60000 magyar lakás került izraelben értékesítésre?
rta: postaimre - Dtum: 2010 09 14 ¦ 13:53:46
NBH, KBH, NNI és minden illetékes-illetéktelen „köz”hivatalnak kérem továbbítani!

Legfrissebb értesüléseim szerint egy „tömegben” 60 ezer magyar lakást akarnak értékesíteni izraeliták számára, amely azért már tényleges hazaárulás, a föld kiárusítása és a vízkészlet elhéberesítése mellett! Járjanak utána, még a tömeges beköltözésük elõtt! Mivel ez most is zajlik, ezért már így is késõ, de majd csak elindul pár "lángszóró" a saját lábán, bekukkantani a kérdéses helyekre! Tudják, ezek az idióta liberál-uzi zsidó terroristák mindenre képesek!

Teljes hr
NBH, KBH, NNI és minden illetékes-illetéktelen „köz”hivatalnak kérem továbbítani!

Legfrissebb értesüléseim szerint egy „tömegben” 60 ezer magyar lakást akarnak értékesíteni izraeliták számára, amely azért már tényleges hazaárulás, a föld kiárusítása és a vízkészlet elhéberesítése mellett! Járjanak utána, még a tömeges beköltözésük elõtt! Mivel ez most is zajlik, ezért már így is késõ, de majd csak elindul pár "lángszóró" a saját lábán, bekukkantani a kérdéses helyekre! Tudják, ezek az idióta liberál-uzi zsidó terroristák mindenre képesek!

„A fösvénység és a kapzsiság két testvér, kéz a kézben járnak! Valójában csak spekulációról van szó egy manipulált pénzpiacon! Olstein felverte a frankárfolyamot, hogy az ingatlancsomagokat értékesíteni lehessen (most 60.000 ingatlant), de a "kis buták" elfelejtik, hogy még mielõtt nekikezdenének, már mindenki tud róla, mert elkövették azt a "csúnya" hibát, hogy mindenkit hülyének néznek! Ami pedig nem megy lebecsüléssel, majd megy erõszakkal, szerintük! Külsõ és belsõ (lassan mindenki az lesz) ellenséggel kell harcolnia ("egy" pártunk és) kormányunknak, mert szaporodik az "ellenség" belülrõl is kívülrõl is, jobbról, balról, keletrõl és nyugatról, de északról és délrõl is!
Jó lenne konkrét belsõ ellenséget is "csinálni", de nem leszünk párt, sem szervezet! Sokan, azok akik nem olvasták "Kiskátét", vagy az MFNK elképzeléseit, nem értik miért? Azért mert egy illegitim rendszer törvényei szerint alakult szervezet, párt, az elnyomó rendszer szabályai, törvényei alapján kapna jogállást, illetve lehetne betiltani, és ezzel már a jelenlegi, általuk kreált jog formájában is támadhatóvá válna!
"Szegény" Lica! Már akkor is telefonál, amikor nem is, de lesz ez még rosszabb is! Azt szokták mondani, hogy aki hazudik az lop! Aki lop az csal is, és hajlamos a rablásra, és akit tetten érnek, gyilkolhat is! Ha már ezt is megszokta, semmi sem tartja vissza a tömeggyilkosságtól, majd a "nagyüzemi" alkalmazásától! "Politikusaink" jelentõs része már túl van a rablási-csalási fázison (a többi most tanúlja), de a "fõkolomposok" már mindegyiken! Mondanám, hogy aki nem hiszi, járjon utána, de már ezen is túl vagyunk a legtöbben!
Az "X"-idk lakópark épül, de az a kérdés kiknek, mert mind potenciális célpont! Véleményem szerint, akik oda költöznek, számoljanak az izraeli kazárok okgenerálós, és önfeláldozós taktikájával, vagyis: ha van olyan hülye, hogy megbízik a fajtájában, "Önt" feláldozzák! Nem mi fogjuk megenni Önöket az élelmiszerhiány idején (bár kétségtelen, hogy exportképesek leszünk), hanem az égbõl hulló "manna", vagyis a meteorzápor helyetti rakétazápor fogja pirosra sütni, majd odakozmálni önkéntes, hullajelölt (erõszakosan mások honát elfoglaló) bevándorlóinkat.”

Link„Imre! Errõl már írtam a "Csalás, csalás hátán" topickban
http://postaimre.euroweb4you.eu/news.php?readmore=339 - Nem friss információ már (kb. 2 hetes)!”

"A bankoknak 60.000 ingatlant kell átadni egy csomagban, az izraeli ingatlanfelvásárló cégnek, amit két jólismert magyarországi ingatlanspekulációkkal foglalkozó konzorcium bonyolít le. Az ingatlanok tulajdonátírása fokozatosan fog megtörténni! Az elsõ hullámban betelepülõ, 60.000 izraeli család (300-400 ezer ember), a fentiekben is ismertetett módszerekkel fogja kilakoltatni ingatlanjaiból a jelenlegi tulajdonosokat!"

„A fentiekhez még hozzátehetik a Fehér Kéményseprõk, hogy kb. két hete, svájci bankárismerõsöm izraeli forrásból származó, tömeges ingatlanértékesítésrõl kapott infomációkat. A bankoknak 60.000 ingatlant kell átadni egy csomagban, az izraeli ingatlanfelvásárló cégnek, amit két jólismert magyarországi ingatlanspekulációkkal foglalkozó konzorcium bonyolít le. Az ingatlanok tulajdonátírása fokozatosan fog megtörténni! Az elsõ hullámban betelepülõ, 60.000 izraeli család (300-400 ezer ember), a fentiekben is ismertetett módszerekkel fogja kilakoltatni ingatlanjaiból a jelenlegi tulajdonosokat! Ezen tevékenység elõkészítésében, Kósa, Szíjjártó, államcsõd bejelentései, és Orbán bankadó csomagja több, mint ezer milliárd forintnyi hitelvisszafizetési kötelezettség növekedéssel "járult" hozzá a banki adósok terheinek növeléséhez! Ugyanis a csõd bejelentése, és a bankok megadóztatása ennyivel emelte meg a svájci frank árfolyamát és a törlesztõrészleteket (azon hitelek esetében, amiket svájci frankban számoltak el, de forintban adtak ki, fedezetként a gazdaság élénkítésére adott, de a bankok által MNB számláikon kamatozó IMF, euró hitelbõl, aminek semmi köze a svájci fankhoz)! És ezért az Orbán bábkormány még ünnepelteti is magát!”

Nos, amit ebben az esetben tudni lehet, azt a Duna Haus Holdinggal hozható összefüggésbe, amely 1998-ban vált „táltossá” és gyakorlatilag egyeduralkodó lett a hazai ingatlanpiacon. Vezetõsége ennek a Hold-ingatlanokkal foglalkozó magáncégnek koraszülött magyarok. Ez a kor szülte õket magyarrá, mert ez már csak papír kérdése ugye még ha nemzetközi beavatott „új honfoglalókról” is van szó.

Link

Az alábbi linkhez tartozó ingatlanos, APEH tartozásos lista is tartalmaz pár érdekességet:

http://postaimre.euroweb4you.eu/news.php?readmore=346

Lehet csemegézni, mert azt már tudjuk, hogy a zsidók katonái, fegyverzete és atomtöltetei itt vannak, de most kezdõdik a tömeges betelepítésnek a következõ fokozata. Izraelben is megy a háborús készülõdés, miközben a menekülési útvonalukat megtervezve most akarják a nagyjából 1,5 millió már itt lévõ zsidó mellé „kipótolni” a maradék 2 milliót. Tudom, hogy felesleges ezt elmagyaráznom a hivatali éber-héber elvtársaknak, mert honlapom olvasgatása szakmai követelmény, de nem szeretném, ha elsikkadna mert így legalább dokumentálva van, hogy mit nem tett meg a cion-hivatal azért, hogy esküjének eleget tegyen. Ahelyett, hogy rajtam és az egyre több gondolkodó és ébredõ magyar honfitársamon „rugóznának”, megtehetnék, hogy nem rám hagyják az összefonódások kibogozásának igen nemes feladatát! Persze, ez csak amolyan szófordulat volt, mert tudom, hogy éppen azért vannak, hogy mindezt álcázzák, közpénzen, de nézzék el nekem, ha még ilyen kéréssel élek, mert a látszatát annak, hogy ennek így kellene lenni, szeretném fenntartani.

Aztán, hogy egy konkrétabb ilyen ingatlan-panamás és egyéb bûncselekményeket is felvetõ információt is beterjesszek, mellékelem az alábbi levél-részletet! Tudom, hogy tudják és részük van benne, de így most legalább hivatalos!

.............................................
Így rabolják szét az ORKI-t és az EÜ-t az EU-szadisták

Tisztelt Posta Imre Úr!

Az Ön honlapján jelent meg az "ORKI folytatás" c. írás. Szeretném, ha tudná,
Nagy Csaba volt 1995 - 2007. augusztus között az Orvos- és Kórháztechnikai Intézet
(ORKI) fõigazgatója. 2007. augusztusában horváth ágnes "miniszter" (nem véletlen a kisbetû!) felmentette a fõigazgatói állásból (és nyugdíjba küldte, minden elõzetes beszélgetés nélkül!), mivel nem tudott egyetérteni a minisztérium 380 mFt-os csalásával, sumákolásával.
A minisztérium ugyanis 380 mFt elnyerésére írt ki pályázatot, de a vezetõ részére a feltétel az volt, hogy õk (a minisztérium!) biztosítják a "szakértõket", az intézmény csak vállalja a felelõsséget!
Ez nyilvánvalóan "lenyúlás" célzatú volt, amit a 2008. március 1-vel életbe helyezett
"fõigazgató" 2010. augusztusáig végre is hajtott, majd 2010. augusztusában a felelõsségre-vonás elõl õt felmentette a minisztérium.
A korábbi fõigazgató továbbra is sérelmezte a minisztérium eljárását (bár mit lehetet várni az szdsz-es barmoktól!), mivel jogtalanul küldték nyugdíjba a korábbi vezetõt, azóta az ORKI saját levében fõ, semmilyen "elvárás" nem teljesült, a "fõigazgató" pedig megmenekült a felelõsségrevonás elõl...És most olyan kirendelt "fõigazgató" került megbízásra, akinek az egyetlen célja a nagymúltú és tekintéllyel rendelkezõ
intézmény megszüntetése, mivel az SGS, illetve a TÜV Ausztria kezére akarja átjátszani a magyar intézményt. Az ORKI értékes telken, értékes épületekkel rendelkezik, tehát a "külföldiek" és "hazai" befektetõknek egy aranybánya.
Örülnék, ha cikk eredeti forrását megjelölné, így lenne teljes a kép! A cikk, illetve a folytatása nagyon sok ismeretrõl tanúskodik, talán ki tudnám egészíteni...
Szívesen találkoznék Önnel személyesen is!

Üdvözlettel:...

Link

Summázva a dolgot, csak annyit kérdeznék még a hivatásos hazaáruló és/vagy félhülye alkalmazottaktól, hogy az eddigiek mellett milyen bizonyítékokra van még szükségük a zsidó-betelepítéssel kapcsolatosan? Mennyi zsinagógát kell még felavatni és mennyi zsidó-fasztiválnak kell lezajlani (valójában a magyar fesztiválok zöme is az, csak még a neve megmaradt) és a televízióban esetleg ki kell tenni nyíltan a jelképeiket ahhoz, hogy kiderüljön, hogy a valóság nem álca!


Ami pedig a terrorfenyegetettséget illeti:

Link

Hajdú, Olstein Vitya volt hadnagya, aki tábornokká vált, minden demokratikus nézõpontnak eleget nem téve olyan „csúcsszervet” igazgathat, amely az eddigi még úgy-ahogy lebutított, erkölcstelen és elzsidósított kormányzati hivatalok felett, közvetlen titkosszolgálati-kormányzati irányítás alatt áll. Hajdú elmondja burkoltan, hogy az Õrezred nem volt alkalmas a feladatára, s ezzel egyet tudok érteni, hisz annak idején ezzel borult ki a bili, de ezt is tudhatják. Amit Magyarország terrorfenyegetettségérõl mond, ott a lényeg az, hogy a zsidó-betelepítés sajnos ezzel jár, de nem ellenük akarják felhasználni. Felhívom a figyelmüket arra, hogy a riporter nem kicsit pajeszos, de ez nem csak nekem tûnt fel!


Na szóval, lehet megint mosakodni, de addig is nyalogassatok bélyeget!

Zsidógóga, posta-bélyegek : Link

Vagy ha nagyon unatkoznának, akkor ezeken a képsorokon is edzhetik az idegeiket, mert ez tényleg zsidó-terror: Link


Idézek a fenn lévõ anyagból: A halálnak ma van rád ideje

„Magyarországon a várható élettartam - különösen férfiak esetében - jelentõsen elmarad az európai átlagtól. A Tûzvonalban most magyarázatot ad erre a szomorú jelenségre: golyózáporban az emberek bizony korán halnak...”

A sorozat teljes, vágatlan terror-beszoktató zsidó-mossad-CIA parazitizmus, amely most éppen ott tart, hogy pszichodokikat üldöztet, mert hipnotizálják a rendõröket –no meg egyéb okkult baromságok, amik egyébként magára a sorozatra igazak. Megértem én azt is, hogy nagyon fáj a zsidajának, hogy a média-mágiáját nem veszik be egyre többen, de azért feltûnõ, hogy mindez akkor megy adásba, amikor velem is megy a hasonló brusztolás. Aranyos az idióta NNI is, no meg a tönkre-szívatott KBH, de tényleg térjetek már magatokhoz, ha kérhetem! Nehéz idõszak következik, de nincs arra már szükség, hogy tõlem kelljen rettegnetek ennyire, amikor egy egyszerû portás is – ahogy tegnap megfogalmazta- pontosan felismeri, hogy mi történik itt és a zsidók mindent manipulálnak, de ennek nem lesz jó vége, mert a húrok elpattannak.

Még mindig áll az „ajánlatom”, hogy ha akar valamit valamelyik magyarul beszélõ zsidó-ügynök, akkor szóljon és egy nyilvános helyen leülhetünk, hogy élõ szóban is elküldjem a jó édes jiddische máméjuk szoknyája mellé! Persze ez a hozzáállásától függ, de eddigi teljesítménynek nem nevezhetõ maszatolásotok eredménye az, hogy egyre átlátszóbban mûveltek baromságokat! Ha megfontoltátok az ajánlatom, kérem, ne gój motorost küldjetek!

2010-09-14

Posta Imre