Bejelentkezs

Felhasznlnv

JelszElfelejtetted jelszavad?
j jelsz krse

Feljelentés, bejelentés!

NaplóFeljelentés, bejelentés!
Dr. Polt Péter legfõbb ügyész
Dr. Belovics Ervin büntetõjogi legfõbb ügyész helyettes
Dr. Varga Zs. András közjogi legfõbb ügyész helyettes
Keresztes Imre a Központi Nyomozó Fõügyészség vezetõje

A tegnapi napra kihallgatásra rendelt be a Központi Nyomozó Fõügyészség, s már reménykedtem, hogy a számos feljelentéseimbõl legalább egyel érdemben is foglalkoznak ezek a magukat magyarnak álcázó megbukott zsidók, de nem csalódtam. Egy nemrégiben írt pszichológiai szakvélemény ürügyén keresik rajtam a fogást, mert Jásdi Kiss Imre ellen egy minden valószínûség szerint zsidó bírónõ rágalmazásnak minõsített igazmondását akarják a hitsorsosok megtorolni. Imfol az a szakvélemény!
Pszichológiai szakvélemény

Kiss Imre (Mány Alsóörs 3594/1) a Polgári Jogokat Pártolók egyesületének elnökének felkérésére, A vélelmezhetõen bûncselekménybõl származó teherautó papírjait a Bicskei Okmányiroda, a Bicskei Rendõrség és a Bicskei Bíróság /Aporfi Márta bírónõ/ közremûködésével az évek óta ellene eljáró hatóság által keletkeztetett határozatokat, iratokat, azok tartalmi következtetéseit megvizsgálva, és az érintett Kiss Imre személyes vizsgálata, explorációja alapján a következõ konklúziót vontam le, melyet az eljáró hatóságok figyelmébe, annak megfontolására és szellemében történõ eljárásra erõsen javasoltnak tartok.

Egy bizonyíthatóan bûnpártolással alaposan gyanúsítható bíró, bíró(nõ), bíróság, ügyész(nõ), ügyészség, rendõr(nõ), rendõrség, amely a fellelt iratok, tanúbeszámolók és a csak a mostanában a hivatalos médiában közzétett, büntetõjogilag és morálisan is társadalmilag elítélt módon eljáró "hatóság" , amely törvényileg kötelezett az állampolgár védelmére és kötelezett a törvényalkotó által deklarált jogi normák betartására, de errõl folyamatosan, személyhez kötötten és önhibájából nem csak elmulasztani látszik, hanem mintegy tüntetõleg és erõszakosan visszaél hatalmával, a jogtalanság érzésével a hatóság elõtt szerepeltetett , az igazáért, az Igazságért kiálló személlyel szemben nem élvez sem pszichológiai, sem morális elsõbbséget, így el sem várhatja azt a tiszteletet azoktól akiket nyilvánvalóan alapjogaikban sértõ, kárt okozó, életét veszélyeztetõ, megtévesztõ, manipulatív szándékkal erre kötelezni szándékozik.

Pszichológiai értelemben a realitást élõ ember a dolgokat a nevükön nevezi és egy számára az évek tapasztalati tényein alapuló, bizonyossággal megélt, a jelen jogszabályokban foglaltak szerinti kategória alapján nevezett bûnözõt csakis cinikus hangsúllyal szólít "uramnak", "hölgyemnek" és illeti "tisztelt" jelzõvel. Számos esetben igazolhatóan bebizonyosodott, hogy az eljáró ügyész-rendõr-bíró..., aki a hatóságot képviseli, valójában bûnözõ, aki maffiatevékenységet folytat, s jelen állapotában, szociálpszichológiai aspektusból nézve ott tartunk, hogy jogosan tételezzük fel, hogy a velünk szemben álló (még véletlenül sem mellettünk) hatalmi ágazati képviselõ, "igazságszolgáltatási bérmunkás" azért lehet még a posztján, mert valójában a tisztességre alkalmatlanná vált.

Kiss Imre részérõl, az ügyeinek vitele, abban történt bizonyított jogtalanságok, törvénysértések és életét veszélyeztetõ beavatkozások jogos önvédelmi reakcióképpen a helyzet átértékelését eredményezték, "ad esse ad posse".

A fenti következtetés érvényes mind a Bicskei Városi Bíróságon P.20155/2010 szám alatt folyamatban lévõ eljárás és a KF. 6057/2011/2. számú határozatában utal rágalmazás bûnügy 911/2011 Fõügyészségi nyomozás esetére is.

Praxisomból adódóan az utóbbi idõben sokszor szembesülök a "hatóság" számára kellemetlen igazság elkendõzésének azon módjával, hogy a panaszost és azon személyeket, akik valójában éppen a hatóság tehetetlensége és/vagy telhetetlensége okán elkezdték éppen a hatóság által el nem végzett, de hivatalosan ezért járandósággal- sokszor busás jövedelmekkel- honorált - gyakran bûnszövetkezetben elkövetettnek aposztrofált- tevékenyég saját kézbe vételét és szembe úszva az árral, néhányan nem hajlandóak megalkudva öngyilkosok és betegségben elhalálozottak lenni, vagy csak egyszerûen belefáradtan és megkeseredetten visszavonulót fújni, hanem képesek emberfeletti erõvel, a maffia-vádakkal sokszor jogosan illetett hatóság érdekeivel ellentétesen küzdeni önmaguk és ezáltal a köz érdekét képviselni, és ezért õket a korábbi koncepciós megoldások mintájára, eléggé el nem ítélhetõ módon éppen a "hatóság" igyekszik pszichológiailag beszámíthatatlannak nyilvánítani.

Adott esetben azonban szó sincs Kiss Imre "perlekedési tébolyáról", mikor dokumentálva van minden mozzanata a vele szemben eljáró hatóság törvényszegéseinek, amelyekbe õ - jogosan - nem akar és nem is képes belenyugodni.

Paradox módon éppen a bíróval /Aporfi Márta bírónõ/ kapcsolatban merülhet fel ilyen kétely, aki az adatokból egyértelmûen felsejlõ bûnpártolást támogatja tevékenységével és valószínûleg pszichológiai alkalmassága megkérdõjelezhetõ erre a posztra (is). Nem kizárt, hogy a törvényileg elrendelt pszichológiai alkalmassági vizsgálaton éppen a bíró mutatkozna alkalmatlannak a munkájára, már feltételezve, hogy egyáltalán rendelkezik ilyen vizsgálattal visszamenõleg, ami ugye az alkalmazásának is eredendõen feltétele kellett, hogy legyen.

Kiss Imre személyiségére és az általa képviselet ügyek társadalmi jelentõségére, köz - és nemzetbiztonságra való közvetlen társadalmi jelentõségük tekintetében erõsen javaslom az ügyeinek tüzetes és pártosság-mentes elbírálását (ha ez lehetséges volna).

A tények amellett szólnak, hogy a rendszer, amelyet a hatóság a megismert módon akar védelmezni, a jelenlegi tünetek szerint sem tartható tovább. Pszichológiai értelemben nyilvánvalóvá vált módon hazug és amorális elemek vették át fölötte az uralmat. Aki ezt nem látja, nem érzi át és "hatóságként" lép fel azokkal szemben, akik ezt látják és a köz érdekében áldozatot hozva védelmezik az igazságosság még megmaradt erényeit, azok pszichológiai alkalmassága a munkakörük betöltésére, döntési helyzetükre és kényszerítõ eszközökkel való rendelkezésükre tekintettel fokozott vizsgálat tárgyát kell, hogy képezze.

Tapasztalatom szerint, a feltárt ügyek tekintetében és azokból levont konzekvenciák tükrében Kiss Imre jóhiszemûen, messze az emberi értékeket képviselve, tõle nem is elvárható módon türelmes és illedelmes az eljáró hatósággal szemben. Pszichológiai értelemben magatartása adekvát, gondolkodása szokatlan ám logikus és érthetõ elemek eredetiségére utalnak, amely a gondolkodáshoz nem szokott, vagy arról leszoktatott elméket nagy próbának vetheti alá.

Szigetszentmiklós, 2012.01.12.

Posta Imre
Klinikai és munkalélektani szakpszichológus

A bekéretésem tárgya egészen pontosan az volt, hogy milyen minõségemben írtam szakvéleményt, hisz nem vagyok az országos igazságügyi szakértõi névjegyzékben bejegyezve. Mivel nem állítottam, hogy igazságügyis szakértõ vagyok ezt a kérdést nem is tudom értelmezni, de hát nyilván telibe talált a véleményben megfogalmazott minden mondat, ezért most mentegetik magukat.
Elmondom mi a baj a már megismert zsidó-helyzettel kapcsolatosan. Mint kiderült, a parlamenti képviselõk mintegy 3%-a vallott az állampolgárságával kapcsolatosan egyáltalán, és ugye késik a népszámlálási eredmény is, mert még - mint minden elcsalt választást- össze kell fésülni ez eredményeket, hogy az izraelitáknak pont megfeleljen.

Az a baj, hogy a zsidó-rendõrség és bíróság mellett van egy zsidó ügyészség is amely pont azt a célt szolgálja, hogy a rájuk nézve súlyos ügyeket altassa, kisiklassa, miközben azok ellen áskálódjon minden erõvel, akik a magyar nemzetet éppen a zsidó szeméttõl – vagyis tõlük- akarják megtisztítani.

A múltkor példának hoztam Téglás Péter kiskunhalasi vezetõ ügyészt, amint az izraeli zászlóval peckesen feszít és büszkén pakolja ki az internetre az izraeli ügyészségi-bírósági – gondolom jutalom –üdülésének képeit, de fotóztatja magát a dohány utcai zsinagóga elõtt is.
Pár képet itt megnézhetnek, ez nem vicc!
URL kepfeltoltes,ingyenes képfeltöltés

Link
A tegnapi napon Nagy Andrea ügyész kérdezett, de nyilvánvaló szándékkal, irányítottan és világossá téve, hogy Kiss Imrének akkor sem lehet igaza, ha az van, miközben az õt feljelentõ sértett – valószínû- zsidó bírónõt mindenképpen ki akarják mosdatni.

Minden elfogultság nélkül mondom, hogy az ügyészségen bármilyen funkcióban lévõ zsidó, magyar nemzetbiztonsági kérdés. Feltételezem, hogy Nagy Andrea is az, hisz nyakában egy virágnak álcázott Dávid-csillagos függõt viselt, és mikor jeleztem, hogy remélhetõleg hamarosan és demokratikusan az Andrássy út villanyosz-lopja- it(t) ezekkel az említett álmagyar hazaáruló és ellenségnek számító zsidókkal fogják kidíszíteni, eléggé megváltozott a színe, mivel egyértelmûvé tettem, hogy õ is közülük lehet egy, aki ha meg tudja nekem mondani a jelenlegi magyar államformát, akkor elintézek neki egy telavivi különutat.

Polt Péterröl régen tudjuk, hogy kiféle-miféle és azt is, hogy az ügyészek zöme zsidó, ahogy a bírók zöme is az, mint a rendõri vezetõké úgyszintén. Létezésük önmagában is nonszensz, nemhogy törvényes, hanem kifejezetten nemzetellenes és kiirtásuk a gyökereiknél fogva nem csak kötelezõ, hanem elengedhetetlen nemzetbiztonsági szükséglet, ugyanis hadihelyzetben – amelyet a szintén zsidó gyökerû- Orbán-Olstein is elismer ez alapvetõ törvényi kötelesség, immár nem demokratikusan, hanem statáriálisan!

Kedves MAGYAR ügyészek, ha van köztetek magyar, akkor tegye lehetõvé, hogy a hivatalokban általatok is ismert zsidók névsorát, képeit eljussanak a megfelelõ helyre és azt is tegyétek nyilvánvalóvá, hogy hová tartoztok. Nem húzhatja már sokáig ez a rendszer és bizony egyre kevesebb esély van a békés megoldásra, a zsidó féreg barátságos hangvétellel történõ meggyõzésére. Tudom, hogy féltek és azt hiszitek, hogy a pénz, amit kaptok nemzetellenes tevékenységétekért valamit is kárPolt-ol, de talán érzitek már, hogy ez nem így van.

Zsidók, akik úgy vagytok, hogy nem vagytok és ügynökként ott ültök minden kulcspozícióban! Kérdésetek pusztán vagonkérdés, de értéketek a baroméval sem azonos, mert rákfenéje vagytok ti a világnak. Persze tisztában vagyok azzal, hogy még a hülye rendõr a félelembõl és tudatlanságtól vezérelve nektek szolgál és köztük is sok az „áruló” és mocsok zsidó, aki szintén a ti emberetek. Hamarosan talán háború lesz és nem kell veszõdni a jognak feltüntetett „törvényesített” csalásaitokkal és tudom, hogy ti is erre vártok, számítotok rá. Legyetek vele tisztában, hogy a helyzettel, szerepetekkel személye-TEK-kel tisztában vagyunk.

Személyes kérésem Fél-Keresztes Imréhez, a központi nyomihivatal jelenlegi vezetõjéhez: Imrém, akárki is légy, már a kóhn-krét ügyben három Imre van egy csokorban. Két magyar és minden eddigi látszat szerint zsidó!
URL kepfeltoltes,ingyenes képfeltöltés

Középkersztes, a korrupciós ügyek felderítése miatt? Link
Van akinek az arcára van írva szemita mivolta és ezt kár lenne titkolni.
Ahogy olvasom, nem csak erkölcsi, de szakmai jogosítványod sem igen van semmiféle jelenlegi tevékenység folytatásához, de majd ezt egy MAGYAR gyorsanítélõ katonai törvényszék helyettem úgy is eldönti!
Link
Nehogy a gerinctelen nyúl vigye már a puskát! Annyi ügyet sikerült már elsikálnotok, jó lenne, ha nem kellene gratulálnom majdan az akasztóidnak, hogy remek munkát végeztek veled és pereputtyoddal, mert nem húztatok idõben nyúlcipõt a báránybõrbe bújt ordas zsidókként és mentetek el idõben. Itt háború van már most is, de ami jön, azt nem kellene megvárnotok a többi zsidajjal egyetemben. Nem lesz ez a magyar mindig ilyen tárgyalókész és békés, ez már látszik! Sok éve írom már nektek a feljelentéseket és majdnem minden ügyészséget megjártam már a környéken. Tapasztalatom van és tudd, hogy ezt a levelet a világon mindenhol olvassák, nem csak a cionista szabadkõmûves haverjaitok, hanem olyanok is, akiknek szintén nincs ínyükre, amit itt tapasztalnak. Ne hidd, hogy a Mossad „mindenhatósága” mindig veletek lesz, hiába fészkeltétek be magatokat a zsidónegyedbe a Síp, Dob és a Dohány utca mellé a 6. kerületbe.

Figyelmeteket felhívom arra, hogy a puszta létetek kimeríti a hazaárulás tényét és megkövetelem, hogy az össze zsidó férget takarítsátok ki a hivatalokból, közintézményekbõl és ezzel együtt takarítsátok el magatokat is!

Úgy vélem, hogy az ügy régen nem Jásdi Kiss Imrérõl, vagy rólam szól, hanem rólatok és pofátlan „ország” és „világhódításotokról”, melyet egyre kevésbé tudtuk álcázni!
Nagy Andreát nyomatékosan kértem, hogy ha legközelebb találkozunk, mert már vádlottként akar velem a parancsotokra „púposkodni”, legalább a Dávid-csillagot takarítsa el a nyakából. A kötél jobban fog oda illeni és nem szeretem hogy a zsidó összepiszkít egy õsi magyar szimbólumot.
Ennek tükrében ajánlom magam!
Posta Imre
2012-02-16

Többek között, kapják:
Bács-Kiskun Megyei Fõügyészség
6000 Kecskemét, Rákóczi út 7.
6001 Kecskemét, Pf.: 13.
T: (76) 514-600
T/Fax: (76) 514-611
T/Fax: (76) 514-610
E-mail: bac.fou@mku.hu
• Kecskeméti Nyomozó Ügyészség
• Kecskeméti Városi Ügyészség
• Bajai Városi Ügyészség
• Kalocsai Városi Ügyészség
• Kiskõrösi Városi Ügyészség
• Kiskunfélegyházi Városi Ügyészség
• Kiskunhalasi Városi Ügyészség
• Kunszentmiklósi Városi Ügyészség

Baranya Megyei Fõügyészség
7623 Pécs, Jókai u. 26.
7601 Pécs, Pf.: 35.
T: (72) 518-930, 518-934 (Titkárság)
Fax: (72) 518-935
E-mail: bar.fou@mku.hu
• Pécsi Városi Ügyészség
• Komlói Városi Ügyészség
• Mohácsi Városi Ügyészség
• Siklósi Városi Ügyészség
• Szigetvári Városi Ügyészség
• Pécsi Nyomozó Ügyészség

Békés Megyei Fõügyészség
5700 Gyula, Városház u. 6–8.
5701 Gyula, Pf.: 50.
T: (66) 620-000, 463-733
T/Fax: (66) 620-062
E-mail: bek.fou@mku.hu
• Békéscsabai Városi Ügyészség
• Battonyai Városi Ügyészség
• Békési Városi Ügyészség
• Gyulai Városi Ügyészség
• Orosházi Városi Ügyészség
• Szarvasi Városi Ügyészség
• Szeghalmi Városi Ügyészség
• Gyulai Nyomozó Ügyészség

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fõügyészség
3525 Miskolc, Dózsa György út 5–7.
3501 Miskolc, Pf.: 550.
T: (46) 342-887,
T./Fax: (46) 342-900
E-mail: baz.fou@mku.hu
• Miskolci Városi Ügyészség
• Encsi Városi Ügyészség
• Kazincbarcikai Városi Ügyészség
• Mezõkövesdi Városi Ügyészség
• Ózdi Városi Ügyészség
• Sátoraljaújhelyi Városi Ügyészség
• Szerencsi Városi Ügyészség
• Szikszói Városi Ügyészség
• Tiszaújvárosi Városi Ügyészség
• Miskolci Nyomozó Ügyészség

Csongrád Megyei Fõügyészség
6720 Szeged, Széchenyi tér 4.
6701 Szeged, Pf.: 432.
T: (62) 562-562
T: (62) 426-745,
T./Fax: (62) 420-601
E-mail: cso.fou@mku.hu
• Szegedi Nyomozó Ügyészség
• Szegedi Városi Ügyészség
• Csongrádi Városi Ügyészség
• Hódmezõvásárhelyi Városi Ügyészség
• Makói Városi Ügyészség
• Szentesi Városi Ügyészség

Fejér Megyei Fõügyészség
8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 1.
8003 Székesfehérvár, Pf.: 49.
T: (22) 313-326, 379-276
T/Fax: (22) 312-480
E-mail: fej.fou@mku.hu
• Székesfehérvári Nyomozó Ügyészség
• Székesfehérvári Városi Ügyészség
• Bicskei Városi Ügyészség
• Dunaújvárosi Városi Ügyészség
• Sárbogárdi Városi Ügyészség

Fellebbviteli Föügyészségek
• Pécsi Fellebbviteli Fõügyészség
• Szegedi Fellebbviteli Fõügyészség
• Gyõri Fellebbviteli Fõügyészség
• Debreceni Fellebbviteli Fõügyészség
• Katonai Fellebbviteli Ügyészség
• Fövárosi Fellebbviteli Föügyészség

Fõvárosi Fõügyészség
1054 Budapest, Akadémia u. 13.
1881 Budapest, Pf.: 13.
T:+ 36 1 483-26-70
Fax: 472-4163
T/Fax: 472-4100
E-mail: fov.fou@mku.hu
• Budapesti Nyomozó Ügyészség
• Budapesti I. és XII. Kerületi Ügyészség
• Budapesti II. és III. Kerületi Ügyészség
• Budapesti IV. és XV. Kerületi Ügyészség
• Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség
• Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség
• Budapesti VIII. Kerületi Ügyészség
• Budapesti IX. Kerületi Ügyészség
• Budapesti X. és XVII. Kerületi Ügyészség
• Budapesti XI. és XXII. Kerületi Ügyészség
• Budapesti XIV. és XVI. Kerületi Ügyészség
• Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Ügyészség
• Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Ügyészség
• Budapesti Törvényességi Felügyeleti Ügyészség

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Fõügyészség
9021 Györ, Szent István u. 6.
9002 Györ, Pf.: 9.
T/Fax: (96) 313-153, 318-731
E-mail: gms.fou@mku.hu
• Gyõri Nyomozó Ügyészség
• Gyõri Városi Ügyészség
• Mosonmagyaróvári Városi Ügyészség
• Soproni Városi Ügyészség

Hajdú-Bihar Megyei Fõügyészség
4025 Debrecen, Széchenyi u. 9.
4001 Debrecen, Pf.: 60.
T: (52) 412-415, 414-424, 414-771
Titkárság T: (52) 414-820,
Fax: (52) 316-772
E-mail: hab.fou@mku.hu
• Debreceni Nyomozó Ügyészség
• Debreceni Városi Ügyészség
• Berettyóújfalui Városi Ügyészség
• Hajdúböszörményi Városi Ügyészség
• Hajdúszoboszlói Városi Ügyészség
• Püspökladányi Városi Ügyészség

Heves Megyei Fõügyészség
3300 Eger, Barkóczy út 1.
3301 Eger, Pf.: 121.
T/Fax: (36) 310-115
E-mail: hev.fou@mku.hu
• Egri Nyomozó Ügyészség
• Egri Városi Ügyészség
• Füzesabonyi Városi Ügyészség
• Gyöngyösi Városi Ügyészség
• Hatvani Városi Ügyészség
• Hevesi Városi Ügyészség

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fõügyészség
5000 Szolnok, Jókai út 10.
5001 Szolnok, Pf.: 101.
T: (56) 502-000, 502-005
Fax: (56) 502-001
E-mail: jns.fou@mku.hu
• Szolnoki Nyomozó Ügyészség
• Szolnoki Városi Ügyészség
• Jászberényi Városi Ügyészség
• Karcagi Városi Ügyészség
• Kunszentmártoni Városi Ügyészség
• Mezõtúri Városi Ügyészség
• Tiszafüredi Városi Ügyészség

Katonai Fõügyészség
1055 Budapest, Markó u. 16.
1363 Budapest, Pf. 10.
T: 354-5500
• Budapesti Katonai Ügyészség
• Debreceni Katonai Ügyészség
• Gyõri Katonai Ügyészség
• Kaposvári Katonai Ügyészség
• Szegedi Katonai Ügyészség

Komárom-Esztergom Megyei Fõügyészség
2800 Tatabánya I., Népház u. 6.
2803 Tatabánya, Pf.: 302.
T/Fax: (34) 517-000
E-mail: kom.fou@mku.hu
• Tatabányai Városi Ügyészség
• Esztergomi Városi Ügyészség
• Komáromi Városi Ügyészség
• Tatai Városi Ügyészség
• Tatabányai Nyomozó Ügyészség

Központi Nyomozó Föügyészség
1066 Zichy J. u. 14.
1368 Budapest 5., Pf.: 9.
T: 354-2810, 354-2814, 353-3370,
Fax: 354-2830/230 m.
E-mail: kny.fou@mku.hu

Legfõbb Ügyészség
1055 Budapest, Markó u. 16.
1372 Budapest, Pf. 438.
T: 354-5500
E-mail: info@mku.hu

Nógrád Megyei Fõügyészség
2660 Balassagyarmat, Köztársaság tér 2.
2661 Balassagyarmat, Pf.: 51.
T: (35) 300-211, 300-230, 301-236
Fax: (35) 300-225
E-mail: nog.fou@mku.hu
• Salgótarjáni Nyomozó Ügyészség
• Balassagyarmati Városi Ügyészség
• Pásztói Városi Ügyészség
• Salgótarjáni Városi Ügyészség

Pest Megyei Fõügyészség
1064 Budapest, Vörösmarty u. 34/A.
1400 Budapest, Pf.: 78.
T: 354-3570–99-ig, 301-6640–49-ig,
331-7158, 332-4401
E-mail: pes.fou@mku.hu
• Pestvidéki Nyomozó Ügyészség
• Budaörsi Városi Ügyészség
• Ceglédi Városi Ügyészség
• Dabasi Városi Ügyészség
• Dunakeszi Városi Ügyészség
• Gödöllõi Városi Ügyészség
• Monori Városi Ügyészség
• Nagykátai Városi Ügyészség
• Nagykõrösi Városi Ügyészség
• Ráckevei Városi Ügyészség
• Szentendrei Városi Ügyészség
• Váci Városi Ügyészség
• Budakörnyéki Ügyészség

Somogy Megyei Fõügyészség
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 3.
7401 Kaposvár, Pf.: 46.
T: (82) 310-233, 310-366,
Fax: (82) 310-141
E-mail: som.fou@mku.hu
• Kaposvári Nyomozó Ügyészség
• Kaposvári Városi Ügyészség
• Barcsi Városi Ügyészség
• Fonyódi Városi Ügyészség
• Marcali Városi Ügyészség
• Nagyatádi Városi Ügyészség
• Siófoki Városi Ügyészség

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fõügyészség
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 4.
4401 Nyíregyháza, Pf.: 87.
T: (42) 502-500
Fax: (42) 502-551
E-mail: sza.fou@mku.hu
• Nyíregyházi Nyomozó Ügyészség
• Nyíregyházi Városi Ügyészség
• Fehérgyarmati Városi Ügyészség
• Kisvárdai Városi Ügyészség
• Mátészalkai Városi Ügyészség
• Nyírbátori Városi Ügyészség
• Vásárosnaményi Városi Ügyészség

Tolna Megyei Fõügyészség
7100 Szekszárd, Béla tér 3.
7101 Szekszárd, Pf.: 95.
T: (74) 319-255,
T/Fax: (74) 505-910
E-mail: tol.fou@mku.hu
• Szekszárdi Nyomozó Ügyészség
• Szekszárdi Városi Ügyészség
• Bonyhádi Városi Ügyészség
• Dombóvári Városi Ügyészség
• Paksi Városi Ügyészség
• Tamási Városi Ügyészség

Vas Megyei Fõügyészség
9700 Szombathely, Szily János u. 7.
9701 Szombathely, Pf.: 4.
T: (94) 500-660,
T/Fax: (94) 313-767
E-mail: vas.gou@mku.hu
• Szombathelyi Nyomozó Ügyészség
• Szombathelyi Városi Ügyészség
• Körmendi Városi Ügyészség
• Kõszegi Városi Ügyészség
• Sárvári Városi Ügyészség

Veszprém Megyei Fõügyészség
8200 Veszprém, Brusznyai Árpád u. 4.
8201 Veszprém, Pf.: 23.
T: (88) 429-655, 429-835, 429-056
Fax: (88) 422-918
E-mail: ves.fou@mku.hu
• Veszprémi Nyomozó Ügyészség
• Veszprémi Városi Ügyészség
• Ajkai Városi Ügyészség
• Pápai Városi Ügyészség
• Tapolcai Városi Ügyészség

Zala Megyei Fõügyészség
8900 Zalaegerszeg, Jókai u. 2.
8901 Zalaegerszeg, Pf.: 89.
T: (92) 315-655
Fax: (92) 312-767
E-mail: zal.fou@mku.hu
• Zalaegerszegi Nyomozó Ügyészség
• Zalaegerszegi Városi Ügyészség
• Keszthelyi Városi Ügyészség
• Lenti Városi Ügyészség
• Nagykanizsai Városi Ügyészség
• Ügyészségi Dolgozók Országos Szakszervezete
• Ügyészek Országos Egyesülete
• Pro Iustitia Egyesület
Országos Kriminológiai Intézet
Budapest-1122, Maros u. 6/a.
Tel.: 356-75-66
Fax: 356-72-82
E-mail: okri@okri.hu

bubó doki doki.bubo@gmail.com
címzett: bac.fou@mku.hu;
bar.fou@mku.hu;
bek.fou@mku.hu;
baz.fou@mku.hu;
cso.fou@mku.hu;
fej.fou@mku.hu;
fov.fou@mku.hu;
gms.fou@mku.hu;
hab.fou@mku.hu;
hev.fou@mku.hu;
jns.fou@mku.hu;
kom.fou@mku.hu;
kny.fou@mku.hu;
MKLU WebSite info ;
nog.fou@mku.hu;
pes.fou@mku.hu;
som.fou@mku.hu;
sza.fou@mku.hu;
tol.fou@mku.hu;
vas.gou@mku.hu;
ves.fou@mku.hu;
zal.fou@mku.hu;
okri@okri.hu;
Police in Hungary ;
brfk@budapest.police.hu;
Nemzetbiztonsági Hivatal ;
nbsz@nbsz.gov.hu;
katonai fõügyész ;
Katonai Biztonsági Hivatal ;
Katonai Felderítõ Hivatal
dátum: 2012. február 16. 11:04
tárgy: Ügyészségi feljelentés!
küldõ: gmail.com

Hozzszlsok

# | postaimre postaimre - 2012 02 16 ¦ 12:14:30
ha már "szakértés"!
A Geréb-ügy szakértése
Dr. Asztalos Miklós nõgyógyász szakértett a Geréb-ügyben.
Igaz, hogy lassan már 2 éve lejárt a mûködési engedélye az igazságügyi szakértõnek az EEKH nyilvános adatai alapján.

Mindezek ellenére szerepel az igazságügyi szakértõi nyilvántartásban.

Elmondása alapján hiányzott többek között:

- ÁNTSZ engedély

- Felelõsség-biztosítás

Az elhangzott egyéb szakmai részletek azért fontosak.
http://mno.hu/ria...ol-1052143
http://giulio.fre...zakertese/
# | pálos1200 pálos1200 - 2012 02 16 ¦ 12:42:05
Nem semmi!
# | tillati tillati - 2012 02 16 ¦ 12:56:51
HELYES !

Hát túúdom én mindig így kezdõdik mindig és mindig,de csak is ez a járható út ...eleje...azért van egy alapvetõ különbség köztünk Imi,én egy három osztályos parasztember vagyok Te meg egy három diplomás ember vagy,de mintha azt akarnád mondani,hogy basztátok volna meg a jó [khmm] ides anyátokat izraelben,meg az is aki formán magára veszi az összes megküldött ügyészségen , no hát tegyük a dolgunkat tovább,jó példával járj elõl meglásd követõkre találsz.
# | GERRY GERRY - 2012 02 16 ¦ 13:53:01
tillati - ha jól olvasom, Imre már jó példával jár elöl... és a követök a partvonalon nézik és méricskélik.
Vagy úgy gondolod, hogy kés, nyíl, pisztoly, puska, gépfegyver, páncölököl, hordozható harckocsi a kezébe és ott áll a Körüt közepén?kukkoljuk csak

...várva ti-TEK-et?

Óh, szolganép, de ki jö ott fehér lovon?
Büszke tartású nagyúr lészen, vasban.
Lássuk csak hová sorol eléd-e, melléd?
Borbély nagyurat vélem látni a lovasban.


ja igen
# | Hegel Hegel - 2012 02 16 ¦ 14:26:27
Tillati pont nemrég mondtam egyik ismerõsõmnek a magyar paraszt többett tud/(ott) mint ma egy érettségizett ember.Ugyanis az a tudás ami a növényállatneveléssel függ össze bizony magasabb a középiskolai biológia tantárgyak ismereténél.

Imre hajrá!
Ha nem magam is tapasztaltam volna eme intézmények "furaságát" még azidõben mikor "aluszkáltam" de a magam élethelyzetében ahogy az ügyvédem megegyezett a birónõvel a káromra a fülem halllatára!...mert ugy több esett volna le neki az én 30.rugómnál! (ellenfelemtõl is)
Szóval drukkolok!

Hogy fajtajelleg e a pénz illyen imádata, vagy eleve az emberek jó része mohó és pofátlanul használja ki a másikat érzéketlenné válva hogy azt milyen szociális helyzetbe taszitja megvallom még dilemma mindig elõttem.
Ugyanis látom hogy a nem szemita jellemzõkkel élõk is minden lelkiismeret furdalás nélkül hágnak át másokon a maguk céljaiért.

Persze alig másfél éve itten sokmindenben nincs még tájékozottságom.


Nos:meghajol
# | spartakusz spartakusz - 2012 02 16 ¦ 15:01:17
Remek Imre!

Egy lépéssel elõttem jársz - de nem baj - sokat segítettél - lemenettem magamnak, mert tudom, hogy zeg,szomb, nagyk, után gyõrben sem lesz eredményem mert EZEK egykutya alomból valók - látad elõre a szándékomat megelõztél, de csak azért mert ügyed elõbbre van mint az enyém -

2012. március 15-ig van a 30 nap - utánna én is ugyan ezt akartam tenni - nyílvánosságra hozni - jó lenne a média de attól levagyunk tiltva - marad az internet egyenlõre - utánna meg a szorólap - a lényeg mind többen tudják - és merjenek - merjen az a buta rendõr akinek elvették a kedvezményeit - a rokkantnyugdíjas - a nyugdíjas akik jogfosztottak lettek a megszerzett korábbi jogaiktól - merjen és neféljenek tenni ez a tét -

az ügyem csak erõsíteni fogja már elõre látom...

szer-e-tett

sparibohócbohóc
# | tillati tillati - 2012 02 16 ¦ 15:03:03
GERRY

Úgy gondolom ló ide ló oda,legyen az Borbély vagy Posta meg hát sorolhatnám,sorba, sorba napestig,ha nem az igazságot szolgája sorolhat elém, mellém, az biztos, hogy a közelembe nem kerülhet, mert teszek róla,
ha abban a helyzetben úgy gondolom, hogy kés, nyíl, pisztoly, puska, gépfegyver, páncél ököl kell az igazság megvédéséhez.
Mi itt vidéken nem a körút közepében látjuk a megoldást,van ettõl központibb hely is ebben a országban mert pont a körút közepén fognak leghamarabb éhen halni és a hõzöngés miatt a fogukat otthagyni .
Normális magyar ember más megoldást fog választani.
# | fapipa fapipa - 2012 02 16 ¦ 16:21:05
Imre!!!

anyadproszit
# | paralizátor paralizátor - 2012 02 16 ¦ 16:37:21
Asszem ezek még garázdálkodni fognak egy darabig. Mindent lehet mondani rájuk, de azt nem, hogy hülyék.
Mivel a fegyverosztogatásban nem hiszek, három lehetõséget látok:

-ellenségeinket saját fegyverük által segíteni "istenük" elé,

-aki ezt képtelen véghez vinni, zsidót fog bújtatni a kamrájában, ha a "Nagy Zrí" kezdetét veszi,

-ha pedig se nem lakozik benne egy Jet Lee, sem nem akar nemzete és hazája árulója lenni, akkor ugyanott átdob egy kötelet a födémgerendán és elegánsan távozik a reality-sóból.

Bocs a pesszimizmusértFrown
# | postaimre postaimre - 2012 02 16 ¦ 16:47:42
Para, senki nem mondta, hogy könnyû lesz. Néha úgy tûnt, hogy azért ennél könnyebb, de amit írtál, sajnos igaz is lehet. Ez nem pesszimizmus, ez realista hozzáállás.

Tippeket nem adhatok, nem is errõl van már itt szó.

Hozzszls kldse

Hozzszls kldshez be kell jelentkezni.
Generlsi id: 2.40 msodperc
101,652,572 egyedi ltogat