Helyzetértékelés
rta: postaimre - Dtum: 2010 09 02 ¦ 12:50:15
Remekül csíkozzák az eget ma is, mert a napfénytõl el kell zárni a didergésben tartott embereket. A bioterrorizmus ezen formája azért jelentõs ma, mert a Discovery Ch.-nél éppen egy túszejtési akció zajlott, sajnos a túszejtõ halálával, mielõtt értelmesen elmondhatta volna, miért is véli úgy, hogy ezek a környezetvédõknek álcázott cionszervezetek valódi célja éppen annak a látszatnak a fenntartása, hogy a környezetet óvják, miközben a legnagyobb zsidó-összeesküvést hivatottak álcázni. Spongyát rá! Majd, mikor az OMSZ-nél történik egy hasonló, csak kicsit durvább eset, akkor lesz esélye rájönni arra a még gondolkodni képeseknek, hogy a bûnözõket, a népirtásért felelõsöket és azok eszközeit minden eszközzel meg kell akadályozni abban, hogy saját magukban is kárt tegyenek. Szóljon már valaki a kipás meteorológus idiótáknak, hogy szerény képességükhöz mért hülyeségük ezt a reakciót fogja kiváltani és ennek már most sincs jó vége! Vállaljanak már be egy rágalmazási pert, hátha ráébred a kevésbé agylúgkövezett, hogy mekkora hülye volt! Indulatom nem véletlen! A frissen felállított terrorista-képzõ központ nem játékszer, sem a költségvetése, mert erre futja azért. Amiért van, azt már sejtheti mindenki, mert mielõtt a Lex Lázár életbe lép, kellett egy ilyen törvénytelen szervezet is, amely Olsteinhoz lojális az utolsó csepp zsidó véréig. Igaz, hogy Magyarországon nyoma sincs és nem is volt terrorizmusnak, de azzal, hogy bejönnek a zsidók, ez a veszély megnõtt és önmaguktól is meg kell tudni védeni az emberszabásúakat.

Teljes hr
Remekül csíkozzák az eget ma is, mert a napfénytõl el kell zárni a didergésben tartott embereket. A bioterrorizmus ezen formája azért jelentõs ma, mert a Discovery Ch.-nél éppen egy túszejtési akció zajlott, sajnos a túszejtõ halálával, mielõtt értelmesen elmondhatta volna, miért is véli úgy, hogy ezek a környezetvédõknek álcázott cionszervezetek valódi célja éppen annak a látszatnak a fenntartása, hogy a környezetet óvják, miközben a legnagyobb zsidó-összeesküvést hivatottak álcázni. Spongyát rá! Majd, mikor az OMSZ-nél történik egy hasonló, csak kicsit durvább eset, akkor lesz esélye rájönni arra a még gondolkodni képeseknek, hogy a bûnözõket, a népirtásért felelõsöket és azok eszközeit minden eszközzel meg kell akadályozni abban, hogy saját magukban is kárt tegyenek. Szóljon már valaki a kipás meteorológus idiótáknak, hogy szerény képességükhöz mért hülyeségük ezt a reakciót fogja kiváltani és ennek már most sincs jó vége! Vállaljanak már be egy rágalmazási pert, hátha ráébred a kevésbé agylúgkövezett, hogy mekkora hülye volt! Indulatom nem véletlen! A frissen felállított terrorista-képzõ központ nem játékszer, sem a költségvetése, mert erre futja azért. Amiért van, azt már sejtheti mindenki, mert mielõtt a Lex Lázár életbe lép, kellett egy ilyen törvénytelen szervezet is, amely Olsteinhoz lojális az utolsó csepp zsidó véréig. Igaz, hogy Magyarországon nyoma sincs és nem is volt terrorizmusnak, de azzal, hogy bejönnek a zsidók, ez a veszély megnõtt és önmaguktól is meg kell tudni védeni az emberszabásúakat.

Egyik Ferihegyen jártas barátom szerint, annak idején, amíg az El-AL-al rendszeresen járhattak a metéltek Magyarországra, a zöldfolyosón, minden átvizsgálás nélkül, nem azért kellett fegyveres kíséret melléjük, mert védeni kellett õket (ugyan kitõl is), hanem azért, mert ezek egyik része fegyveres csoport volt és azt kellett megakadályozni, hogy ott helyben esetleg használják a hozzánk behurcolt fegyverzetüket. Nem tudom, figyeltétek –e, de az ál-Pinyó mindig a háttérben van, mint a kirakati bábu. Az eredeti maffiózó nem volt ilyen szégyenlõs, de nyilván észlelte az Olstein –stáb, hogy nem kellene erõltetni már az öreg olajmaffiózót, fõleg amikor terrorról beszélünk, mert éppen õ volt annak idején a felelõse az ilyen módszerekkel történõ akcióknak. Aranykéz utca, Ditmár a Clodo és egyéb akciók kivitelezésében (Móri gyilkosság), nagy rutinra tett szert. Azzal, hogy most a Jobbiknak azt a feladatot adták a zsiráfok, hogy a cigánybûnözés kapcsán lágerokról beszéljenek, miközben Szarközy is kerekbe kimondja, hogy ezek bûnözõk (saját származása ezt lehetõvé teszi, hisz tudja), ezzel alaphangot ad ahhoz, hogy hamarosan ne táborba, hanem területi autonómiát követelve megyényi területeket kiragadva az országból, legyenek elkülönítve. Ami most zajlik, az Magyarország elpalesztinásítása. Ott is így ment, de ehhez használták fel a szabadkõmûvesek a cionista összeesküvés világszintû terjedésének propagálását és az ezáltal gerjesztett antiszemitizmus jelenséget. Épp most olvasom Mónus Áron könyvét, amelyben a zsidó összeesküvést, világhatalmi törekvést, messianisztikus küldetésüket a szabadkõmûvesség égisze alatt, sok gyilkosság elkövetésével, a Cion bölcseinek jegyzõkönyvének bizonyított hitelessége által és a talmudi elvek szigorú betartása mellett viszik véghez. Na jó, nem a zsidók a hibásak, csak a sátánista zsidók, akik megvakították és megvadították a „kiszsidókat”, akik viszont eszközeikké válva a terv végrehajtásának alanyai és áldozatai lettek. Áron bátyám jól állta a sarat és remekül dokumentálta, hogy a MAZSIHISZ (ami ellen pert is nyert) felszámolása elsõ rendû kérdés kellene legyen. Félelmetes, de eddigi ismereteim és logikám olvasom vissza könyvben, amely bizonyíték arra, hogyan tervezték meg Trianont és most hogyan akarnak egy új királyságban egyesülni, immáron a zsidók, ezen a valóban megszentelt földön. Mindezen terveikhez használták fel Hitlert is, de Lenin, Sztálin és a többi fajtájukbéli is teljes vagy részleges tudatossággal a Cion jegyzõkönyvekben foglaltak szerint leírtak programját segítették elõ. Apropó, a mostanában sokat emlegetett Bázel városában, 1897-ben ülésezett éppen az a titkos társaság, akiktõl ez a bizonyítottan hiteles iromány származik. Svájc nem kis porfészke ennek a fertõnek, mert ugyan patriótáknak mondják magukat az ottani szabad-vakoló zsidók, de az eredmény az, hogy õk is a nagy globalizmus és végsõ soron az emberi faj kiirtását célozták meg cselekedeteikkel. Ugyanis azáltal, hogy a magát zsidónak mondó bagázs veheti át a fizikai síkon az irányítást a bolygón, az emberi faj elmúlását jelenti! Olstein Viktor ennek a tervnek a végrehajtója és hallgassátok csak meg az Új Világrendrõl összehadovált monológját. Éppen a terrorista központ átadásán beszél errõl, mert az a világrend valóban terrort jelent. Még egy másik szabadkõmûves zsidót is ide csaltak erre a programra, aki a nemzetközi európai terrorizmusért felel, s hitelesíti a sok balga nézõnek, hallgatónak, hogy az állampolgárokat meg kell védeni! Nem a magyarokat, hanem az állampolgárokat, pedig az országnak ehhez semmi köze, s az,, hogy Olstein fõtestõr-hadnagyából egybõl tábornokot csináltak, és saját hadserege van immár, elég ok ahhoz, hogy belássa minden magyar rendõr, hogy a törvény smafu, s õ is golyóérett lett! Még bambán szemlélik sokan, hogy a terv régi és a végrehajtók látszólag más-más táborból kerülnek ki, de ugyanazt a célt szolgálják. Szegedi Csanád ugyanazt a szerepet játssza el, amelyet Olstein is, ebben a zsidó-misztériában. A Jobbik feldobja, a Fidesz elkapja (korábban az SZDSZ-MSZP-MDF) és végrehajtja a zsidó összeesküvés következõ elemét. Ehhez felhasználja a nemzeti öntudatot is, Trianon feledhetetlen sérelmét, az alkotmányt, amelyet most egy csokorba gyûjtött kommunista zsidó bagázs akar megreformálni- élükön Borossal), de még teljesebb a kép, ha elmondom, hogy a Magyarok Szövetsége lelkes tagjainak munkáját és a Jobbik és a Gárda tevékenysége is ugyanilyen kapóra jön mindehhez, mert ez egy látványpékség, ahol csak a látszat számít, s az, hogy elhidd, amit megetetnek veled, az valódi gabonából készült és a javadat szolgálja. A nemzetinek mondott oldal azért nem létezik, mert nem mûködik a kollektív tudatosság, s amíg nem látod át az egészet, addig az a kigyomlálandó képzelet marad benned, hogy rajtad kívül majd más megoldja helyetted a kérdést. Pedig nem! A nemzeti szervezetek gellert kaptak és a vezérkaruk tele van zsidóval és zsidó támogatja õket, vagy így, vagy úgy. Ezért nem mûködnek és ezért nem lehet egységesíteni, mert a szalámi már szafaládé és hamar kiderül, hogy büdös.
Az MSZ feladat a Szent Korona és az alkotmány forszírozása volt, miközben felélesztették a nemesi családok tettvágyát is és szervezkedésre buzdították õket a határainkon túl is. Valójában Trianon revízióját készítette elõ a szabadkõmûves zsidó összeesküvés, de a munka dandárját –szokás szerint- magyarokkal végeztette el. Az MSZ által benyújtott alkotmány-tervezetet volt szerencsém olvasni és a fejemet fogtam, mert kitudódott, hogy az eredeti nemzeti elképzeléshez már ennek a mostaninak semmi köze. Herpait emlegették, aki erõsen odahatott, hogy a zsidóknak tetszetõs és a parlamenti alkotmány-elõkészítõ kazári majom társaságnak már csak kicsit kelljen rajta igazítani. A tervezetben olyan hangsúlyos a kisebbségek önrendelkezési joga és a vallás-szabadság, hogy szinte süt belõle a gonosz! Ugye nem felejtettük el, hogy izraeli „befektetõk” és más zsidók kezében összpontosul nem csak a nemzeti vagyon, hanem a világ hatalmának jelentõs része. Nem feledtük el, hogy a kereszténynek csúfolt egyházakat zsidók irányítják már régen, mert ez a zsidó egyik álköntöse, miközben nem feledtük, hogy zsidó kisebbség Magyarországon NINCS, miközben a cigányok igencsak felszaporodtak a mesterségesen kreált szociális intézkedéseknek és gazdasági helyzetnek köszönhetõen ahhoz, hogy ugyanúgy, mint a hazátlan zsidók, maguknak autonómiát követelve részt akarjanak Magyarországból. Ugye nem feledtük, hogy zsidó katonaság van rejtett formában az országban, miközben a mieinket teljesen leépítve külföldi állomásoztatásokkal kötik le, ugyanúgy, mint a Habsburgok idejében? Szó sem lehet sem a cigányok önrendelkezésérõl, mert még a hétköznapi társas életre is alkalmatlanná tették õket, s ebben a formájában az emberiség egyik lépfenéjévé vált a zsidóság hatására és annak mintájára, ugyanis ezt a mindenkori zsidó-kormányok idézték elõ, a Cion-bölcsek leírása és a Talmud szellemében. A Magyarok Szövetsége több vezetõje és számos tagja jött rá, hogy kihasználták és felhasználták õket, s a sok jó cél, közösségépítés mellett az igazi hatalommal bíró állami zsidóság velük fogja megtapsoltatni azt a Szent Koronára hivatkozó Alkotmányt, amelynek már a magyarsághoz és annak szelleméhez semmi köze nem lesz. Ezek a tények! Ezt a célt szolgálja az alsóház és a felsõház szervezgetése is és paradox módon Árpád-házi Daka József, megkoronázott 91esztendõs királyunk köztudatba csempészése is. A nemzeti szervezõdések nem hibákat, hanem bûnöket követnek el azzal, hogy –bár jó szándéktól vezérelve-, de nem ismerik és nem akarják felismerni a zsidó-veszélyt saját soraikban és a nemzetközi tendenciákban. Azzal, hogy Árpád-házi Daka Józsefet idejekorán „támasztották fel” és az MSZ elkezdte az alsó-felsõ ház szervezgetését, egy zsidó illegitim kormány terveit hajtják végre. Mivel a zsidónak meg kell alapoznia történelmi hátterét és pontosan tudják, hogy jogfolytonosan illegitim a jelenlegi kormány is, ezért még képesek egy történelminek hazudott, magyarok által szervezett, de zsidók által irányított nemzetgyûlést is összetrombitálni és Daka Józseffel(éppen tegnap kaptam a hírt, hogy hiába lett neki hintó szerezve, nem engedték be a Kurulátjra, de tegnap a postán fellökték és megszabadították az igazolványától, pénztárcájától) hitelesíteni az új status quot. Ezt követõen senkinek nem lehet egy szava sem, mert ugye a magyar nemzet akarta, nem a zsidó! Miután van hivatalos királyunk is, meg királyság (Boross Péter már emlegeti, hogy õ ez az államformát sem bánná), akkor elõjöhetnek a jogos területi igényekkel és Trianon revíziójával, s a világ-zsidókormány akár fegyveres harcok árán, de visszacsatolja az elszakított területeket szépen sorjában és megnöveli azt, lépésrõl lépésre. Daka József már nem élhet sokáig, ezért új királyra lesz szükség. Itt van nektek Orbán a cigány-zsidó, akinek ez a szerep már ki van nézve. Nem vicc! Maga Tõke Péter mondja, hogy a legenda szerint Habsburg-házi leszármazott (bal kézrõl), de ugye Antalnak is lehetett hozzá köze, ugyanis a halálos ágyán neki adta át „szellemi örökségét”, s ugye örökséget a felmenõknek szoktak juttatni! Hogy amit eddig leírtam, mennyire így van arról személyesen Tõke Pétertõl, a Leleplezõ fõszerkesztõjétõl, Drábik munkatársától kaphattok, s megérthetitek, hogy mekkorában megy a játék. Ez a hanganyag nem semmi:
----------------
Link
----------------
A sok-sok naiv ember (zsidók is) azt hiszi, hogy ennek lehet még jó vége, de azon a ponton már túl léptünk, hogy fájdalommentesen lehessen kimetszeni a fekélyt a nemzetek testébõl. De hát mi a baj a zsidóval, mikor olyan rendesek és õk is csak élni akarnak és meg vannak vezetve?-teheti fel a szeretetrezgõ a jogos kérdést. A választ nem én adom erre, hanem a zsidóság maga.” A Moszadnak - ha hiszik, ha nem - csupán 30-35 egyedi esetekkel foglalkozó tisztje van, ahogyan õk nevezik, "katsája" van a világon egy idõben. Ezt a rendkívül kis létszámot az magyarázza, hogy - amint azt a könyvben is olvasni fogják - más országoktól eltérõen Izrael képes megcsapolni az Izraelen kívül, a világban szétszórtan élõ zsidó közösség jelentõs és hûséges tagjait. Ezt a világon egyedülálló sayanim vagyis önkéntes zsidó segítõk rendszerén keresztül valósítja meg.” Link (A Moszad hálójában) Azt az írást lehozta a Leleplezõ is 2010 XII/2-es számában. Amit látni kell, hogy itt nincs rajtunk kívül senki, aki összekötné azokat a szálakat, amik nélkül értelmezhetetlen a Jobbik, a Gárda az MSZ és a többi jelenség, politikainak mondott perpatvar, miközben a lényegrõl mélyen hallgat mindenki. Mi a cionisták célja, mi a szabadkõmûvesek (sátánista) zsidók, Illuminátusok, Bilderbergisták és egyéb templomos rendek, Máltai és lovagrend ilyen-olyen páholyainak nagyon is nyilvánvaló törekvése, mikor ezek tagjainak tetemes része ránézésre is zsidó, s akin nem látszik elsõ blikkre, arról kiderül másodikra.
Tehát mi is a baj? Az, amit a „Jelen helyzetünkben antiszemitának lenni hazafias kötelessége minden honvédõnek!-címet viselõ naplóbejegyzésemben kihangsúlyoztam. Link
Csak kiragadok belõle egy lényeges és katonailag értelmezhetõ mozzanatot, amire az NNI is csak annyit tudott mondani, hogy sem uszítás, sem gyûlöletkeltés nincs benne, tehát logikus és következetes tényállítás.
„Miért van az, hogy csak ez a nép vívta ki az egész világban ezt a jeles státuszt, hogy magukra tekintve elítélõ kifejezést használó személyeket antiszemitának titulálhat? Magyarországon dívik a magyargyûlölet. Cigányok részérõl, zsidók szájából egyaránt jelentõs szómennyiség és tett irányul ebbe az irányba. Ezek tények. Ha Magyarországon antiszemitának lenni bûn, viszont szemitának lenni erény, az az én olvasatomban a következõket jelenti. Tudjuk, hogy a zsidók gyarmatosítanak bennünket és elég nyílt genocidumot hajtanak végre a nemzetünkön. Háborús terület vagyunk. Ha nyílt konfliktus törne ki, akkor egyértelmûvé válna az, mit még sokan nem akarnak megérteni. Hadi állapotban azok, akik az ellenséget segítik szóban, tettben és gondolatban, hazaárulóknak minõsülnek! A mai teória holnapi kénszerû ténnyé változna.
Gyurcsány és csapata háborús bûnsegédlettel, hazaárulással történõ vádolhatósága megkerülhetetlen kérdés lenne. Aki ma szemita, az már most felkészülhet a hazaárulás vádjával való szembenézésre. A zsidó nem baráti nép, hanem erõszakos behatoló, agresszor, aki az õsi magyar föld létét, nemzetünket, hazánkat veszélyezteti. Azok a zsidók, akikkel eddig együtt békében és humánus viszonyban éltünk Magyarországon, ne kövessék el azt a hibát, hogy segítik az ellenséget!
Már mondtam máskor is, de most újra megerõsítem: antiszemitának lenni nem lehetõsége, hanem kötelessége a magyarnak, ha hazafinak tartja magát, ha nem. A szemitizmus pedig ebben a hadiállapotban az ellenség támogatását jelenti! Félreértés ne történjen, itt nem arról van szó, hogy a zsidó jó ember-e, vagy nem, hanem egy erõszakos területszerzõ agresszióhoz való kényszerû hadászati hozzáállást értek ezalatt. Aki az ellenséggel barátkozik, az áruló és haditörvényszék elõtt kell felelnie tetteiért!”

Miért szorgalmazom oly hevesen, hogy lássunk tisztán és mindenki számoljon el lelkiismeretével és múltjával, azt ne rejtegesse. Orbán múltja egyelõre sötét, még Tõke hivatalos nyomozója, Ilkei Csaba is hegyezheti a fülét, mert Orsós leleplezése nem lehetséges, ugyanis a Leleplezõ nem azért van, hanem csak a leleplezhetõk leleplezéséért. Ez már erõs gyanúm, de Péternek is megemlítettem, mert õ sem dicsekedett ügynök múltjával, viszont Olsteint erõsen védi mindig és mindenkor. Kemény dió, de megrágható.
Korábban arra volt szükség, hogy antiszemitizmusnak nevezhetõ érzéseket keltsenek, s ezért is lehetett szabadon beszélni a sok mocsokról, amit elkövettek, és cselekszenek most is. A lényeg az, hogy „jogos” gyûlöletet szítsanak magukkal szemben, hogy aztán a megszerzett hatalmukat arra használják, hogy a médiájukkal a sok buta birkának a törvénytisztelõ és furfangosan és maffiamódszerekkel egyaránt kisemmizett emberek felháborodását, indulatát, cselekedeteit terrorizmusnak tüntessék fel. Most is ezt teszik és a csapda briliáns, ha nem az egészet látod, valóban elvakíthat a butaságból eredõ bosszúvágy, de erre számítanak. Mert igazából a butaság a fõ ellenség, amelyet kihasználva képesek uralni, ugyanis õk tudják, mi a cél és generációkon keresztül ezért dolgoznak, amíg a hétköznapi ember csak a mával küszködik keservesen, miközben ott a megnyomorított múltja és a kilátástalan jövõ az orra elõtt. Ideje lenne már minden magát nemzetinek mondónak ezt megérteni, bár ez is érzelem és IQ függõ, ezért nagy reményeket nem táplálok. A jelnelegi helyzet az átlagzsidónak és cigánynak is árt, mert õket is le akarják gyilkolni, de mindamellett ne vessük el azt, hogy a téma sorskérdésünk is. De ha nem elég az én szavam itt, akkor olvassátok újra el a Harold Wallace Rosenthallal még 1976-ban készült interjút és vessétek össze az ott elhangzottakat a mával. Rosenthallt is megölték, repülõbalesetnek álcázva, de ilyen az élet.
----------------
Link
----------------
És végképp megadva a témának a kegyelemdöfést, beidézek egy olvasóm összefoglalóját egy másik érdekes, de ehhez a témához kapcsolódó körbõl. Sokan érdeklõdnek már afelõl, hogy ki és kicsoda a jelenlegi politikainak tûnõ maffia-elitben, és ennek egyik gyöngyszeme talán néhány gondolattal elõrébb vihet még akkor is, ha egybõl elkezdõdik a nemtetszõ köpkökés. A szerzõt kértem, hogy Schiffer után is tegyen pár lépést, bár a Jávor Benedek sem semmi a zsiráftanyán, de nagy meglepetést nem várok, mert a forgatókönyvet éppen az imént vázoltam fel, úgy, abban az olvasatban, ahogyan talán a legtöbben még megérthetik. Nem olyan bonyolult ez, s a cáfolatnak még jobban örülnék, de eddig nem igazán ugrott senki, hogy letegye a névjegye mellé a hiteles születési dokumentációt is. Talán majd most!


„Szia Imre!

A minap miközben éppen …-kat baszogattam az oldalukon, eszembe jutott, hogy egyszer már beszéltünk Vonó akarom mondani Vona Gábor (leánykori nevén: Zázrivecz Gábor) eredeti és/vagy mostoha nagypapikájáról!

Szóval a domoszlói születésû Zázrivecz József aki állítólag az õ névadó-mostoha nagyapja, szerintem egyezik azzal a Zázrivecz-el akinek adatai idén kerültek be a Hadifogoly-adatbázisba!

Az öreg iszapszemû Zázri Jóska otthagyta a fogát Jezupol-nál egy aknaszilánknak köszönhetõen, de valaki mégis folytatta az életét itthon az õ nevével! Az öreg Vonó, pardon Vona G. is alulmaradt egy aknával szemben csak õ meg Torda mellett!
De akkor ki a tajték volt az akihez hozzáment a nagyi?

Szerintem voltak zsiráfok, akik halott katonák identitását lopták el és öltötték magukra!

Mindenesetre az öreg Vona G.-nek az anyja neve Vona Mária, ami azt jelenti, hogy nem ismert az apja, ezért az anyja után kapta a vezetéknevét! Na ez persze nem feltétlenül jelent egybõl cionista háttérmunkát, mert pl. ha egy földesúr véletlenül felcsinálta az egyik szolgálót, akkor is így jártak el!

Egyébként a Vona név csak úgy a semmibõl tûnik föl a 20.században ami valószínûleg azt jelenti, hogy magyarosítás következménye képpen jött létre!

A Zázrivecz-ek meg állítólag a 18-19. sz.-ban sompolyogtak be a közvetlenül Domoszló mellett lévõ Markaz nevû községbe!
Link
Na mindegy! Amúgy neked mi a meglátásod Vonó-val kapcsolatban?

Hoppá!

A végén a linknél Markaz településsel kapcsolatban rossz családnevet írtam!

Nem a Zázrivecz-ek sompolyogtak be oda hanem a Petrinyecz-ek!

Hogy ez hogyan kapcsolódik?

Hát úgy hogy Vonó Gabcsi anyjának a leánykori neve: Petrinyecz Szerén (Hmm! Érdekes név!)
Link

Na ezt csak azért írtam le, mert ha a Gabcsi fiú nem az aki, akkor a közvetlen anyai ágat kellene inkább megnézegetni!

Szóval nézegettem egy kicsit ezt a Petrinyecz nevet!

1.
Budapest fõváros (1892-tõl székesfõváros) törvényhatósági bizottsága közgyûlési jegyzõkönyve - 1930
353 • 354 • 356 • 357 • 358 (149. oldal)
354. Tárgyaltatott a tanács 141.232/1929—I. számú elõterjesztése Petrinyecz Orbán köztisztasági munkás kegydíja ügyében.
A közgyûlés a tanács javaslatára Petrinyec Orbán köztisztasági munkás részére a kormányhatósági jóváhagyást követõ hó 1-tõl kezdõdõen életfogytiglan havi 135 pengõ illetmény 40%-át, vagyis havi 54 pengõt, azaz Ötvennégy pengõt kegydíj címén megszavaz.
A felmerülõ költségeket a közgyûlés a költségvetés I. fejezet V. címe (Nyugdíjasok) alatt felvett hitelösszeg terhére engedélyezi.
A közgyûlés ezt a határozatát felsõbb jóváhagyás végett a m. kir. belügyminiszterhez felterjeszti.

De mi az a kegydíj? Lássuk: kegyelembõl engedélyezett napi, havi, évi díj, ellentétben a nyugdíjjal, amely törvényes igényen alapul.

Hogy mi van? Jól értem? Nem törvényes igényen alapuló díjazás? ÁÁÁÁÁÁÁ Megvan! SEGÍLY! :)


2.
Van két könyvcske amelyeket egy markazi ürge bizonyos Hacsavecz Béla írta! Nagyon kilóg a lóláb az írásokban, és véleményem szerint még a csillagot is lehazudja az égrõl!
Link
Link

Mindenesetre érdekes lehet ez a rész benne:

PETRINYEC CSALÁD
A család névadója – János – az 1760-as években Gyöngyösrõl költözött Markazra! (Na persze mindjárt el is fogjuk hinni!)
A Petrinyec név feltehetõen (szóval feltevés) Petrovce (Garancspetrác) Szepes megyei településre utal. A család 1950-ben 5 felnõttbõl állt.
Családi ragadványnevük: Merinda
A név eredete és jelentése nincs megfejtve.
Nekem ez nagyon bûzlik!

3. Markaz községgel kapcsolatban egy kis infó amely árulkodik a valóságról!

Haller Sámuel testvéreinek, Zsigmondnak, Imrének és Mihálynak nevében is kinyilatkoztatja a következõket: atyja id. Haller Sámuel 1701. körül nagy szorultságában Verpelét, Visonta, Fegyvernek, Nagykörû, Domoszló, Markaz községeket, melyeket fegyverváltság címén és tulajdonjoggal Lipót király Einczinger Jánosnak adományozott, de a legutóbbi pozsonyi országgyûlés elõterjesztésére a Magyar Kamarából és kancelláriából létesített bizottság elõtt a Nyári-örökösöknek visszaadattak, fent nevezett atyja: id. Haller Sámuel 2.800,- Ft-ért Einczingernek zálogképpen mégis átadta. Most Õ, ifjabb Haller Sámuel mint zászlós, csapattestével elutazik, ennek költségeire Einczingertõl újabb 300,Ft-ot vesz kölcsön, s ezért fenti falvak elzálogosítását Einczinger javára meghosszabbítja

Forrás: Ortvai Tivadar: Magyarország egyházi földbejárása a XIV. század elején 180. oldal

Hoppá! Hoppá! Már 300 éve is ment ott a zsici-biznisz!

Ezt a "Merinda" nevet pedig meghagyom neked Imrém, hogy te boncold tovább, mindenesetre ez már nem túl szlávosan hangzik!”

Szerintem mára legyen ennyi elég, s jegyezzétek meg jól, hogy ha eddig nem sikerült a zsidóknak terrort kirobbantani ennél a békeszeretõ és a rosszat a fantáziájából is ûzni igyekvõ, inkább önpusztításba forduló népnél, akkor hamarosan mindenkinek fel kell készülni immár fizikailag is az önvédelemre és a totális háborúra, melyet a zsidók vívnak ellenünk és minden nem zsidóval szemben.