Bejelentkezs

Felhasznlnv

JelszElfelejtetted jelszavad?
j jelsz krse

Figyelünk a részletekre!

NaplóDolgozik a rosta rendesen (viszont a Rostások tétlenkednek). Majd egy évre a cigánygyilkosok leleplezésére képes volt az NNI vádat emelni a Mossad beáldozandó Kajzerjei, Táncosai ellen. Örülök ennek a gyors munkának, mert látszik, hogy a hülyeségük lassan oly szintre eszkalálódik, amely már plafon-koncentrációban kikristályosodva dönti automatikusan hanyatt a bagázs zsidajainak vízfejét. Elképesztõ, hogy az egyik rendõr barátom még régi ismeretségére hivatkozva tervezte, hogy beszél Petõfivel, hátha menthetõ még, de sikerült lebeszélnem errõl, mert nem szeretném, ha összepiszkolná a kezét és lelkét, ha már egyszer sikerült kikeveredni a magyar rendõrségnek hazudott ügyefogyott hazaárulók gyûrûjébõl. Tegnap a BRDSZ vezetõjét, bizonyos BÁR-dos Juditot mutogatott a kóser TV, mint annak a rendõr-szakszervezetnek a vezetõjét, amely az alsóõrsi legyilkolt rendõrt, mint hõsi halottat akarja a rendszerbe betolni. A REND-ÕR SZAKSZERVEZETT HáBORÚ könyvembõl sokan megtudhatjátok, mit képvisel a BRDSZ bevezetése és BÁR-dolatlan héber Judit is. Az ügy pikantériáját az adja, hogy még az ál-Pintér sem írta alá a hõssé nyilvánítást, mert õk tudják, hogy drog-lenyúlásos buli volt és nyakig benne vannak az ügyletben. Ami meglepõ, hogy a megszólaltatott fiát vesztett anya úgy nyilatkozik az esetrõl, mintha csak egy üveg befõtt lett volna szétcsúzlizva, nem pedig a hús-vér szülöttje. Nyilván tudja, hogy Bázelbõl már több alkalommal kontaktálódtak és most a kapcsolatával egyetemben lett kiiktatva. Az ál-Pintér (ha minden igaz, mióta beiktatták, nem volt még a neki fenntartott alibi-irodájába és csak egy szûk körben forgolódik) sem véletlenül közölte ezt a döntést, mert ezzel üzentek a többi bûnözõ rendõrnek és kapcsolataiknak is, hogy nem lehet ám csak úgy tõlük lopni. A fegyverszállítmány, amit találtak egy külön szám, amelyre egy jól tájékozott személy a következõ magyarázatot adta:

„Nagy kérdés mindenkiben.
Hogyan lehet, fegyvert el juttatni Bázeltól Magyarországig, észrevétlenül.


Mivel Bázel egy francia- német- svájci határváros, így elmondom részletesen, mennyire egyszerû a kivitelezés. Természetesen Bázelból kiindulva, nem írok pontos utcaneveket vagy pontos irányt, mert nem szeretném, hogy ezzel bárkinek is segítsek, ha esetleges rossz szándékkal szeretne ki-vagy be vinni tiltott dolgokat.
A városnak vannak olyan eldugott kis zöld határai, ahol reggel és este mennek-jönnek át a vendég munkások a szomszédos országokból. Itt nincs határ rendészeti szolgálat, csak nagyon ritkán, autós járõrözés . Ha ebben az irányban elindulsz, észre sem veszed, hogy átlépsz egy határt, csak arra leszel figyelmes, megváltoznak a táblák, az üzletek, az útjelzõ táblák, s már is egy másik országban vagy úgy, hogy bárki meg állított volna.
Az elsõ falunál jobbra, a határsávval paralel, nem sokat autózva, rá érkezel a német autópályára ami, Weil am Rhein-ál érhetõ el. Teljesen biztonságban sunnyoghatsz,mert a kutya sem figyel fel rád. A bázeli,vagy svájci rendszám itt nem kelt feltûnést. Így gondtalanul veheted az irányt Friburg, Offenburg, Baden-Baden irányába, teljesen Kalsruhe-ig. Eddig sima ügy egy fegyverrel. Nem jellemzõ, hogy ezen a nyíl egyenes útvonalon ellenõrzést kaphat az autós.
Ezek után, az autópálya elfordul, a várost elkerülve Stuttgart irányába. Ha nem okozol balesetet, vagy nem szabálytalankodsz, nem léped túl a sebesség határt, akkor szintén haladhatsz nyugodtan egész Münchenig. Szerencsés útvonal, mert, elkerüli a városokat és csak autópályán haladsz egész az osztrák határig, ami egy fegyver esetében még rizikó lehet.
Elérve Németország-Ausztria határát, Salzburgnál lépsz osztrák területre. Itt általában csak a teherautókat, kamionokat ellenõrzik, de jobb óvatosnak lenni. Tehát haladhatsz a fegyvereddel, teljes nyugalomban St. Pölten, Wien ( Bécs ) és Hegyeshalom felé.
De mivel a magyar határ már sokkal veszélyesebb, így két lehetõség marad. Vagy improvizálok és azt hazudom, hogy benne felejtettem a fegyvert, mert lõgyakorlatra járok, de sürgõsen indulnom kellett a nagymamámhoz. Igaz ezt egész úton elhinthettem volna, ha ellenõrzésbe kerülök, mivel úgy németek, mint az osztrákok, tisztában vannak a svájci szabályokkal, ami után csak egy ejnye- bejnye lett volna, plusz a hatóságok küldik vissza a fegyvert.
A másik verzió, ha elõzetes megbeszélés alapján, valaki vár Bécsben és vele egyeztetve lépem át a magyar határt, ellenõrzés nélkül. Itt szóba jöhet diplomata, rendõr, ismerõs, rokon, vagy más olyan személy, akit, nem fognak kontrollálni.
A lazább ellenõrzést a rendszám is segíti. Svájciakkal nem nagyon szõröznek. Ezt használta ki rengeteg magyar, évtizedeken keresztül.
Egy fegyver arzenál szállítását, személy autóval senki nem vállal be ezen az útirányon, még akkor sem ha ez látszatra olyan egyszerûnek tûnik.
Az igaz, hogy Svájcban legálisan tarthatja magánál tartalékos katona fegyverét, de csak a puskát, ami rendszeresített. Marok lõfegyver, a tiszteknek van kiadva.
Kalaschnikow Svájcban, sem a fekete piacon, sem sport lövészetben nem keresett fegyver.
De ha még is feketén hozzá akar jutni, akkor Kb.3000 CHF. Egy Parabelum marok lõfegyver, két tárral és némi lõszerrel Kb. 1000 CHF. Ha az eladó drogos vagy meg van szorulva, akkor ennél lényegesen olcsóbb.
Két fegyver fajtát használnak a svájciak elõszeretettel céllövészet tréningre.
A katonai Sturmgewehr 90. és a 911-es Mauser.”

http://hetivalasz.hu/vilag/alsoorsi-rendorgyilkossag-ezert-akadtak-ki-a-svajciak-31166

De ha már a fegyvereseknél tartunk, akkor el kell mondjam, hogy a Pilisszentkereszt irányába vezetõ út mentén most is látomása volt pár magyarnak, ugyanis a TEVA raktár környékén elég sok fekete-ruhás, félelem-keltõ alakot véltek mozogni, miközben lakóparknak kimért terület is található már ott, felparcellázva. Mivel lassan Orbán is benne lesz a sukorói telekcserés ügyben, egyik barátom felvetette a kérdést, hogy nem figyelemelterelésrõl van-e szó, mert meg kell vizsgálni a felajánlott telkek elhelyezkedését, s kiderülhet, hogy amíg Sukoró egy bûnbarlang lett volna, addig a csere-telek valamelyikén esetleg Mossad bázis, IDF központ is létesülhet. Nem elvetendõ kérdés, miközben azt is láthatjuk, hogy fegyveres légierõvel masírozik Izrael hazánkban, egyre nyíltabban és egyre többek számára is felfogható módon.
http://jovonk.info/2010/08/10/izraeli-vadaszbombazok-magyarorszagon

Egyébként meg kell jegyeznem, hogy egyre jobban tetszik a Jövõnk.info hanglejtése is, s tán nem véletlen az sem, hogy érzékeltetik, ami múlt az elmúlt, s ami jön, az nem lesz Hanuka! Azért sem, mert ömlik hozzám is az információ, s most néhányat csokorba szedve közre is adok:

„Szia Imre!
Vukucs õrnagy elvtárs tavalyi szeánszára a gyurcsányi felügyelte MÁV 50%-s jegyeket adott. Valódi ellenzékiekkel a "rendszer" nem így bánik.
Olstein helyett Imre bácsi a "Szabó atya" fedõnevû ügynökkel kéne foglalkoznod, tudod akit zalaegerszegi laktanyában fogtak meg egy a felettesével történt verekedése után és persze hû társával "Vanek úrral"/a kormányzópárt elsõ két embere/ meg "Kõvágó Istvánnal" aki sírva ismerte be / némi hagyma koncentrátum szembe juttatásával/ hogy apukája is ügynök volt.
Meg a már elõkerült Szt.tiszt pajtásokkal!D 08,D 11, D13, D18, D 21,D 31, D 50, D 52,D 72, D 99 ezek között van volt államfõ, miniszterelnök, fõpolgármester,a legnagyobb bank elnöke, skálás fõnök stb!
Üdv:…”

Az ellopott rendszerváltozás

Az elmúlt 12 év egyik legbátrabb és legszókimondóbb újságírója Lakatos Pál, aki elszántan törekedett, – mindaddig, amíg lehetôsége volt – az ún. rendszerváltást elôkészítô, azt meglovagoló, az állami va-gyont a maguk számára privatizáló volt elvtársak leleplezésére. Széleskörû összeköttetései révén birtokába van szinte minden dokumentumnak, ami a hatalmat bitorló elvtársakból kapitalistákká vedlett ,,urak,” utódaik és csatlósaik viselt dolgaira rámutat.
Ezért kellett elhallgattatni, félreállítani, lehetetlenné tenni. Az sincs kizárva, hagy az ,,Ellopott rendszerváltozás” c. könyve megjelenése után megkapja mindazon jelzôket – szélsôséges, uszító, fasiszta, kommunista, hazug, közbûntényes, rágalmazó, – melyeket megkap minden író, politikus, újságíró, gondolkodó értelmiségi, aki szembeszáll a rendszerváltást hazudó elvtársurakkal.
De lássuk, mit ír maga az író könyve elôszavában?

,,Közöttünk jár még mindig Raszkolnyikov, Szatmári Lajos, Vanek úr és hû társa, Szabó atya is. Szabó atya a III/IV-eseknek szóló jelentéseinek megbízhatóságáról két zala-egerszegi tartótisztje, N. István és M. Mihály is véleményt tudna mondani. De mivel a mi atyánk a III/III-soknak is jelentett, ott O. András tartótiszt is minôsíthetné a besúgói buzgóságokat. Ha megkérdeznék ôket. Nem feledkeztünk meg a D-209-es és a D-8-as rettenthetetlen bátorságáról sem. S akikrôl ma még semmit sem tudunk! Vagy nem tudhatunk, mert hatalmasságok államérdekrôl papolnak! De azok érdekérôl ki szól, akikrôl az imént említettek és a ma még szóba se hozottak folyamatosan jelentettek?
Akikrôl írtam, mindegyike ma is élô személy. A sorok között olvasni tudó rájuk ismerhet, és mindegyik megnevezett felismerheti önmagát is. De valódi névnek a népet ,,szolgáló’’ törvényeink miatt még mindig titokban kell maradnia. Mint ahogy titok övezi kirablásuk történetét is.”

Mi nemzeti elkötelezettségû magyarak, a számunkra elkeserítô országgyûlési és önkormányzati választások után se veszítsük el a reményt! Vegyünk példát Lakatos Pálról, aki minden mellôzés és kirekesztés ellenére sem veszítette el optimizmusát. Elhatározta, hogy könyveivel világosítja fel azokat az embereket, akiket a több évtizedes kommunista agymosás elvakított és nem látják, hogy a Magyar Szocialista Pártnak sem a magyar nemzeti érdekekhez, sem a szociális igazságossághoz semmi köze nincs, mert vezetôi régen a nemzet érdekeit eláruló internacionalista kapitalistákká váltak. Az SZDSZ-rôl még csak szót sem ér-demes ejteni. Létezése a nemzet számára, még az MSZP-nél is kártékonyabb.
Olvassuk Lakatos Pál könyveit! Merítsünk belôlük erôt a további küzdelemhez.
A könyvekben található adatokat pedig vezérfonalként használjuk fel elcsüggedt, vagy elvakított nemzettársaink felvilágosítására.

Szalay Róbert
Hungária Szabadságharcos Mozgalom Cleveland
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ELY-BXagpgkJ:www.szittya.com/december021202.htm+%22Szab%C3%B3+atya%22&cd=8&hl=hu&ct=clnk&gl=hu&client=firefox-a

„Szia Imre… vagyok …-rol.Elmesélnék neked egy igaz morbid történetet. Egyszer volt hol nem volt ,volt egy Dr Matiz Iván nevü rendör, ki egy ideig a PMRFK állományában szolgált gazdasági kiberként,majd innen került a Monori rendörkapitányságra kapitánynak. A mi derék Ivánunk fizetését keveselve, látva az öt körbevevö anyagilag jobban eleresztett alvilági figurákat, gondolt eggyet és, elindult Ceglédre bankot rabolni (na engem nem a bank kirámolása izgat hanem Iván beosztása).Na gyorsan fell is állitottak eápokat ahol Ivánt meg is csipték, és már a helyszinen kiderült a kiléte! A biroság meg is jutalmazta egy kis ejnye-bejnyével Ivánt. Szabadulása után Ivánunk Örzö-védö céget alapitott, most ügyvezetöként itt tengeti hétköznapjait, néha beválallva egy két bank fegyveres örzését! Ha már Monoron járunk a Kacziba Antal, Jakab Géza sogor páros is megérne egy könyvet! Egyébként nagyon jo amit csinálsz. Sok ember nálam is tátott szájjal hallgatja, mert sokan nem tudnak ezekröl a dolgokrol!
Sok nem is tudja miért nem érzi jol magát a börében, csak azt érzi hogy valami nagyon nem jo irányba megy! Ezután is maradok nagy tisztelöd!”

Van még sok egyéb is, de majd folytatásos részletekben teszem közzé.

Hozzszlsok

# | gabi gabi - 2010 08 10 ¦ 15:28:49
A BRDSz csak nem BáRDoS(z) kicsit pöszén Juditról kapta a nevét?
Vanek úr és Szabó atya, valószínûleg õk azok, akik mariaorszaga.hu-n felzaklatják a hozzászólókat és intik a jujjdejó-keresztényi igét - ki-ki elhívása vagy elhivatottsága szerint!
Azt is jó tudni, hogy csak Svájcba kell kibiciklizni csúzliért.
# | Mate Mate - 2010 08 10 ¦ 16:01:29
Üdv,

A imént néztem meg a jövönk.infós PI elõadást, remek lett ez is.. (Grat :) )
Egy picit más jellegû téma, (1) mi a véleményetek Géczy Gábor munkásságáról?? (õsnyelv, magyarság népi gyógyászat stb elõadások, és Magfalva építése, szervezése)
(Régóta figyelem õt is, és egész jó dolgokat lehet õ tõle is megtudni.. )

Aki nem ismeri itt van pár elõadása:

http://docler.hu/...g%C3%A1bor

(2) Észrevettem, hogy egy kissé ellentétben áll egymással Géczy Gábor és a Zeitgeist mozgalom mondani valója, így technológiai értelemben..
Géczy szerint nincs rá szükség (Bár igaz van Magfalván napelem), a Zeitgeist viszont a technológiában rejlõ óriási lehetõségeket is boncolgatja.. --> <---

Nekem az a véleményem amúgy, hogy a kettõt kell nagyon jól összeszinkronizálni, a természetet a technológiával.

Tudom amúgy végülis, hogy apróságon kattogok most, de egy ideje szeretnék errõl is így pár véleményt hallani..

Köszi elõre is... ;)
# | vmari vmari - 2010 08 10 ¦ 17:05:06
A MÁV bárkinek ad csoportos kedvezményt, ezzel érvelni a MSZ ellen kicsit röhejes kedves "jól" értesült levélíró.

http://www.mav-st...100201.php
# | Lastrebel Lastrebel - 2010 08 10 ¦ 19:01:49
Ebben a fegyverszállítós sztoriban tulajdonképp egyetlen megdöbbentõ info sincs annak a számára (a fegyverek árától és típusaitól eltekintve), aki valaha már járt-kelt európában, azon belül pedig Svájcban. A határátkelõkön manapság ritkán igazoltatnak, egy német vagy svájci rendszám valóban fokozná a szállítás biztonságát, de egy pár kilóméterrel elõrébb haladó "biztosító" autó (aki valamilyen híradástechnikai eszközön keresztül infokat szolgáltat a szállítónak) és a közlekedési szabályok betartása szinte 100%-os sikert jelentene. Soha nem csempésztem semmit és nem is fogok, de higgyétek el, hogy a mai európában annyi fegyvert és kábítószert tudnék lebukás nélkül behozni pl onnan, amennyit akarok, és ha elég körültekintõ vagyok, még bedönteni sem tudnának. Erre mondaná az egyik cimborám, hogy "kis ügy".
# | fsavanyu fsavanyu - 2010 08 10 ¦ 19:12:49
Lastrebel , Pedig ezzel jó szolgálatot tennél az órszágnak, és pénzt is kereshetnél vele!
# | postaimre postaimre - 2010 08 10 ¦ 19:33:29
Nem szabad a fegyverekkel foglalkozni, mert rengeteg van már az országban az ellenség kezében. Több bázisuk kitudódott, s véletlenül felderítõdött, s ez legyen egyelõre elég. A téma azért érdekes, mert a Nemzetvédelmi Egyetem rektora is fegyver és drog-csempészettel zsarolta meg (vagy ki is tudja pontosan, mi volt) a csomagküldõ szolgálatot. Itt fegyvere már csak annak nincs, akinek kellene, hogy legyen. Azért mutatok valamit, amit ma találtam. http://video.rnns...5005236d10
# | LOVAGINA LOVAGINA - 2010 08 10 ¦ 19:58:49
Én,ha fegyvert akarnék becsempészni Svájcból,csak is ezzel tenném: http://www.google...ka%2520tehén.jpg&imgrefu-elvégeznék elõtte egy gyorstalpaló inszeminátorképzõt, és ami belefér!!!!!!!!
# | LOVAGINA LOVAGINA - 2010 08 10 ¦ 20:03:55
HOL A TEHENEM????????????????????????????
m.blog.hu/gr/greentompika/image/Milka%20tehén.jpg
# | LOVAGINA LOVAGINA - 2010 08 10 ¦ 20:05:42
A "farka" lemaradt,-talán túl hosszú volt?

segítettem (ha már itt élek közöttük :D )
gerry
# | liludallas liludallas - 2010 08 10 ¦ 20:15:47
Mate!
Géczy Gábor a "szívem csücske" :).
Az a véleményem, hogy mindenki megtalálja végül a feladatát ebben a sokszínûségben, mindenki választhat, eldöntheti neki mi fekszik a legjobban, hol tud a legtöbbet tenni a közösségért. Nem érdemes összehasonlítani, rangsort felállítani ha a cél ugyanaz...
"mindannyian egyéniségek vagytok":D
A szíved megsúgja a neked megfelelõ választ.
Ezek szerintem nem "apróságok", örülök, hogy írtál.

Hozzszls kldse

Hozzszls kldshez be kell jelentkezni.

rtkels

Csak regisztrlt tagok rtkelhetnek.

Krjk jelentkezz be.

Fellmlhatatlan! Fellmlhatatlan! 0% [0 szavazat]
Nagyon j Nagyon j 100% [1 szavazat]
J J 0% [0 szavazat]
tlagos tlagos 0% [0 szavazat]
Gyenge Gyenge 0% [0 szavazat]
Generlsi id: 1.35 msodperc
83,602,575 egyedi ltogat