Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

A zsidók kiűzése Spanyolországból

A zsidók már ott voltak Spanyolországban a Birodalom korai időszakáról kezdve, tehát nagyon mélyen gyökerező, nagyon gazdag közösség volt, de ahogy az üldöztetések növekedtek Európában, és egyre több helyről utasították ki őket, a spanyol társadalomra is nyomás nehezedett. 1378-ban, Sevillában egy pap kezdte azt tanítani, hogy a zsinagógákat meg kell semmisíteni, és a zsidó lakosságot gettókba kell tömöríteni. 1390-ben mind a püspök, mind Kasztília királya hirtelen meghalt. A zsidóság helyzete nagyon sötétre fordult, mert őket kezdték vádolni ennek a két személynek a haláláért.


Könyvmáglya
1391. június 4-én Sevillában pogrom tört ki a zsidóság ellen és egész Hispániára kiterjedt. Ennek a következtében zsidóság egyharmada elpusztult, egyharmada áttért a kereszténységre, a maradék pedig elhagyta hazáját. 1391-től számíthatjuk a kiűzetés tragédiájához vezető út kezdetét: ekkor került sor Ferrant Martinez zsidóellenes akciójára Sevillában, amikor kényszertérítések eredményeképp mintegy 100 000 zsidó konvertált – hatalmas szám a XIV. századi Európában! Becslések szerint a kb. 300 000-es „spanyol” zsidó lakosság harmada az üldözések áldozatául esett és egy harmadik harmad valahogy megmenekült, vagy országon belül bújt el, vagy külföldre szökött. Valójában már a XIII. század közepén felmerül az igény az egész hispániai zsidóság áttérítésére: Sevilla 1248-as, III. Ferdinánd király (1217-52) által kiharcolt kapitulációja folytán Granada kivételével majdnem egész Hispánia keresztény uralom alá került, és ez azt a vágyat keltette a hispánok egy részében, hogy véget vessenek a hitbéli sokféleségnek. [7] Ennek köszönhetően rendezik meg 1263-ban a barcelonai hitvitát Móse bem Náhmán de Gerona (Náhmánidesz) rabbi és Pablo Christiani barát között, I. Jakab aragóniai király színe elõtt. Náhmánidész a vita után menekülni kényszerül ugyan, de a zsidók nagy többsége ekkor még nem érzi olyan fenyegetőnek a légkört, hogy áttérésre gondolna.
Ezen időszak rabbijai elkezdték átgondolni, hogy miért is történhetett meg ez az áttérési hullám és felismerték, hogy a hit megkopása és az asszimiláció következtében állt elő ez a helyzet.
Így megjelenik egy csoportja a zsidóságnak, akiket konverzoroknak, áttért zsidóknak neveztek. Mivel ők már kereszténnyé lettek, bejuthattak a társadalom felsőbb rétegeibe, beleértve a nemességet és a királyi réteget is, nem kellett már számolniuk a diszkriminációval.
Pontosan ez a tény vezet a legnagyobb robbanáshoz Spanyolországban.
Három csoportosulást különböztetünk meg ebben az időszakban a zsidóságon belül: a konverzorok csoportját, azon zsidókat, akik megtartották a zsidó identitásukat és az ú.n. marranókat (spanyolul: disznók), akik ugyan formailag áttérnek, de a magánéletben megtartják a zsidó szokásokat és vallást.
Általában ezek a csoportok továbbra is együtt élnek, ami óriási feszültséget eredményez, mert az áttért zsidók antiszemitává válnak. A konverzor csoport viszont egyre feljebb kerül a spanyol társadalomban, amit a tömegek egyre nagyobb féltékenységgel néznek. Megpróbálnak nyomást gyakorolni a társadalomra, hogy közösítsék ki őket, de ezt már vallási alapon nem lehet megtenni, hiszen már ők is keresztények. Faji alapon próbálkoznak tehát. A spanyolok elkezdik a családfájukat kutatni, hogy biztosítsák: nincs zsidó rokonuk.


Aragóniai Ferdinánd és Kasztíliai Izabella
Ekkor létrejön egy érdekházasság Spanyolországban. Korábban az ország fejedelemségekből állt. Az uralmon lévő IV. Henrik kasztília királyának mostohatestvére és örököse, Kasztíliai Izabella, valamint Ferdinánd, Aragónia trónörököse között létrejött házasság teszi le egy egységes spanyol királyság alapkövét. A cél, hogy Spanyolországot a kereszténység zászlaja alatt egyesítsék.
A zsidóság még anyagilag is támogatta őket, mivel feltételezték, hogy II. Ferdinándnak anyai ágról való zsidó származása miatt befolyásolni tudja a társadalmat, hogy nagyobb toleranciát mutassanak a zsidóság felé. Kezdetben ez így is történt. Róma azonban nyomást gyakorolt Spanyolországra, hogy ott is állítsanak fel inkvizíciós bíróságokat, és a konverzorokat bélyegezzék eretnekeknek. Ferdinánd először ezt visszautasítja, de Izabella hatására mégis megteszi, mivel pletykák kezdenek terjengeni, hogy Ferdinándot vissza akarják téríteni a judaizmusba.
Ugyanebben az évben egy hatalmas nyílt tárgyalást tartottak, ahova konverzorok ezreit hívták meg, és rájuk bizonyították, hogy megtérésük hamis, majd kivégezték őket. Fontos ismét hangsúlyozni, hogy ezeknek az inkvizícióknak semmi közük nem volt a nem áttért zsidósághoz; céljuk a keresztény egyház berkein belül az eretnekség kiirtása volt. A konverzorokat és marranókat vizsgálták meg, hogy vajon gyakorolják-e a zsidó szokásaikat. Ez ötven éven át tartott.
1491-ben megváltozik a helyzet. Toledóban a konverzorok és marranók ellen vérvádat emelnek. Egy állítólagos összeesküvést lepleznek le, melynek célja a spanyol király trónfosztása volt. Ez volt az a fordulópont, mely a Spanyolországból való kiűzetéshez vezetett. 1492. január 2-án Ferdinánd és Izabella győzelmet aratnak a granadai muzulmánok fölött és ezzel Spanyolország egységes keresztény állam lesz.
Torquemada, a spanyol inkvizíció feje szerint a zsidók mindaddig, míg Spanyolországban maradnak, kísértést jelentenek a konverzorok számára, hogy gyakorolják a zsidó örökségüket. Ráveszi Ferdinándot, hogy adja ki a száműzetés rendeletét, melynek lényege, hogy a zsidók vagy elhagyják az országot, vagy áttérnek. 1492. március 31-én ki is adják ezt a rendeletet.
Ez a rendelet megtiltotta, hogy bárki aranyat, ezüstöt és drágakövet vigyen magával. A kérdés az volt, hogy hova menjenek, hiszen a környező országok már korábban mind kitiltották a zsidókat, oda nem mehettek. Mi legyen a tulajdonaikkal, mely nem elhanyagolható vagyon. Hatalmas műkincsgyűjteményeket, zsinagógákat kenyérért adnak el. Ferdinánd udvarában élt egy zsidó, Don Jichák Ábrávánél, a király kincstárnoka. 1492 tavaszán azzal áll elő, hogy a zsidó közösség helyreállítja a flamand háború alatt kimerült kincstárat, vagyis megvásárolja a maradás lehetőségét.
Torquemada egy furcsa lépést tesz, amelyről egy korabeli inkvizítor így ír:
"Elment a királyi palotába, ruhája alá egy feszületet rejtett és szenteskedve nyíltan szólt a királynak: Tudok a király dolgairól. Lásd, itt van a Megváltó feszülete, akit az átkozott Júdás harminc ezüstpénzért adott el az ellenségeinek és feladta őt a vádlóinak. Ha ez a cselekedet tetszik, akkor adja el magasabb pénzösszegért. Ami engem illet, elállok minden hatalomtól, nem vállalom ennek szégyenét. Te leszel a felelős Isten előtt ezért az üzleti akcióért. Miután ezeket elmondta, letette eléjük a feszületet és elment."


Francisco Ricci: Auto de Fe (1683) Prado


Goya: Az Inkvizíció bírósága (Auto de fe de la Inquisición)
Ennek következtében Ferdinánd véghezvitte tervét a zsidóság Spanyolországból való kiűzetésével kapcsolatban. Négy hónapot kaptak arra, hogy elhagyják az országot. Kiűzetésük napjául 1492. augusztus 2-át (Tis'á Be'áv ), vagyis az első és második Templom lerombolásának napját írták ki. Hatalmas zsidó közösség kényszerült távozásra. Kétszázezer elhagyja az országot, százezer áttér.
A kérdés csak az volt, hogy hova menjenek. Sokan Navarrába, Olaszországba, a mai Hollandiába, Törökországba, a Földközi-tenger kikötőibe vándoroltak és lassan felszivárogtak egészen Budáig. Százhúszezer Portugáliába vándorol. A portugál uralkodó nyolc hónapot engedélyez a maradásra, utána mehetnek, ahova akarnak. Ezért a tartózkodásért azonban hatalmas pénzösszeget kellett fizetniük. Később ezt az ajánlatot visszavonják: vagy áttérnek, vagy rabszolgák lesznek. A zsidó gyerekeket elszakítják szüleiktől, és Afrika partjainál lévő szigetekre száműzik őket. Idézet egy portugáliai zsidó krónikából:
"Dél Tomis szigetét nemrégen fedezték fel. Ezt a szigetet különböző gyíkok, kígyók és más veszedelmes hüllők lakják. Mindenféle racionális érvet nélkülözött ez a hely. A király ezt a helyet arra használta, hogy elátkozott bűnösöket száműzzön ide, s úgy döntött, hogy ezek közé sorolja a zsidók ártatlan gyerekeit is, mivel a szülőket láthatóan Isten büntetése sújtja. Amikor ez a szerencsétlen óra elérkezett, hogy ezt a barbár dolgot végrehajtsák, az anyák arcukat karmolták fájdalmukban, mikor 3 évesnél kisebb csecsemőiket elvitték a karjaikból. Nagy tiszteletben álló vének szaggatták meg szakállukat, amikor saját testük gyümölcsét ragadták el tőlük. A gyerekek átható hangja kiáltott a menny felé, sírtak, mikor szüleik karjából kiragadták őket. Néhány asszony a király lábához vetette magát és azért könyörgött, hagy mehessen el gyermekeivel. De a király kegyelmét még ez sem indította meg. Volt egy anya, akit ez a rettenetes, megmagyarázhatatlan kegyetlenség annyira megrázott, hogy nem törődve a karjában lévő gyerek sírásával, egy hajóról a tengerbe vetette magát. Gyermekét ölelve együtt fulladtak meg.Végül, mikor ezek az ártatlan gyerekek Dél Tomis puszta szigetére érkeztek, amely nem volt más, mint a sírhelyük, kegyetlenül partra vetették és otthagyták őket. Majdnem mindegyiküket ezek a hatalmas gyíkok falták fel. Akik megmenekültek ezektől a hüllőktől, az éhségtől és az elhagyatottságtól pusztultak el."
Így mentek el a zsidók Spanyolországból.


Granada visszavétele
Több évszázados küzdelem során egyesültek a hispán államok és 1479-től csak kettő maradt, Portugália és Spanyolország. A spanyol uralkodópár, Aragóniai Ferdinánd és Kasztíliai Izabella, legfőbb célja a rekonkviszta befejezése volt, ami akkor már csupán Granada városát jelentette. Ez 1492-ben sikerült teljesen, amikor Kasztíliai Izabella és Aragóniai Ferdinánd királyok elfoglalták az utolsó mór erősséget, Granadát.
Kolombusz Kasztíliai Izabella és Aragóniai Ferdinánd spanyol uralkodóktól pénzt kapott, hogy elinduljon Amerikát felfedező útjára. Három hajóval - Santa Maria, Niña, Pinta - vágott neki az útnak. 1492. augusztus 3-án indult Palos kikötôjébôl és 1492. október 12-én kötött ki az egyik Karib-tengeri szigeten.
Torquemada tevékenysége arra is kiterjedt, hogy felkutassa kinek van legalább egyetlen zsidó, vagy muzulmán felmenője. Véleménye szerint a bűn már eleve a zsidók vérében van, amely átterjed az utódokra is, ezért ők hiába gyakorolják buzgón a keresztény vallásukat, akkor is bűnös emberek, mert őseik zsidók voltak. Ez faji megkülönböztetés volt már, emiatt a spanyolországi eseményeket a történelem „kis holokauszt”-nak értékeli.
Wiki

Hozzászólások

# | zafir zafir - 2012 03 05 ¦ 11:28:31
Spanyolországban 2011 óta nem bűn a holo-tagadás sem. Talán Európában egyedül ott, de ebben nem vagyok biztos.
# | aszpirin aszpirin - 2012 03 05 ¦ 12:30:51
Részletek Zelnik József Testamen című írásából
Leonardo Da Vinci, a Prieuré de Sion 12. nagymestere és Mefisztó beszélgetése:

98. oldal:
- Látod, ez a másik véglet. Én szerény képességeimmel úgy fogom fel a világot, hogy azt az Isten, a Noésis noéseos (17) teremtette. Ennek a világnak a közepére helyezte a hús-vér embert, felette az angeloszok a túlvilági hírnökök, és Krisztus urunk az Úrban. Alatta az állatok, növények és az egész anyagi világ. (18) Ha ezt a képletet elfogadjuk, és a keresztények így fogadják el, akkor a test és a hús is az üdvtörténet része. A katharok szerint viszont a földi világot a Sátán teremtette, aki azonos az Ószövetség bosszúálló istenével, az ő szava a Törvény, amit a katharok elvetettek.
- Ezek szerint ők antiszemiták voltak - vetettem közbe.
- Ez többszörösen is felületes gondolat. Először azért, mert itt inkább egy lételméleti csapdába estek. Másodszor meg azért, mert a kathar albigensek hazája az a dél-franciaországi Lanquedoc vidék, amely történelmileg folyamatosan a zsidó telepesek hazája. A rómaiak is például ide száműzték Heródest, állítólag Mária Magdolna is ide menekült Krisztus keresztre feszítése után.
- És a szent vér is itt folytatódott...
- Na szép, hallom, ezt találtátok ki ti, Sion bölcsei, és meghamisítottátok az én tiszta templomos rendemet.
- Először is a nevünk pontosan Prieure de Sion ékes francia nyelven, és hogy ki mit hamisított, azt érdemes lenne már egyszer tisztázni.
- Jó, tisztázzuk. Szóval, minek is hívjátok magatokat?
- Sion perjelsége.
- Nagyszerű, nem értem, de ez biztos annak köszönhető, hogy fogyi vagyok. Jó, de miért írtatok egy megvalósíthatósági tanulmányt a világuralomról?
- Miről? Mi csak egy elképzelést írtunk a világban lehetséges új rendről.
- És a régi, amit Isten adott, nem volt jó?
- Isten nem tiltja, hogy mi is folytonosan munkálkodjunk a Földön.
- Csak nem mindegy, hogy vele vagy ellene. Ez két zászló: az egyik Krisztusé, a mi legfőbb Vezérünké és Urunké, a másik Luciferé, aki az emberi természet halálos ellensége.
- Ez nem ugyanaz a dualista csapda, amibe az albigensek estek?
- Nem, ez csak a Jó és a Gonosz evilági szétválasztása.
- De térjünk vissza, mi a baj a tervünkkel az új rendről?
- Hát nemcsak az, hogy nagyon emberi, hanem az, hogy nagyon sátáni. Csak tiszta ész, kritika nélkül, és kívülről nézvést nem tekinthető másnak, mint egy háttérhatalmi világösszeesküvésnek.
- Atyám, te hiszel az összeesküvés-elméletekben?
- Azokban nem, de összeesküvések azért vannak. Például a tietek, amelyet már évszázadok óta fenntartotok és rejtőzködve erősítgettek, mióta azzal a gyenge jellemű Szép Fülöppel összeesküdve kinyírtátok a rendet.
- Mi éppen csak az elszabadult túlhatalmukat próbáltuk megfékezni.
- Olyan rágalmakkal és olyan vérengzéssel, és közben a kincseiket is lenyúltátok.
- Na jó, ezt nem is hallgatom tovább, de érdekelne, miért veszélyes az, ha a világ mozgásait látó, azt mélyen megértő emberek tervet készítenek arra, hogyan lehetne ezt a világot értékesebben, jobban vezetni.
- Tudod miért, te, Isten barma? Gondold el, hogy ez az anyag illetéktelen kézbe kerül, például egy ország titkosszolgálata elkezdi manipulálni, és behelyettesít egy másik népet, ahogy ez lenni szokott, például a zsidókat, akiket azzal vádol, hogy így akarják megszerezni a világuralmat. Tudod, milyen sohasem látott üldözés lenne abból?
- Atyám, hogy beszélhetsz így: Isten barma!
- Elnézést, nagyon mérges lettem. Jó, Istent visszavonom.

148. oldal:
- Az előző álomban ott tartottunk - szólalt meg hanyag eleganciával a Lény -, hogy engem valamiféle dübörgő megszületési vággyal illettél. Ha lennél oly eszes, és továbbolvasnád a Dum contemplar animót, akkor furcsa kinyilatkoztatásomra lelnél. Ha jól emlékszem, azt mondtam, persze Walter barátom közvetítésével:
Meglásd, elkövetkeznek emberré változásom napjai,
Hogy bűbájjal legyőzzem Énokot és Illést.
Ha elragadom az igazság ösvényét a földről,
Ráhel szolgál majd engem, én pedig megvakítom Liát.

- Látom, szép antikrisztusi terv - szóltam. Az Antikrisztus is te vagy, vagy csak egy kedves teremtményed?
- Ő az én szerelmetes fiam, akiben nékem kedvem telik. Ha Istennek lehetnek, akkor a Sátánnak is lehetnek fiai - szólt, és mosolygott vélt szellemességén, ahogy parafrazálta az Urat.
- Hogy végképp magába ne szeressen, gyorsan közbe vágtam. Azt értem a versből, hogy bűbájjal legyőzöd Énokot és Illést, azt is, hogy Ráhel, a kereszténység is neked szolgál majd, de hogyan vakítod meg Liát, a zsidóságot?
- Mi sem egyszerűbb, üldözéssel és üldözési mániával. A szeretetre legéhesebb népet szeretetre képtelenné teszem. Te is kaptál hírt róla, perjelem, hogy testvéreitek néhány évvel ezelőtt átadták egy zavaros származású és múltú alaknak, egy bizonyos Christophoro Colombónak a templomosok titkos térképeit az eddig csak általatok ismert La Merica csillagról elnevezett új földrészről.

154. oldal:
- Az előző álmot lényegében ott hagytuk abba, hogy elmagyarázod, hogyan vakítod meg Liát, a zsidóságot. Igen, tudtam róla, hogy történelmünkben először titkos irataink közül a La Mericára vonatkozó anyagot átadtuk egy félig civilnek, aki cserébe a mi keresztes lobogónkat húzta fel vitorlaként a hajóira. A beavatatlanok fontoskodó buzgóságukkal már sok nagy nemes titkos ügyet lelepleztek. Mentse a helyzetet, hogy kényszerből adtuk át, mert már tudomásunk volt egy minden eddiginél nagyobb zsidóüldözésről és arról, hogy 1492-ben minden zsidónak el kell hagynia Spanyolországot. Perjelségünk úgy döntött, hogy az új földrészen létre lehetne hozni az Új Jeruzsálemet, és ez az eltályogosodott zsidókérdés is megoldódna Európában.
- Nem kellene nektek, földieknek állandóan beavatkoznotok a Teremtés eleve elhatározott rendjébe. Az Új Jeruzsálem, a végső templom majd az idők végeztén jelenik meg. Nem kellene macerálnotok az időt. Az Úr és én is ilyenkor nagyon bosszús vagyok miattatok. Elég nehezen sikerül megoldani ezt a la mericás ügyeteket is. Tudjátok, hogy több millió embert, ősi népeket fogtok itt kiirtani, nekem tetsző cselekedettel. Különben ennek a La Mericának az uralkodója az én nagy időm, a huszadik század után a végidők császárának szerepét akarja majd eljátszani, és megtámadja Mezopotámiát. Csupán azért, mert fundamentalista keresztényként könnyedén beveszi tanácsosai azon állítását, hogy sikerült megfejteni a Biblia kódját, és abban azt, hogy 2006-ban atom-holocaust pusztítja el Izraelt. Látod, ide vezet egy félig megfejtett kód félreértelmezése. Két féligazság egy egész világháború.

Forrás:
kia.hu/konyvtar/dkiadv/testamen/testamen.pdf
hu.wikipedia.org/wiki/A_Sion-rend_nagymestereinek_list%C3%A1ja
# | GERRY GERRY - 2012 03 05 ¦ 12:36:55
aki nem ismeri, annak illik letölteni: http://video.serv..._NAPJA.flv

Lejátszható a VLCPlayer ingyenesen letölthetö programjáva (pl. innen: http://ingyenszof...r_letoltes )l... vagy más "flv Player" segítségével
# | satu satu - 2012 03 05 ¦ 13:21:12
Jól emlékszem? Azok a zsidók, akiket kiüzettek spanyolhonból Itáliából, azok törökhonban leltek nyugalomra, majd ott szervezkedve, beépülve a nagy török birodalmat létrehozva európa ellen fordultak. Legfőképpen emiatt lett nálunk 150 éves török uradalom.
# | zafir zafir - 2012 03 05 ¦ 13:21:45
Nálunk pedig jutalomosztás nekik a Főpolgármesteri Hivatalban:
http://hvg.hu/itt...a_jutalmak
# | SzuhaMaka SzuhaMaka - 2012 03 05 ¦ 13:51:49
Némi olvasnivaló a témában:

http://betiltva.c...vasmanyok/

ja igen
# | szabolcsi szabolcsi - 2012 03 05 ¦ 15:33:11
satu, igen, azok a szefárd zsidók. De, hogy a törököket ne sértsük meg, nevezzük Oszmán Birodalomnak. :)
# | LALAPAPA LALAPAPA - 2012 03 05 ¦ 16:00:54
Ez a megjegyzes eleg ertekes,
mert a mai napjainkban is ezt tapasztaljuk,
söt meg kemenyebb modon gyilkolnak ezek a zsiddajok.
Torquemada tevékenysége arra is kiterjedt, hogy felkutassa kinek van legalább egyetlen zsidó, vagy muzulmán felmenője. Véleménye szerint a bűn már eleve a zsidók vérében van, amely átterjed az utódokra is, ezért ők hiába gyakorolják buzgón a keresztény vallásukat, akkor is bűnös emberek, mert őseik zsidók voltak.
A sameszok megfizetatt hösök kik most
elegge besegittenek a statisztikakba.
Tehat
a gyereke mindenkinek olyan ertekes mint a masik faj gyereke.
De hogy nevejük,
ha gyilkosnak neveljük az lesz,
ha meg jo embert akarunk belölle
akkor meg az lesz.
A zsiddajokkal nem szeretetböl voltak a multban ilyen kemeny lepesek.
Aki meg most is ketelkedik
olvassa el a talmudot es a torat es meg minden olyan zsiddaj müvet miböl
meg tanulhato mire is kepes ez a nepcsoport.
# | satu satu - 2012 03 05 ¦ 16:23:18
Szabolcsi ! Köszönöm.
A mai helyzet is ilyen csak annyiban különbözik, hogy minden ország nyakán ott ülnek nemcsak az Oszmán birodalomnak.
# | Gutai Zub Gutai Zub - 2012 03 05 ¦ 16:32:39
és jöttek a mi kazáraink....

Kezdetben Iszlám barátságos volt a zsidókkal. A zsidó történészek is úgy emlékeznek erről az időszakról, mint ""virágzó lehetőségek".
A visigoth királyok viszont Spanyolországban már korábban érezték a veszélyt, ők már tudták, hogy a judeó kereszténységgel közéjük beépült zsidó közösségek az országuk tönkretételén dolgoztak. Hiába hívták fel a püspőkők figyelmét erre a veszélyre(Toledo K.u. 680), az arab hódítók a helyi zsidó segítséggel néhány év leforgása alatt, elfoglalták egész dél és közép Spanyolországot.
De ezeknek a korai muszlim arab hódításoknak az igazi gyümölcs zsidó kezekbe került, mintha az arabok, a keresztényekhez hasonlóan elfeledkezdtek volna az Új Testamentum, és a Korán ide vonatkozó figyelmeztetéseiről.
A zsidók viselkedése, végül a kalifátus vezetőit is megdöbbentette, mint korábban a visigoth királyokat. Abu Ishak Elvirából, ezeket a szavakat írja a kordavai Kalifához:
"...a zsidók...nagyon nagy urak lettek. Büszekeségük és szemtelenségük nem ismer határt...amikor én Granadába jöttem, rögtön láttam, hogy a zsidók uralkodnak..."

Az arab muszlim hódítás 800 évig tartott. A végén, szokásukhoz illően, a zsidók megint a támadó spanyolok mellé álltak.
Ennek az újabb árulásnak ellenére, a közhangulat Spanyolországban, már annyira ellenül fordult, ezt már nem tuták kivédeni.
A spanyol és portugál kiközösítés mély nyomokat hagyott az akkori zsidóságban. Olyan jelek is mutatkoztak, hogy végre keresik az utakat az emberiség nagyobb családjába?
Azok a zsidók, akik eddig a pontig képviselték a történelmi és vallási eseményeket a világban, a spanyol események hatására határozatlanokká váltak, befolyásuk és számuk rohamosan csökkent.
De jött a titkos nagy fordulat!
A tamudista zsidó vezetés ekkor kezdte meg a második honfoglalását a "Nyugati Világért". Ez alkalommal egy új parancsnoki helyről (Lengyelország), közel egy eddig ismeretlen ázsiai tömeghez, akik csak néhány évszázada tértek át a zsidó vallásra, de harciasak, kegyetlenek, bigottan vallásosak, és sokan voltak.
Hát ezek a mi kazáraink....

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 1.04 másodperc
62,411,129 egyedi látogató