Kata pult
rta: postaimre - Dtum: 2011 03 13 ¦ 15:38:15
No, a kertásást már elkezdtem tegnap s a hétvégén be is akarom fejezni és mehet bele a vetemény, banán, narancs, datolya és minden honos víz - és szárazságtûrõ zöldség. Ma sem leszek tematikus, pedig már nagyon össze kellene foglalni a tematikát, bár úgy látom, hogy egyre többen úgy látják, ahogy van, de azt még nem ami van. A rálátás kedvéért egy kis magyarázatot kell fûzzek a most tapasztalt jelenségekhez.

A közelmúltban volt pár ûrhajós baleset a zûrben. Konkrétan, visszapottyant pár „hajó” és megpörkölõdött pár asztronauta-kadét. Most ugyan a kínaiak a Holdra készülnek, bár a kutató ezt nem javasolják nekik. Mi történik? Annyi, hogy megváltozott pár matematikai-fizikai paraméter odakinn és ezt érezzük mi „idebenn”. A napkitörések, az egyre sûrûbb és erõsödõ földmozgások bizony nem ismeretlen jelenség a geológusok elõtt sem, de magyarázat erre a Marduk, ami – ahogy korábban írtam – a velünk átmenetileg kontaktálódott másik csillagrendszer óriás infracsillaga.

Teljes hr
No, a kertásást már elkezdtem tegnap s a hétvégén be is akarom fejezni és mehet bele a vetemény, banán, narancs, datolya és minden honos víz - és szárazságtûrõ zöldség. Ma sem leszek tematikus, pedig már nagyon össze kellene foglalni a tematikát, bár úgy látom, hogy egyre többen úgy látják, ahogy van, de azt még nem ami van. A rálátás kedvéért egy kis magyarázatot kell fûzzek a most tapasztalt jelenségekhez.

A közelmúltban volt pár ûrhajós baleset a zûrben. Konkrétan, visszapottyant pár „hajó” és megpörkölõdött pár asztronauta-kadét. Most ugyan a kínaiak a Holdra készülnek, bár a kutató ezt nem javasolják nekik. Mi történik? Annyi, hogy megváltozott pár matematikai-fizikai paraméter odakinn és ezt érezzük mi „idebenn”. A napkitörések, az egyre sûrûbb és erõsödõ földmozgások bizony nem ismeretlen jelenség a geológusok elõtt sem, de magyarázat erre a Marduk, ami – ahogy korábban írtam – a velünk átmenetileg kontaktálódott másik csillagrendszer óriás infracsillaga.

Ma már jelezni merik, hogy ezt-azt észlelnek a csillagvizslatók is, de a Föld már egy ideje komolyan rámozdult a másik rendszer „tömegvonzására”. A tektonikai mocorgás tehát nem HAARP jelenség, de okom van feltételezni, hogy a természeti jelenségre erõsen rádolgoznak a tudományosnak mondott „projektek” és úgy használják ezt is, mint a vegyipermetezést, amit eredetileg nem a lakosság kipusztítására, szaporulat-mérsékelésre terveztek, hanem a napkitörések UV-hatásának mérsékelésére (ami logikus lenne). Még nincs vége, sõt a java még hátra van, mert most billen át a rendszer és szakad ki a vonzáskörébõl. A póráz még egy nagyot kell, hogy rántson a Földön. A pólusváltásról már nyíltan írnak sok fórumon, de itt azt is meg kell jegyeznem, hogy emlegetik a pusztító földrengéseket is. A kutatók jelzése alapján olyan április 20-22 körül kell legyen egy hatalmas megrázkódtatásnak. Egyelõre úgy néz ki, hogy a Kárpát-medence „megússza”, de korábbi számítások, modellek szerint az afrikai kontinens széttörése és a Nairobi irányában haladó kontinentális erõ-eredõk telibe verhetik a Közel-Keletet. Bizony, pont Palesztinán keresztül futnak a vonalak és épp tegnap kellett olvasnom, hogy Ankarában is készülnek a rengésekre, ma meg már arról cikkeznek, hogy a demonai atomerõ-létesítményt ami köztudottan katonai célokat (is) szolgál, igencsak meg akarják védeni egy japán cunami-effektustól. Ma azért írom mindezt le, mert úgy látom, hogy a kétkedõk kezdenek értelmesebben világszemlélõdni. A várható talapzati átrendezõdés a kapott infók szerint az atlanti térséget – mit ad Isten- éppen Nigériát, illetve annak partszakaszát érintheti, ám közvetetten azért nem lesz ez teljesen ártalmatlan senki számára. Japán egy olyan térségnek számít, mint Madagaszkár. Csak idõ kérdése, hogy eltûnjön. Azért senkinek ne legyen világvége-érzése, mert ez még messze nem az. Ami a mostani atasztrófát illeti, kiemelt szerep jutott az atomerõmûveknek, illetve azok meghibásodásának. Minõ véletlen, hogy mostanában, amikor olajkrízist rebesgetnek és mindenki atomerõmûvet akar építeni, s csak Kínában 35 ilyen tervezett építkezést tartanak nyilván, most hisztérikusan demonizálják. No nézzük a politikai oldalát!

„Szia Imre!
Nem tudom feltûnt-e, hogy a földrengés 11.-én volt. Pont akkor tárgyalt a Japán parlament, hogy az USA mely katonai telepeket hagyja el és utazzon haza.
Persze most, hogy ez történt, így hát maga Japán kérte az USA katonaság segítségét. Jönnek is segíteni repülögép-anyahajóval!:) Nagyon rendesek.
Feleségem mondta, hogy egy nappal, közvetlenül a rengés elõtt borzasztóan ideges volt minden ok nélkül. HAARP?
Na üdv, Áldás!...”


Az, hogy a földrengésnek meg kellett lenni, nem kérdéses, de az idõzítése már nem véletlen. Megérzésem szerint az erõmûvekben robbantottak, nem pedig „természetes kopás” okozta a pánik alapját. Mindezzel a zsidaj demonstrálni akarja, hogy többre is képes, mint a beszédre, de összegészében és konkrétan a világ vezetõ gazdaságának megroppantásáról van most itt szó. Nem teszek ehhez elõjelet, mert a rendszer bonyolultsága és a korábban már sokszor megírt kormányzati manõverek okán úgy kell ott is felállítani a nemzeti rendszert, hogy a zsidó már ne férkõzhessen belé. Azt érzem, hogy mindez szükségszerû, bár humanitárius szempontból igen kényes téma.
Azt is elmondom, miért gondolom úgy, hogy nem arról van szó, amirõl szó van. Tegnap olvastam, hogy Omán felszólította a NATO-t és a csatolt csicskákat, hogy hagyják az arabokra az arab országok problémáinak megoldását. Értitek ugye? Omán, mint impérium non plus ultra beszól a zsidónak! Erre éppen itt összeülnek Göd-ölõn a bilderberges szabadkõmüves zsidók és katonai terveket emlegetnek megvalósítani, de Martonyi már a török külügyér ötletét tartja legkézenfekvõbbnek megvalósításra. Fordítsam, vagy értitek magatoktól is?
Közben ma már cikkezik, hogy az USA megegyezni látszik a macival a vízummentesség kérdésében, miközben azért Moszkvában mostanában elég sok robbantás van és szerintem csak most húznak majd jobban bele. Ha nem kell vízum, akkor a sok mocsok kommunista ügynökzsidó úgy mehet a „lehetõseggek” földjére, mintha ezt önként tenné és Ukrajna ugyanígy járna el, csak Izraellel, a mivel korábban már szintén megegyezett a maci is. Az átrendezõdés impériumi nagyságrendet képvisel és csak ebben a mértékegységben érthetõ ez is meg.
Magyarország ettõl még azért zsidó kézben van, de az a kis idõ, amíg a fegyveres nagytakartás itt megvalósul, ki kell derüljenek a még megmaradt magyar nemzetiek számára is, hogy nincs más választásuk, csak a szabadságharc, és nem noszogatásra, sem nem parancsra, de önként legyenek alkalmassá téve arra, hogy bármely ellenséggel, zsidóval képesek legyenek leszámolni. Ma az elhülyítettek még mindig bégetnek, de azért már halkabban és elkezdtek sokan mutálni is. Talán még emberi hang is elhagyja a torkukat végül és kimondják a lényeget! Zsidó az országban élve nem maradhat! Aki marad az nem lehet zsidó, hanem emberré kell váljon! A cigányokra és természetesen a „magyarokra” ugyanez vonatozik! Az „újmagyarok” kadaver-telepeit már készítik elõ ha jól sejtem, akkor zsidó lakótelepeknek nevezik mostanság azokat a helyeket, ahol véget kell érjen a rövid és hazug történetük. A háborút nem ússzuk meg és nem gazdasági cukor-só-gabona-olaj-víz-üzemanyag-lakás-adósság…háborúról, hanem konkrét kézitusáról beszélünk ám!

Amit sokan nem akarnak megérteni az alkotmányozással kapcsolatban sem, az annak talmudista volt. Zsidónak a magyar alkotmányhoz nem lehet köze, s most teljes zsidó fennhatóság alatt megy a manipuláció. Az USA nagykövete is, aki nem kicsit héber-némber méltatta és megnyugtatta az ifjú hébereket, hogy ez az õ alkotmányuk, de közben Baj-nait emlegette és szót sem szólt Orrmányról.

Vitya meg van térdeltetve és ahogy ezt már írtam, gyakorlatilag teljesen súlytalan, közömbös és a gazdáinak is kellemtelnenné vált. Ezért nyomják elõre a Jóbbikot és ott van az uszításért felelõs Toró a megvezetett betyárkáival Gyöngyöspatán! Nem bûzlik ez elvtársak? Kihelyezett ülést tartottak Marosvásárhelyen. Kis zsidógyûlés volt tehát, Szegedi Mózes Csanád égisze alatt. Nem mintha számítana, de pont éppen ekkor jutalmazta meg Kövér Jákob Lacit a Székely Nemzeti Tanács a kiváló munkájáért. A sok megvezetett székely ember meg csak néz ki a fejébõl értetlenül és csont nélkül veszi be a magát magyarnak mondó zsidók cumiját.

Link = http://www.youtube.com/watch?v=mHF26nbaOkk

Nehéz a nemzeti érzelmeket a logikával felülírni, de hát ezt Izsák Balázsnak, a Székely Nemzeti Tanács vezetõjének is tudnia kellene. Így készítik elõ a vármegyéket, járásokat és autonómiának, az ellenséges zsidó felügyeleti rendszert. Dalolva és tapsolva fogadja mindezt a magyar és a székely is, mert azt hiszi, róla van szó, pedig nem. A cirkusz maga gyûlöletes a számomra és félelmetes az a butaság, amely ezen a szitán átlátni nem képes. A zsidó alkotmányt elõkészítõ semmisségi törvénykezés most teremt precedenst ahhoz, hogy az ország nevének és ezzel együtt államformájának változtatása által az elkövetett bûnöket „bocsánatosnak” tüntessék fel és a nagy közös eufóriában Húsvéti Feltámadás szereterezgõ örjöngéseképpen a zsidó Jézusra hivatkozva mondhassa, hogy a politikai bûnöket meg kell bocsátani és fel kell menteni az eddigi bûnösöket és mostantól „tabula raza” van. Ez a nagy játék lényege, hivatkozva a Szent Koronára, de mind hontalan zsidó gazemberként, miközben a jámbor magyar nem is tud ilyesmikrõl.

„Itt Vásárhely mellett is van egy laktanya CAHAL katonákkal, majd küldöm a koordinátákat. Elképesztõ szegénység lett itt jan. óta. Ilyen nyomor még nem volt. Mindenhová betörnek, iskolákba és kerítéseket lopnak vasért…” No székelyek, hová tettétek a híres eszeteket? Nem akarjátok észrevenni, hogy a magyar parlament már régen zsidó és a ti vezetõitek is azok?

A nagy ájtatosság bennem visszatetszést szül, mert iszonyatos tudatlansággal párosul. Most kapott üzenet szerint is oda kell figyelni a részletekre!

„Beavatás!!! = 20 év biokémiai teszt. Élettani hatás max. Kiváló! Tisztított tengeri só olasz+görög+ izraeli kiszerelés. Multiknál, nagyobb boltokban folyamatosan kapható . Konyhasó szakértõk, amatõrök kíméljenek. Neve: Sale Marino-Fino (ez olasz)!
Valaha külföldrõl behozott leveskockák + porok ász minõségûek voltak. Vegyszeres tartósítókkal + mérgekkel vannak tele /bizonyított! Külön gépsorok gyártják Magyarországra! A velük készült ételek 24 órán belül megsavanyodnak.
Jelenleg egy tiszta termék van a piacon. Gyártó: Hungaro Casing magyar cég. Ultraibolya sterilizáció + tartósítószert nem tartalmaz! Termékcsalád 200 fajta + forgalmazva FÜSZERKE RT néven. Közép és felsõ árkategória – eltérés néhány forint. Ez nem reklám, hanem sajnos tény! (kémikus írta). A szarukat etessék meg a zsidókkal!”

Figyeljetek oda, mert nagyon intenzív szakasz következik és aki nem tartja a kormányrudat, az elvéti az irány, Észak helyett Dél felé megy majd, mer követi a pólusváltást.
Még valamit üzenek az NBH-nak! Sokan jelezték, hogy egyszerûen ledobáltatja a szolgáltató õket a Google-ra, mintha nem menne a honlap. Nos, elég alapos a gyanúm, hogy feltételezzem, az NBH-mossadnyikos kis hereverõk adták ki napinarancsba , hogy tereljék el akit csak lehet innen. Eddig rendben is van, de ezért nem lesznek megdicsérve sem õk, a sem a szolgáltatók zsidajai sem. Figyeljetek kis makik, lehet szórakozni, de ha Balajti is véletlenül a kedvenc lovának a fejével kél egyik reggel a baldahinosban, akkor rájöhet, hogy a zsinagóga nem a legbiztonságosabb hely a magánügyei intézésére. A kollégája már megértette, hogy egészségtelen dolog hepciáskodni!

Link = http://hetivalasz.hu/vilag/elutasitom-a-hirszerzesi-jatekokat-36010