Bejelentkez閟

Felhaszn醠髇関

JelszElfelejtetted jelszavad?
趈 jelsz k閞閟e

Ami a napl贸mb贸l (eddig) kimaradt

Napl贸Mir玫l is 铆rjak, oly neh茅z eld枚nteni, mert alig t枚rt茅nik valami 茅rdemleges a vil谩gban. A megszervezett, fizetett b茅kat眉ntet茅s nem 茅rdekel, a p谩rtoknak nevezett zsidaj organiz谩ci贸k kavar谩sa szint茅n nem igen csig谩z fel, mert a tudatlanokra, ostob谩kra 茅p铆t 茅s ez a z枚m. 脥rjak az angol lapokban m茅g 茅ppen idej茅ben megszell玫ztetett Putyin-kl谩n 130 milli谩rdosra becs眉lt vagyonk谩j谩r贸l, ami 茅ppen k茅tszerese a leggazdagabb mexik贸i茅nak, vagy arr贸l, hogy az orosz vez茅rkart az elm煤lt 茅vek alatt l茅nyeg茅ben 枚t枚d茅re cs枚kkentett茅k 茅s az ukr谩n hader玫 is 10-15 %-os leszervez茅st akar? 脡rdektelen, mert 谩ltal谩ban nem igaz, amit 铆rnak, illetve nem 煤gy igaz, ahogy 铆rj谩k.

Tudom m谩r, 铆rok p谩r sort az eszm茅kr玫l, eszementekr玫l, ideol贸gi谩kr贸l, idegbolond茅ri谩kr贸l, vall谩s -sokr贸l, melyek v谩l谩sokhoz vezetnek 茅s a t枚bbi 茅s sat枚bbi.
Kem茅ny a di贸, de h谩t a mogyor贸 se mindig m贸kus谩ll贸 茅s az is igaz, hogy egy 谩ll贸 m贸kus mindig nagyobbnak t没nik, mint egy 眉l玫. Ezzel mi emberek is 铆gy vagyunk, csak k枚zt眉nk gyakoribb a kiv茅tel. Keresem a fog谩st a t茅m谩n. 脕h, meg is van. Csin谩ljunk egy "l谩bs枚pr茅st" 茅s mindj谩rt kisebbnek is t没nik, ha a porban hever. Ez m谩r csak n茅z玫ponty k茅rd茅se 茅s egy hal谩sznak t眉relme kell legyen a sz谩kol谩shoz.

A napokban megfogalmaz贸dott bennem egy nagyon nemszeretem t枚rt茅net, amely m茅g el玫tt眉nk 谩ll, de velem jobban meg茅rtette, hogy mi茅rt is kel azt tennem, amit teszek 茅s mi茅rt nem szabad keszty没s k茅zzel b谩nnom a z谩ptoj谩sokkal. Durranjanak csak el most, ne azt谩n, amikor m谩r az 煤j f茅szekben a 茅l玫k k枚z茅 keveredik. Ha b眉d枚s van, h谩t ez茅rt van, s hogy van -e b没n枚s, azt d枚ntse el mindenki maga!

Nem sokan maradtunk 茅s egyre kevesebben lesz眉nk azok, akik vagyunk. A t枚bbiek 煤gy tesznek, h谩tha m茅g azt hihetik r贸luk, hogy vannak, pedig nincsenek. P谩r napja egy telefonbesz茅lget茅sben az der眉lt ki, hogy nem csak 茅n gondolom 煤gy, hogy az egys茅g l茅trehoz谩sa nem lehet ideol贸giai alap煤, mert a l玫szer sem az.

K茅pzelj茅tek el, ott 谩llunk a gy玫zelem m谩mor谩ban (m谩r aki meg茅rte) 茅s k眉l枚nb枚z玫 szinteken l茅v玫, val贸j谩ban a gy枚kereket nem ismer玫, nem 茅rt玫, nem tud贸 茅s azt megismerni sem akar贸 szem茅lyek hada sereglik oda jelszavakat kiab谩lva, 茅hesen 茅s tiszteletlen眉l. Van aki a vez茅r茅ben hisz 茅s b谩rmely nagy barom is, de csak annak szav谩ra hajlik...ugye ne is soroljam, el tudj谩tok k茅pzelni, mert MOST IS EZ VAN. Azt谩n v茅gig ott lebeg a k枚zponti k茅rd茅s a h谩tt茅rben, hogy ki is ir谩ny铆t val贸j谩ban?

Azt mondjuk, hogy p谩rtokat ne, mert ugye a finansz铆roz谩s, meg a kollekt铆v d枚nt茅s 茅s a sok -sok 茅ves tapasztalat azt hozta, hogy ezek m枚g茅 sim谩n "beslisszan" a "fin谩nct玫ke". De h谩t ugye valamilyen hierarchi谩nak lennie kell, mert hogy lehet t谩rsadalmat 茅p铆teni an茅lk眉l, hogy az 煤j "vezet玫i elit" szava ne azt tudatos铆tan谩, hogy "ti az茅rt lehettek, mert mi vagyunk". 脕m itt is bibi van, mert b谩rmilyen "mozgalom" 茅s "szervez玫d茅s" ideol贸gi谩ja ez esetben semmivel sem k眉l枚nb, mint ak谩rmelyik mostani p谩rt茅, s玫t a kommunik谩ci贸j谩t is a kor谩bbi p谩rtideol贸gusokt贸l "buher谩lt谩k" 枚ssze 茅s a jelszavak is ism茅tl玫dnek.

Min玫s茅gi, 枚n谩ll贸an gondolkod贸, erk枚lcs枚s ember n茅lk眉l mindez mit sem 茅r 茅s bor铆t茅kolom, hogy ha ilyen odaker眉l a harc v茅g茅n az asztalhoz, akkor a nemzet 茅rdek茅t figyelemben tartva sajnos azonnali puccsot kell kieszk枚z枚lj枚n 茅s el kell takar铆tsa addigi fegyvert谩rsai k枚z眉l azokat, akik a fentebb le铆rtak miatt nem hozhatnak megnyugv谩st semmilyen helyzetben. A t枚rt茅nelem erre sz谩mos p茅ld谩t hoz 茅s ez az a k谩ini t枚rt茅net, amelyet most l谩tok kibontakozni, pedig m茅g hol van a "gy玫zelem"? A p谩rtokba tudatlan p谩rtkaton谩k, v茅grehajt贸k 茅s min茅l ostob谩bb elemek illeszkednek. Az 茅rtelmesebb nem passzol egy ilyen rendszerbe 茅s soha nem is fog, 玫k maradnak 茅s lesznek is mindig a "rendszerellens茅g". Az ideol贸giai 茅s a p谩rt-mozgalom...alap煤 t谩rsadalom-szervez茅s csak addig m没k枚dhet, am铆g a hatalom谩tv茅telhez sz眉ks茅ges felt茅telek megteremt玫dnek. Addig is nagyon necces a dolog, mert a szervezetek vezet玫s茅ge nem az 枚n谩ll贸 kezdem茅nyez茅s, a lelem茅ny h铆ve, hanem -茅s ez a gyakorlat- annak ink谩bb el玫bb, mint ut贸bb az ellens茅ge lesz. Az 谩ltalunk megismert p谩rtokn谩l ez gyakorlatilag faji alap煤 zsid贸-kiv谩laszt贸d谩st jelentett, k枚z眉l眉nk pedig k茅pess茅g 茅s "irigys茅g" alap煤 kontraszelekci贸 茅rv茅nyes眉l茅s茅t tapasztalom. A konkr茅t ideol贸gia min玫s茅ge, elsz谩rmaz谩sa nem is fontos, ink谩bb a r谩茅p铆tett szervez玫d茅s s茅r眉l茅kenys茅ge, amelyet maga a konstrukci贸 tartalmaz. Abban a pillanatban, amikor a c茅l el vagyon 茅rve, meg kell sz眉ntetni azt az eszk枚zt, amivel a c茅l el van 茅rve. Meg vagyok 茅rtve?

脷j 茅rtelmet, c茅lt 茅s gyakran vezet茅st is kell adni mell茅, hogy szolg谩lhassa a kiv铆vott eredm茅nyt, amely茅rt s铆kra sz谩llt. Ezt eddig az ilyen szervezetek vezet玫i g谩rd谩j谩nak lass煤, vagy gyors cser茅j茅vel, likvid谩l谩s谩val oldott谩k meg, sokszor 茅ppen a szervezeten bel眉l. Hogy m茅g 茅rthet玫bb legyek! Azzal a k茅zzel, amellyel 枚lt眉nk, nem oszthatunk 谩ld谩st is! Az 玫seink j贸l tudt谩k ezt 茅s nemzets茅gekben, csal谩di k枚tel茅kekben az Isten tiszta ege alatt m没k枚d枚tt a t枚rzsi k枚z枚ss茅g 茅s a kett玫s vezet茅s. A jelenleg sz贸ba j枚het玫 t谩rsas谩gon v茅gigtekintve, mint alkotm谩nyozni 茅hes 茅s ir谩ny铆tani k茅sz vit茅zeken igen er玫s bennem a k茅tely, hogy ha m茅g id玫ben nem tiszt谩z贸dik le "nemzeti" csapatot ilyen-olyan vez茅reiben, hogy hol a hely眉k, akkor k茅s玫bb ezt m谩r csakis a m谩r eml铆tett m贸don lehet megoldani.

K茅rdezem, ugyan ki akarja ezt? 脡n sem, de m谩r l谩tom, hogy elker眉lhetetlen lesz. Ha a megmaradt magyars谩g ig茅nyt tart r谩, akkor kap hozz谩 ideol贸gi谩t is, meg p谩ntlik谩s flinc-francot, hogy azt higgye 茅rt ebb玫l b谩rmit is. A tudatlanokat ezt谩n is tan铆tani kell, de ahhoz 茅rtelmes, nyitott 茅s szabadgondolkod贸k sz眉ks茅gesek. Alapvet玫en a gondolkod谩s mindig szabad. Ami nem szabad, az m谩r nem gondolkod谩s. No itt bukik el tartalm谩t贸l f眉ggetlen眉l b谩rmilyen izmus 茅s ideol贸gia. Ezek a fogalmak gumib贸l vannak 茅s hangoztat谩suk az 茅rtelmes emberben, aki 谩t茅lte a m煤ltat 茅s el is jutott oda, hogy ezt nagyj谩b贸l meg茅rtse, nem biztos, hogy kellemes 茅rz茅seket v谩lt ki, pedig az emberek z枚me nem besorolhat贸, nem kategoriz谩lhat贸 茅s nem sematiz谩lhat贸, s ha 茅rtelmes 茅s 枚n谩ll贸 d枚nt茅st akarunk t玫le elv谩rni, cselekv茅sre 枚szt枚k茅lni, akkor azt 煤gy kaphatjuk meg, ha nem elv谩rjuk, hanem hagyjuk kibontakozni, vezetni m谩sokat, miut谩n 茅s mik枚zben folyamatosan tan铆tjuk 茅s tanulunk t玫le. A t谩rsadalom alapja a csal谩d 茅s a csal谩d alapja az ember. Ez r茅gen 铆gy volt, de m谩ra amor谩lis vall谩si 茅s ideol贸giai t茅bolyd谩v谩 v谩lt a bolyg贸.

Van, amire lehet tan铆tani, van, amire sz眉letni kell 茅s nem is tan铆that贸. A vezet玫v茅 v谩l谩s, kiv谩laszt贸d谩s ilyesmi. Nincs el玫re le铆rhat贸 铆ve, ha csak nem az, ha m谩s, a h谩tt茅rhatalom emberei v谩lasztanak ki arra, hogy 茅rdekeik k茅pviselet茅ben j谩rj el a t枚bbiek rov谩s谩ra. Ekkor sem n茅lk眉l枚zhet玫ek bizonyos k茅pess茅gek, k茅szs茅gek, de amir玫l most sz贸 van, az a REND teremt茅se, amely a jelen 谩llapotban az "枚sszefog谩s" hamis, illuz贸rikus maszkja alatt munk谩lkodik a mesters茅gesen elszigeteltnek t没n玫 oldalakon. Azok, akik egy bizonyos szintet el茅rtek, 枚ssze vannak fogva, m茅g ha nem is tudnak egym谩sr贸l. Ez a szint er玫szakkal nem megv铆vhat贸, viszont el nem 茅r茅se kiz谩r贸 t茅nyez玫. Mire gondolok? K茅pzelj茅tek el a menz谩t 煤gy, hogy mindenkinek meg van a feladata 茅s azt csin谩lja. Rend van. 脕m, ha a kukta 茅s a kiseg铆t玫 munk谩s, aki a krumplipucol谩sban igencsak j谩rtas, elkezdi megkompon谩lni az 茅tket, akkor az mindenki has谩t elcsapja. A feladat谩t 茅s a szintj茅t mindenki mag谩nak kell, hogy bem茅rje. A szak谩cs k茅pes kolomp茅rt is pucolni 茅s mosogatni, de nem ez a dolga. Ahogy l谩tom, p谩rszor m茅g meg kell 眉ss眉k a bok谩nkat, ha j贸t akarunk, mert ez elker眉lhetetlen. Nem mondom, hogy kellemes 茅rz茅s "nemzettestv茅reimet" r谩ncba szedni 茅s nem is hiszem, hogy a dolgom lenne, de a mostani ilyen-olyan fazonigaz铆t谩sok - ha van r谩 fogad贸k茅pes kereslet-, akkor sok k茅s玫bbi f谩jdalmat sp贸rolhatnak meg. Nincsenek ill煤zi贸im.

Tudom, hogy az ellens茅g ut谩n 茅ppen a "bels玫 ellens茅ggel" kell szemben茅zni 茅s ugyanolyan k枚ny枚rtelen眉l lesz谩molni vel眉k, mint az ellens茅gekkel, mert sajnos ellens茅gei 玫k 枚nmaguknak is azzal, hogy nem bel谩t贸ak 茅s hajlanak arra, hogy a v茅rrel, k枚nnyel el茅rt eredm茅nyt kock谩ra tegy茅k, s mindezt j贸 sz谩nd茅kkal. Az茅rt b铆zom benne, hogy addig sokan 茅szhez t茅rnek, ugyanis a dolgok logik谩ja szerint soha nem gy玫zhet le egyetlen tan铆tv谩ny sem mestert. Ha legy玫zte is vesztett, mert a k枚vetkez玫 k枚rben a meg nem tanult technika, a meg nem hallott tan谩cs 茅s a v茅gre nem hajtott utas铆t谩s fordul ellene 茅s veszejti el. No ekkor elv茅sz az 眉gy is. Mindenkinek meg kell tal谩lni a hely茅t, s ha nem siker眉l, akkor mindenk茅ppen harc lesz. Nem tudom, hogy az-e a jobb, ha m茅g az ellens茅ggel val贸 megv铆v谩s el玫tt (szerintem igen), de ez elker眉lhetetlen m谩r most is. Nem lesz ideol贸giai, sem vall谩si harc, mert egyik茅rt sem 茅rdemes 枚lni, sem halni. Az Igazs谩g茅rt, csal谩dunk茅rt, nemzet眉nk茅rt, s mindaz茅rt ami茅rt el玫deink v茅r眉ket ontott谩k, az meg m谩r nem is lehet k茅rd茅s. Az id玫 meg nem sz谩m铆t.
De, hogy kicsit laz铆tsunk, hoztam j贸 h铆reket is. Sokadik id玫intervallum, pr贸b谩lkoz谩s, a harmadik csap谩sm茅r玫 usa flotta 枚b枚l menti felsorakoztat谩sa ut谩n:

"Az eur贸pai zsid贸horda utols贸 lehet玫s茅g茅hez ny煤lt. Titokban eur贸t nyomtatnak. Fedezetlen p茅nz茅rt megpr贸b谩lj谩k 谩llamk枚tv茅nyeiket visszav谩s谩rolni. Ez茅rt a szem茅t茅rt orosz-k铆nai-brazil...stb. val贸s 茅rt茅k没 pap铆rokat v谩s谩rolnak. Ezzel az 谩llamk枚tv茅ny-befektet玫ket is kirabolj谩k. Ez azt jelenti, hogy az Eur贸 jelenlegi 谩rfolyama mesters茅gesen fenntartott KAMU. Fedezet nincs m枚g枚tte. Bed枚nt茅se 1-2 茅v. Ipar stagn谩l, termel茅s, fogyaszt谩s cs枚kken. "El玫re menek眉lnek" a pokolba."

Rekl谩mozz谩k is az 谩llamk枚t茅nyeket a tv-ben de h谩t most l谩ttam el玫sz枚r tet没irt贸-szer rekl谩mot is. T谩n nem a zsidajok ellen hozt谩k a Ciklon B-t megint rendszeres铆teni, mert az k枚ztudott, hogy a cig谩nyokt贸l megsz谩llt iskol谩kban, ter眉leteken ez igen gyakori "fert玫z茅s".
Nah谩t, akkor most pillantsunk a m没v茅szet ir谩ny谩ba. Feles茅gem Erd茅lyb玫l rendelte 茅s kapta az al谩bbi "kincseket" 茅s k茅rte is, hogy tegyem fel a lapra, h谩tha m谩s is kedvet kap hozz谩 茅s megrendel茅s茅vel t谩mogat egy bajba jutott sz茅kely csal谩dot.N茅zzetek r谩 a honlapra is:
Link
脡s haszn谩lj谩tok, ha tudtok, seg铆tsetek egym谩snak. A farag谩s kapcs谩n der眉lt ki, hogy van k枚z枚s ismerets茅g眉nk is 茅s igen kicsi a vil谩g.

De a v茅g茅re m茅g n茅h谩ny szem茅lyes gondolat. Tudom, hogy nem lesz sz茅p a k枚vetkez玫 id玫szak. Ahogy l谩tom, hamarosan t茅nyleg el kell induljunk ahogy vagyunk, azzal, amink van 茅s nem szabad hogy 茅rdekeljen, hogy 茅l眉nk-e, vagy halunk, hisz szinte k枚ny枚r枚gnek, hogy legyenek agyonv谩gva. Csak rem茅lni merem, hogy sokan 茅s j贸l d枚ntenek a v茅gs玫 megm茅rettet茅sn茅l. Gyereks茅g, de be眉zemeltem az 铆jam. Igazi edz玫szersz谩m. Nem haszn谩lok karv茅d玫t, sem ujjv茅d玫t, de a tizedik h煤z谩s a 70 fontos szersz谩mon m谩r er玫s 枚sszpontos铆t谩st ig茅nyel. Az ereje egyszer没en leny没g枚z玫. Persze semmi ez egy sorozatl枚v玫vel szemben, de nem is az ellen van, hanem a tudatom edzeni. Valami茅rt fontos k茅p ez a "nyilas" mostan谩ban, de nem biztos, hogy sokan j贸l 茅rtelmezik. Gondolkodom rajta, hogyan seg铆thetn茅k ezen, azon t煤l, amit eddig is megtettem.

Hozz醩z髄醩ok

# | Hegel Hegel - 2012 01 24 ¦ 14:41:59
Rezign谩lt az ir谩s hangulata, viszont ma ilyen a kinti id玫 is.
Azt tudom hogy t枚k mindegy melyik n谩ci贸b贸l van a sz眉l枚tt ha a t枚bbiek t眉relm茅vel 茅s energi谩j谩val amib玫l r茅szes眉l nem 茅l hanem vissza茅l h谩t az az ami ellen bizony harcolni kell! Mert az az ellens茅g!

Ugyan akkor a emberi min玫s茅g眉 ideol贸gi谩k al谩sz谩llni 茅s 谩llati magatart谩ss谩 谩tv谩ltozni, - sajnos sok sz眉l枚tt de m茅g nemzet szok谩sa is.
Valamikor az aranykorszak n茅p茅nek emberi tudata volt 茅s eggy眉tt 茅lt a term茅szetben a term茅szettel. 脡lt vele 茅s esz茅be se jutott vissza茅lni birtokolni azt.

Minden m谩s t谩rsadalom amelyik eme tudatmin玫s茅get kihaszn谩lja vissza茅l vele csakis az 谩llati al谩 utasitja 枚nmag谩t.

Ahogy Hegel is rohan a t谩lj谩val bel玫le sz茅tsz贸rva a sz谩razt谩pot mihelyst valaki becs枚nget........olyan a global 茅s annak kiszolg谩l贸 katon谩i egyenk茅nt 茅s nemzetben.
Na ez az amit tegnap megjegyezt茅l DNS 茅s DNA programban.Wink
# | kincses kincses - 2012 01 24 ¦ 15:09:43
Imre, k枚szi a farag谩s 枚tletet, szuper aj谩nd茅k csal谩dnak, bar谩toknak! ami az 铆r谩st illeti, ideje volt. 脕kos nem v茅letlen眉l 茅nekli, n茅zz szembe vele...nem kell 枚sszefogni,mert 枚sszefogtak m谩r minket. akit igen, 茅rzi, akit nem, annak hi谩ba magyar谩zni...煤gy gondolom, most annyi az EL脡G, ha minden tett眉nk olyan, amit soha, semmilyen magasabb f贸rum el玫tt nem kell megb谩nni. a t枚bbi m谩r csak r茅szletk茅rd茅s. A RENDben.pihi
# | SzuhaMaka SzuhaMaka - 2012 01 24 ¦ 16:15:01
Remek!
P谩r napja nekem is, az ideol贸gi谩k(izmusok) k枚r眉l forog az agyam, 茅s m谩r terveztem, hogy 铆rok valamit ebben a t茅m谩ban, de m谩r megint megel玫zt茅l a gondolatmeneteddel Imr茅m.


T茅ny, hogy az 枚sszes, de f玫leg a t谩lc谩n el茅nkrakott 茅s k铆n谩lt ideol贸gia, nagyon g谩z.
Annyi van mint a szar, 茅s mind olyan mint a fos!
Messzir玫l b没zlenek, 茅s r谩ad谩sul cs煤ny谩n meg is fert玫zhetik az embert. Ennek ellen茅re, az emberek z枚me 谩ltal谩ban m茅gis ellen谩lhatatlan k茅nyszert 茅rez arra, hogy felkenje ezt vagy azt a fost a szob谩j谩nak a fal谩ra, majd fennhangon h铆rdesse annak a fosnak a nagyszer没s茅g茅t! Mi t枚bb! Ma m谩r egyre t枚bben, m谩sok 谩ltal bekeretezett fost (p谩rtok) akasztanak a falukra, 茅s azt szagolgatj谩k eg茅sz nap!
H谩t...... eg茅szs茅g眉kre!
ja igen
# | postaimre postaimre - 2012 01 24 ¦ 16:25:11
Kincses, nincs mit. Nekem is kell m茅g egy 铆jtart贸, de azt 枚sszehozom magamnak.

Gondolod, hogy 茅rteni fogj谩k mire utaltam az 铆r谩sban, m谩r ha eljut egy谩ltal谩n azokhoz, akikhez kellene? S ha eljut, felfognak ebb玫r b谩rmit is? Az alacsonyabb vezet玫k biztosan nem, de a 180 cm f枚l枚ttiek tal谩n, vagy ott is l谩bs枚pr茅st kell alkalmazni?
Mostan谩ban ahogy n茅zel玫d枚k, 煤gy l谩tom, hogy egy 谩tlagos itt kommentel玫 sokkal magasabb szintre jutott, mint a "nemzeti oldal" ilyen olyan csoportosul谩sainak "vezet玫i" 茅s meg谩ll谩s n茅lk眉l 煤gy gyalogolna kereszt眉l rajta 茅sz茅rvekkel, mintha ott sem lenne. Sajnos a "komolyabbak" k枚zt is lassan ez a tapasztalatom. Nem tudnak eleget 茅s nem is akarnak tudni. Na, ez van! Majd megtudjuk, hogy mire volt el茅g az eddigi er玫fesz铆t茅s.

Csak p茅lda ok谩n, de a padl谩son a m煤ltkor megleltem r茅gi szerzem茅nyem egy programozhat贸 sz谩mol贸g茅pet. Egykor ez volt a legkomolyabb, de ma m谩r vicces masina, m茅gis 枚r眉l枚k neki. M谩t茅 nyaggat, hogy 眉zemelj眉k be 茅s t谩n a suliba is elviszi, haszn谩lni akarja. Szerintem kibuknak az oszt谩lyt谩rsai a gimiben., M谩t茅 meg a villamoss谩g var谩zs谩ban 茅l.
Mi茅rt mondom el? Mert ide illik. Ez a g茅p nem a "hagyom谩nyos nyugati" logika szerint m没k枚dik.
http://www.youtub...esbEW7OW_4
Zseni谩lis kis k眉ty眉 茅s sz茅p eml茅keket 茅breszt bennem. Szerintem nem hagy addig b茅k茅n, am铆g nem mutatom meg, hogy lehet programozni. Engem nem 茅rdekel, viszont eg茅szen m谩st akarok 茅s el茅g prec铆zen programozni. Nagyon bonyolult a rendszer, de nem annyira, hogy ne lehetne megtenni, m茅ghozz谩 煤gy, hogy ne az a v茅geredm茅ny j枚jj枚n ki, mint amit cion-s谩t谩n茅k 眉tnek bele. Egyel玫re ezek a "vezet玫k" nem akarj谩k tudni a k眉l枚nbs茅get, s benne van a pakliban, hogy hogy akinek az esze nem v谩g, annak a 谩llcs煤cs谩n kell fog谩st keresni. Nem hiszem, hogy ezt akarom, de az eddigieket sem k茅rdezte meg t玫lem a sors.

SZM, bocs谩ss meg, de ez m谩r a sokadik, hogy "egy sr贸fra j谩r az esz眉nk". Bizony, minden r茅szletez茅s n茅lk眉l b谩rmelyik k贸hn-stukci贸t nekifut谩s n茅lk眉l, gyalogmenetb玫l 茅s egyetlen szuszra sz茅t lehet szedni atomjaira. Azt nem tudom, hogy ez j贸 h铆r-e, de 煤gy v茅lem igen. K茅rd茅s annyi, hogy akarom-e, vagy akarjam-e? Esetleg megteszik ezt azok, akik m茅g tanulhatn谩nak a t枚rt茅nelemb玫l 茅s ezzel nagyot l茅phetn茅nek el玫re "kakas眉ll玫n". Ha elkezdem r茅szletezni, olyan r茅sekre mutatok r谩 a pajzson, melyen egy Malutk谩val is sim谩n kereszt眉lhas铆tanak 茅s ezt nem szeretn茅m. Amit meg szeretn茅k, azt 枚nk茅nt nem adj谩k. Nos, el茅g neh茅z dilemma, de nem az els玫 茅s nem is az utols贸.
# | kincses kincses - 2012 01 24 ¦ 17:40:47
Sz_M, nekem is eszembe jutott p谩r izmus a mai szellemi(???!!!!)f茅l(re)vezet玫kkel kapcsolatosan: dilettantizmus, idiotizmus, opportunizmus...egyet茅rtek Papp G谩borral, ez a minta K谩int贸l van! Imre, azt hiszem, nem 茅rtik. nem az茅rt, mert nem magyarul van, hanem mert nem 茅rik (f)el azt a szintet, amit az 枚n谩ll贸 gondolkod谩s m没k枚dik. Sz铆vesen programozok veletek, megboldogult l谩nykoromban programoz贸nak k茅sz眉ltem! Abban mindenk茅ppen rem茅nykedem,hogy a r茅sen a pajzson az Igazs谩g is bejut 茅s 谩talak铆t v茅gre, azt,amit kell!melo van
# | Gutai Zub Gutai Zub - 2012 01 24 ¦ 18:38:28
"Nem sokan maradtunk 茅s egyre kevesebben lesz眉nk azok, akik vagyunk"
Imre,
hihetetlen眉l korrekt progn贸zis.
A v谩rosokat a zsid贸s谩g form谩lja, z眉lleszti le a saj谩t sz铆nvonal谩ra, a magyarokat m茅g ann谩l is lejjebb.
Falvainkat a cig谩nys谩g z眉lleszti le a saj谩t sz铆nvonal谩ra, a magyarok elsorvadnak, vagy elmenek眉lnek. (de hov谩?)
Mindk茅t front szedi az 谩ldozatait.
Honlapodat lehet eltiltani, r谩galmazni, nem olvasni, de az vitathatatlan, hogy Te 茅s honlapod szinte egymag谩ban ad valami rem茅nyt azoknak, "akik m茅g vagyunk"!
# | postaimre postaimre - 2012 01 24 ¦ 19:33:44
Kincses, akkor az a k茅rd茅s, hogy szabad-e az 茅rtetlen 茅rtelemmel b眉ntetni, vagy b眉ntet茅se legyen 茅rtelmetlens茅g茅nek gy眉m枚lcse? Nagy a t茅t! S眉rg玫s v谩laszt v谩rok: Vir谩got Algernonnak jelig茅re!

Gutai, ha azt mondom, hogy egyet茅rt眉nk, az most nagyk茅p没s茅g? Szerintem 茅rt茅ket teremtett眉nk 铆gy k枚z枚sen, ki mennyit j谩rult ehhez 茅s olyan k茅rd茅seket feszeget眉nk, amelyek megker眉lhetetlenek, viszont j谩ratlans谩g eset茅n elveszejtik, aki csak akkor 眉tk枚zik bel茅j眉k, amikor m谩r m茅rhet玫en s煤lyos k谩rokat okoz az ismeretek hi谩nya 茅s ennek nem megfelel玫 kezel茅si m贸dja. Mi tagad谩s, el茅g "mag谩nyos" hely a Post Everest, viszont tiszta id玫 eset茅n remek a Pannon-r谩ma.
# | jano jano - 2012 01 24 ¦ 19:43:35
Imre
Ez 茅let sz茅p legal谩bb is, am铆g 茅l眉nk. Harc lesz. M谩r m谩s opci贸 nem v谩laszthat贸. Viszont nem mindegy hogy az 谩ld谩st oszt贸 k茅z mikor sz谩l be a harcba. Ez m谩r egy r茅gi projekt, m谩r nem visszah铆vhat贸ak a bar谩tok, n茅zn茅nek vadul, nem ez茅rt torn谩ztunk, meg al谩zkodtunk c茅lja volt.
M谩sf茅l k茅t h茅t m煤lva nagy mocorg谩s lesz, most rakt谩k le az alapokat. J贸 m贸ka lesz. Isten 煤gy se tetszeni fog. H没v枚s枚n lesznek a nagy arc煤 bar谩taink, mi meg sz茅pen megkapjuk a kulcsokat. Ezt 铆rtam k茅t hete.:
„Tudj谩k, 谩m a megmaradt hadra foghat贸 rendv茅delmiek hogy csak akkor van es茅ly眉k, ha gyorsan ki眉tik ezeket. 脡s ez egybe is, v谩g m谩snak a terveivel is. Ne izgulj, k茅sz铆tik nekik a nagy meglepit.” Nocsak-nocsak.
Olyan szerethet玫 vagyok. P谩-p谩 „bar谩taim”. na nem biztos, hogy olyan sokan lesz眉nk ann谩l az asztaln谩l.
K眉ld枚k privit.
# | postaimre postaimre - 2012 01 24 ¦ 19:58:59
J谩nos, tudod, hogy tudom, hogy elker眉lhetetlen, mert 茅n nem akarom kiker眉lni, m谩s meg nem tudja. 脥gy vagyunk ezzel sokan. legyen m谩r meg, aminek meg kell esni. Rem茅lem, nem dolgoztam hi谩ba 茅s nem t茅ptem feleslegesen a sz谩m, amortiz谩ltam a csal谩dom...de mindegy is.

Ma h铆vott Tillati, hogy Elie Wiesel t枚rt茅net is megbukott. A rendszer gyakorlatilag megnyekkent. A zsid贸k is 铆gy l谩tj谩k, illetve egyes k茅pvisel玫ik. 脡n m谩r k茅szen vagyok, de nem esne j贸l a "testv茅reimet" likvid谩lni csak az茅rt, mert h眉ly茅k voltak. Ezt a CSAK -ot tegy眉k z谩r贸jelbe. Csak Norris!
Az 谩ld谩soszt贸 k茅zre is sz眉ks茅g lesz, hidd el!
# | Utaz贸 Utaz贸 - 2012 01 24 ¦ 20:14:13
Imre!.
Tedd csak tov谩bb a dolgodat, mert sokan figyelnek r谩d, ha nem is jelzik ezt Neked. Magam is sokat tanultam T枚led / T枚letek. Meg茅rz茅sem szerint a kock谩k el vannak vetve. Most m谩r csak rajtunk m煤lik. Egyre vadabbul kavarnak majd j贸akar贸ink vagy akik a "javunkat" akarj谩k. A jelenlegi helyzetr枚l ez jut eszembe:

"Likassz谩k m谩r az 茅gben f枚nt a rost谩t
s a csillagok tengely茅t olajozz谩k
szorgalmas angyalok.
脡s l茅szen csillagfordul谩s megint
茅s mik茅nt hirdeti a Biblia:
megm茅retik az embernek fia
s ki mint vetett, azonk茅ppen arat.
Mert elfut a v铆z 茅s csak a k玫 marad,
de a k玫 marad."

J枚n, aminek j枚nnie kell. Nek眉k csak a dolgunkat kell tenn眉nk.

脺dv

Utaz贸

Hozz醩z髄醩 k黮d閟e

Hozz醩z髄醩 k黮d閟閔ez be kell jelentkezni.
Gener醠醩i id: 1.04 m醩odperc
83,605,222 egyedi l醫ogat