el, akkor majd mi (zsidók) elintézzük nekik. Hogy végre színreléphessen a messiásunk aki majd... minden népek fölé emel minket és mi (zsidók) fogunk uralkodni a földön.

A hírbõl és a két cikkbõl ezt lehet kiolvasni - a sorok között...

Üdv!”
Elolvastátok már a Cion Bölcseinek Jegyzõkönyvét? Ott a lényeg a zsidó Világcsászárság és Cion vérvonalának zsidó császárának a színre juttatása, amelyet a szabadkõmûves titkos társaságok beszervezett zsidó és „gój” tagsága hivatott elõmozdítani. Mint már annyiszor, kiderült, hogy a zsidók sem tévethetetlenek, sõt! Állítólag már megszületett Emmánuel névvel az a személy, aki a Sátán hatalmát lesz hivatott betetõzni a Földön, méghozzá záros határidõn belül. Mivel az „ige” irányítja a zsidókat, s azt szeretnék elérni, hogy bennünket pedig õk a média-hazugságaikon és a pénz-függõségen keresztül, ezért vegyétek komolyan fontolóra a beidézett cikkek üzenetét. Vatikán már csak egy puha látszat, amelyet Tel-Aviv egyetlen pöccintéssel bedönthet, mert ott is minden csak ármány, miközben tényleg vallásháborút emlegetnek, a valódi világhatalmi törekvés álcájaképpen és az iszlámot és e kereszténységet használják fel erre a célra. Ezért is telepített be keresztény területre sok iszlám országból származó személyt a zsidó államvezetés, mert õk a háttérben szerettek volna maradni, miközben mindkettõ pusztulását kívánva a „nevetõ harmadikként” a cion-tervet hajtják ezzel végre. Ha most rákerestek az iszlám-veszély témakörére a neten, sok furcsaságot fedezhettek fel, de jobban megérthetitek Szarközy cigány-ellenességét is, miközben valójában iszlám-ellenes tevékenység folyik, ugyanis ideje volt elkezdeni a zsidók által felépített mûvi társadalom lebontást és a háború kutyáinak szabadon bocsátását. A helyzet kulcs a mögöttes tartalomban, a MIÉRT-ben rejlik. Vona arab-barátság napját tart (jordán-mossad együttmûködéssel), miközben Vukics is az iszlám veszélyre figyelmeztet egy zsidók által megszállt országban! Az az érzésem, hogy mire a teljesen kikerekedik a történet, akkorra érlelõdik meg a változáshoz is a helyzet. A napokban szinte sors-szerûen törtek a felszínre azok a témák, amelyek egyenként is nagy súllyal kerülnek a nemzet jövõjének meghatározása céljából latba és örömmel veszem, hogy sokan jöttetek már rá, hogy nem szabad félni, szembe nézni a valóság reális olvasatával, és azokkal, akik vagy megvezetve, vagy megvezetõként ezeken a területeken eddig sokat tettek le az asztalra. Tisztul a kép és egyértelmûsödik a szándék! A tömegszervezetek csak arra alkalmasak, hogy a rendszert életben tartva manipulálhatókká válva erõsítsék a negatív tendenciát és a zsidók „titkos” szándékának hódoljanak. Ezzel szemben az egyéni kezdeményezésekkel, felelõsségvállalással nem tudnak mit kezdeni, fõleg akkor, ha az megalkuvás-nélküli és tömeges mértékben jeleni meg. Nem az egyén a tömegben, hanem a tömeg az egyénben tud érvényesülni és a közakaratot megvalósítani. A tervet, amint egy nemzetállam vezetése kilép a rendszerbõl, darabjaira lehet szedni, de ne legyünk annyira kishitûek, mert azt írják erre cionék, hogy ha nem sikerül a terv, akkor az összes világvárost képesek felrobbantani. Szó szerint, aláaknásított városokról beszél, mert ugye, ahol most Metro létezik, ott biztosak lehetünk abban is, hogy stratégiai fontosságú helyeken sok robbanóanyag lehet felhalmozva! Errõl korábban is értekeztünk, csak most nyert értelmet errõl összefüggéseiben írni. Mivel a háború már zajlik, egyre többen lesznek ennek áldozatai is. Tulok most feltett Golf-áramlatos cikkét annyiban egészíteném ki, hogy itt is ok és okozat megtévesztés zajlik. Az idõjárás-változást a Golf-áramlat leállására lehet ráfogni, amit az olaj-szennyezésre, amit a BP-re. Közben úgy néz ki, hogy a chemtrail permetetõ anyag adalékot is a BP forgalmazza, amivel pedig direktben avatkoznak be az idõjárásunkba. A BP mögött sejthetitek kik állnak és pontosan azt a tervet akarják kivitelezni, amely katasztrófákon, élelmiszer-hiányon keresztül belsõ lázadásokat és külsõ háborúkat idéz elõ. A Luganói-tanulmány remekül összefoglalja mindezt, de oda is a Cion Bölcseinek Jegyzõkönyvébõl került kivonatolásra a tartalom.
„Ilyen módon a gójok népeinek kormányai - akiket arra tanítottunk, hogy csak a külszínt nézzék, bármit is adunk tudtukra - továbbra is az emberiség jótevõit és megmentõit fogják látni bennünk.
Minden ellenszegülésre azzal kell tudnunk válaszolni, hogy annak az országnak szomszédaival, amely szembe merészel helyezkedni velünk, háborút viseltetünk az ellenszegülõ ellen; ha pedig ezek a szomszédok megkockáztatnák, hogy közösen lépjenek fel velünk szemben, világháború kirobbantásával kell védekeznünk. A politikában a siker legfõbb tényezõje a vállalkozások titokban tartása: a diplomata szavának nem kell megegyeznie azzal, amit tesz.”
Link
Nem azért mondom, de a szó jelentõségét nem annak formája, hanem tartalmának súlya határozza meg. Ahogyan élesedik a helyzet, úgy lesz egyre nehezebb a teher azok számára is, akik már abban a hitben éltek, hogy tudnak valamit. A szeretet valódi tartalma most érhetõ tetten, mert éppen az említett „fogalom” teszi lehetõvé mindennek a súlynak az elviselését az értelmen keresztül való megszûrésen át a lelki nyugalom megteremtése felé vezetõ úton. Örömmel láttam, hogy jól kiugrott a bicska az Arvisúra, Szent Korona és más kérdésekben is. Fura módon éppen azok, akik a szeretet áthat, akadnak ki azon, hogy nem ismerik fel a lélek tobzódását és azt, hogy az igazság nem a könyvben, hanem azon túl, a szellemben lakozik. Nem érdemes vitázni róla, csak azért, hogy eddzük magunkat, de nem azért, hogy gyõzhessünk! A gyöngébb idegzetûek persze ezt rosszul tûrik, de ha még nem képesek elvonatkoztatni a konkrét tartalomtól és a mögöttes tartalomra fókuszálni, akkor többet nem is tudok értük tenni.
S végezetül egy jó hírem is van! Ja-Cops’ most jelentkezett, mert szereti hallani a hangját! Igaz, hogy ellentmondásos az írása, de hát ehhez már hozzászokhattunk!
„Imre, te olyan makacs vagy, hogy komolyan kezdek aggódni az elmeállapotod miatt! Az orosházi elõadásod ettõl függetlenül tetszett, örülök, hogy megismerhettelek Imre. Igazán jó lelkû vagy, amikor el kezdesz beszélni a jó zsidókról meg a rossz zsidókról ! :-) Hiszen az vagy magad is, csak nem vagy képes szembe nézni még önmagaddal sem!

Azonban azt ne felejtsd el, hogy te már régen semmit sem számítasz, ahogy a csapatod egyetlen tagja sem! Figyeljük az oldalt az utóbbi hónapokban olyan mélyre esett a statisztikád, alig van hozzászólás és alig van aki "követ". Nem baj, ennyi volt a dolgod Imre. A te nárcisztikus személyiségzavarodba ez nagyon nem illik bele, ha nem éljeneznek és imádnak téged, akkor Neked annyi és ez így is lesz Imre.

Ugye tudod ez mit jelent Imre? A történet a vége felé közeledik és nem lesz jó vége részetekrõl.

János”

Csak a rend kedvéért nézzük meg, mit ír a szakirodalom a felvetett témáról. Az meg, hogy Aroma megint írt, azt jelzi, hogy nagyon fáj az NBH-s zsidajainak a fõje! Persze így van, mert amirõl itt írunk, az sajnos a lehetõ legközelebb esik ahhoz a fogalomhoz, amit igazságnak nevezhetünk. Most érintve vannak, mert tudják, hogy ebbõl a kátyúból nem jöhetnek jól ki!
Nárcisztikus személyiségzavar diagnosztikus kritériumai a DSM-III-R szerint
A viselkedést és/ vagy fantáziát átható nagyzásosság, az empátia hiánya és túlérzékenység mások velük kapcsolatos értékeléseivel szemben. Mindez a korai felnõttkorban kezdõdik, és nagyon sokféle összefüggésben megmutatkozik, amik a következõk közül legalább öt jelez:

1.kritikára,bírálatra dühvel, szégyen- és megalázottságérzésekkel reagál (még ha nem juttatja is kifejezésre);
2.interperszonálisan kizsákmányoló: céljai elérése érdekében a többieket kihasználja
3.saját fontosságát nagyzásosan éli meg, azaz sikereit és tehetségét eltúlozza, vagy megfelelõ eredmények hiányában is azt várja, hogy mint "különleges képességûre" figyeljenek rá;
4.azt hisz, hogy a nehézségei csakis rá jellemzõek, unikálisak, és õt csak egészen különleges emberek érthetik meg;
5.képzeletüket kitölti a korlátlan sikerességgel, hatalommal, csillogással, szépséggel vagy ideális szerelemmel való foglalatoskodás;
6.kiválasztottsági érzésük van: elvárják, hogy egészen különleges bánásmódban részesüljenek, például, hogy ne kelljen egy sort végigvárniuk, ha másoknak ezt kell tenniük;
7.hiányzik belõlük az empátia, képtelenek felismerni és átélni, mit éreznek mások, és például csalódottak lesznek, meghökkennek, ha egy komoly beteg barátjuk lemond egy találkozót;
8.az irigység érzése szinte eluralkodik rajtuk.

Klinikai kép
-Viselkedés,küllem:
Nyugodtak, hûvösek és magabiztosak, elégedettnek és kiegyensúlyozottnak tûnnek, többségük azonban szerénytelen, hivalkodó, önhitt,sznob és arrogáns másokkal. Hiányzik belõlük az alázat, bevallottan önzõek és kicsinyesek, kizsákmányolóak. Gõgös, kevély önteltségük alaptalannak látszik.
Link
Már megint jót nevettem ezen a hanyag próbálkozáson, de jó érezni az NBH-s kapcsolattartóm figyelmét. Tán érzik, hogy végük van? Ha nem, akkor tényleg idióták! Azt is értem, hogy az NNI miért akarja az ügyet a mentális állapot-felmérés irányába terelni, miközben erre instruálta a Mossad-belbiztonság õket. Ha már cáfolni nem mernek, akkor jönnek a dili-dumával. Gyerekek, fárasztóak vagytok! A honlap nem számít, ahogy én sem számítok, ahogy ti sem számítotok és a történet tényleg a vége felé közeledik. Hogy kinek-kinek ez mit is jelent az majd kiderül, de Jacops zsidaja, aki itt nyíltan tett tanúbizonyságot arról, hogy ellenség és a törvényes rend hazaárulója, az ellenség ügynöke, úgy mondja mindezt, mintha õ vinné a puskát! Tudom, hogy készültök a „nagydobásra”, s már sokan várják ezt, de ne lepõdjetek meg, ha a fagyi visszanyal! Ha féltek, azt jól teszitek!
NBH-s zsidó- ügynök-bagázs , nem akarjátok felfogni, hogy nehéz megérteni, hogy hiába blokkoljátok a szolgáltatókat, hiába terelgetitek az olvasótábort és hiába fenyegetõztök, mert semmilyen alternatíva nem lévén csak az a lehetõség maradt annak, aki élni akar, hogy a hulláitok fölött lép keresztül. Elkezdhetnétek már egymás leszedegetését, mert valamire való bérgyilkosoknak ez a dolguk, ha elfogyni látszik a konc! Még szerencse, hogy pontosan tudom, nem mindenki alszik már nálatok sem és éberen figyeli a többi hülyét, kiváltképpen a zsiráfokat, ahogy ez megy a többi fegyveres szervezetben is! Bár a legtöbben még gyávák, de talán nem fog megremegni az ujjbegyük, ha arra kerül a sor! Ez a világtendencia! Nem értettétek meg, hogy nem lesz itt egy nyíltan zsidó állam! A többi már részlet kérdés, de ebben már tényleg nem számít, hogy van-e honlap, vagy mit is csinálok. Ha fáj az igazság, akkor szedjetek Aszpirint!