Bejelentkez閟

Felhaszn醠髇関

JelszElfelejtetted jelszavad?
趈 jelsz k閞閟e

Piny贸-kl贸n esete a zsid贸 betelep铆t茅ssel

Napl贸A honlap anyagai elmentve, let茅tbe helyezve! Minderre nem csak az茅rt volt sz眉ks茅g, mert nagyon felp枚r枚gtek az esem茅nyek 茅s a Mossad-NBH is egyre k茅ts茅gbeesettebben nyomul, hanem annak ok谩n, mert a t枚rt茅n茅sek folyamatosan minket igazolva haladnak tov谩bb 茅s a folyamatos szerver-lefoglal谩sos t枚rt茅netek 茅s a benn眉nket is 茅r玫, k枚zpontilag vez茅relt netes t谩mad谩sok miatt nem engedhet玫 meg adatveszt茅s. Sz眉ks茅g van a bizony铆t茅kokra!
De mit is kell m谩r nekem bizony铆tanom?
A 9/11-es toronyd枚nt茅seket a titkosszolg谩latok teljes m茅rt茅kben felt谩rt谩k 茅s mindenkinek vil谩gos, hogy egy nagy bl枚ff volt, amire r谩ment sok-sok 茅let 茅s hivatkoz谩sk茅nt most is ezzel h眉ly铆tik a vil谩got, terror-vesz茅lyre hivatkozva.
NBH, itt 茅s most k茅rem, hogy kezdj茅k meg a rendelkez茅sre 谩ll贸 adatok alapj谩n, a honlapomon is megjelent 铆r谩sok, hozott inform谩ci贸 alapj谩n 茅s a saj谩t MOSSAD-CIA adatb谩zisuk szerint felt谩rni az 眉gyet. Ha elakadnak, akkor k茅rj茅k, ki az ir谩ni minisztereln枚kt玫l az ide vonatkoz贸 bizony铆t茅kait. 脡n is megteszem, de csak az茅rt, nehogy ezt is elsz煤rj谩k!
Mit is bizony铆tsak?
Szombaton d茅lel玫tt a TMRSZ megh铆v谩s谩ra annak kongresszus谩n vettem r茅szt egy r枚vid helyzet茅rt茅kel茅st megtartva. M谩r 茅rtes眉ltem r贸la, hogy a Jobbikkal megszak铆tott谩k az eddig is csak l谩tszat-egy眉ttm没k枚d茅st, mert ahogy 茅n tudom, a Jobbik vezet茅se nem volt eddig sem partner, csak 煤gy tettek, mintha. Megd枚bben茅ssel vettem tudom谩sul, hogy az ott megjelentek z枚me nagyon is tiszt谩ban van a magyar rend玫rs茅g helyzet茅nek okaival 茅s annak v谩rhat贸 kimenetel茅vel is. M谩r a kapuban azzal fogadott a rend玫rkoll茅ga, hogy ez a Pint茅rt, nem az eredeti, s 玫 is csak most 茅rtette meg, mikor szemt玫l-szemben 眉lt vele. Rem茅lem, a kongresszuson k茅sz眉lt, r枚gz铆tett anyag el茅rhet玫 lesz mindenki sz谩m谩ra, mert igen tanuls谩gos. Egy h茅tk枚znapi motoros j谩r玫r is olyan egyszer没en meg tudja fogalmazni a kil谩t谩stalans谩g finoman cizell谩lt, de 枚sszetett okait, hogy az m谩r boh贸zatba ill玫. Amikor a szok谩sos ny铆lt besz茅ddel megeml茅keztet a Pint茅rnek l谩tsz贸 t谩rgyr贸l, hangos tapssal fogadtak, ugyan煤gy, ahogy a k茅perny玫r玫l elt没nt L谩z谩r val贸sz铆n没s铆thet玫en Jord谩n-parti jelenlegi felk茅sz铆t茅s茅r玫l, a rend玫r枚k 茅s az 谩llampolg谩rok mesters茅ges, tudatos egym谩s ellen hangol谩s谩r贸l 茅s a zsid贸 betelep铆t茅sr玫l, szem茅lyis茅gcser茅r玫l, cig谩ny etnikum magyarok elleni usz铆t谩s谩r贸l 茅s az orsz谩g zsid贸 kezekbe juttat谩s谩r贸l. Nem volt ellenvet茅s, egy hang sem, helyette hangos taps, igenl茅s 茅s „na v茅gre valaki ki meri mondani” megjegyz茅s. Sz铆vet melenget玫 茅rz茅s, hogy a rend玫r枚k egyre magasabb sz谩zal茅k谩t sem lehet m谩r megetetni a politikai maszlaggal. Egy hozz谩sz贸l贸 Salamon BERkovicz besz茅d茅t emlegette, mint egy茅rtelm没 bizony铆t茅kot, de a levezet玫 eln枚k is k茅t p茅ld谩val illusztr谩lta, hogy az 谩ltalam elmondottak nem puszta fikci贸k. Eml铆tett egy szakk枚z茅piskol谩t, ahol a 26 f玫 rend茅szeti szakon v茅gz玫 di谩kb贸l csak kett玫t engedtek rend玫ri p谩ly谩ra tov谩bb 茅s pont a k茅t leggyeng茅bbet, akik faji hovatartoz谩sa sem volt k茅rd茅ses, mik枚zben a kiv谩l贸akat is laz谩n kisz贸rt谩k pszichol贸giai okokra hivatkozva. A BM ott tart贸zkod贸 „megfigyel玫j茅t玫l hivatalosan is k茅rte a levezet玫 eln枚k, hogy j谩rjon ut谩na az esetnek, hogyan volt ez lehets茅ges. M谩sik p茅ld谩ban egy Izraelben 茅l玫 rokonra hivatkozva eml铆tette meg, hogy az angol mellett ugyan mit gondolnak a kongresszus r茅sztvev玫i, melyik m谩sik nyelvet kell tanulni a zsid贸knak? T枚bben megadva a v谩laszt eml铆tett茅k meg a magyart, mint lehets茅ges alternat铆v谩t.
Az hogy egyre t枚bbeknek t没nik fel Pin茅r S谩ndor „szem茅lycser茅s” 眉gye, engem bizonyos nyugalommal t枚lt el, mert nekem meggy玫z玫d茅sem, hogy ez az ember, nem az a f玫maffi贸z贸, aki kor谩bban a BM vezet玫je lehetett. Akkor viszont kicsoda? Ki tud m茅g err玫l 茅s ki k茅sz铆tette fel a szerepre, mert az, hogy szerepeltetik, nem k茅rd茅ses. Egyik id玫s rend玫r bar谩tom tegnap fogadott azzal, hogy egy mostani TV-interj煤ja adta meg sz谩m谩ra is a felismer茅st, Hogy ez nem az a szem茅ly! NBH, kor谩bban m谩r ebben az 眉gyben is tettem bejelent茅st, de nyilv谩n az NNI-nek sincs mindehhez semmi k枚ze, sem az ORFK-nak, mint 茅ppen a Pint茅r-hasonm谩s verseny茅nek gy玫ztese al谩 besorolt szervezetnek. Alapos okom van felt茅telezni, hogy az Orb谩n-Olstein korm谩ny a zsid贸k betelep铆t茅s茅t ezzel a fikt铆v szem茅llyel 煤gy t谩mogatj谩k, hogy a magyar k枚zigazgat谩snak 茅s rend茅szetnek Draskovics ut谩n, vele adatj谩k meg a kegyelemd枚f茅st. Nyilv谩n nem a szem茅ly sz谩m铆t, hanem azok, akik mozgatj谩k. Boross 茅s a parlamenti 茅rintett cs眉rhe nyakig benne lehet a csal谩sban, de a sz谩lak itt is Soros 茅s Tel-Aviv ir谩ny谩ba futnak 枚ssze. Mennyire? Teljes m茅rt茅kben.
Erre egy konkr茅t p茅ld谩val 茅lek. Rend玫r枚k mondt谩k el, hogy a m煤ltkor az oldalamon megjelent 铆r谩s t茅vedett a rend玫rs茅gn茅l alkalmazott izraeli orvossal kapcsolatban, ugyanis a jelenleg m茅ly elhallgat谩sban tartott 眉gy l茅nyege a k枚vetkez玫. A sz茅kesfeh茅rv谩ri RK –n kereszt眉l a rendszerbe „beseg铆tett” izraeli, mag谩t orvosnak kiad贸 szem茅lyt nem prior谩lt谩k le, s nem 60 milli贸s k谩rt okozott a TB-n kereszt眉l nek眉nk, hanem 160 milli贸t, az谩ltal, hogy az adatb谩zisban szerepl玫 szem茅lyek nev茅re l玫tt s茅r眉l茅sekn茅l haszn谩latos speci谩lis ragtapaszokat 铆rt fel 茅s v谩ltott谩k ki 玫ket. Amikor ez „v茅letlen眉l” kider眉lt, akkor n茅ztek jobban ut谩na a szem茅lynek 茅s kider眉lt, hogy egy Amerik谩ban praktiz谩l贸, m谩r halott fogorvos (ha j贸l eml茅kszem a t枚rt茅netre) szem茅lyi adataival, mint izraeli 谩llampolg谩r ker眉lt a rendszer眉nkbe. Azt m谩r nem is ragozom, hogy firtassam, mire is kellettek a ragtapaszok, mert m茅g azt mondan谩 nekem a gyagy谩s NNI-s h眉lyegyerek, hogy az 谩ltalam „megj贸solt” fejbel枚v茅sek akut ell谩t谩s谩hoz volt sz眉ks茅g ilyesmire, de nyilv谩n h谩bor煤s el玫k茅sz眉lethez kellettek ezek a kell茅kek is. Nos, aki a „t眉k枚ralakulat” 茅s a „t眉k枚rszem茅lyis茅g” k茅rd茅s茅ben nagyon szkeptikus volt, most megint csak 谩mulhat, mert elk茅pzelni sem merem, hogy mennyi ilyen „fikt铆v” szem茅ly van m谩r a rendszerben vil谩gszerte 茅s most csak ezt a zsir谩fot 茅s Piny贸 altereg贸j谩t emeltem ki. A gondolatmenet tov谩bbvitel茅t mindenkire r谩b铆zom, s felk茅rem a nyomoronc NNI-KBH-IH-ORFK-NBH-AVH…opera 茅s balettint茅zm茅nyeket, hogy a l谩tv谩nyos semmittev茅st azonnal hajts谩k v茅gre, m茅g az 茅hs茅gl谩zad谩sok el玫tt, ugyanis Piny贸 altereg贸j谩t el kell k眉ldeni elmeszak茅rt玫h枚z, kedves NNI, ugyanis r茅mk茅peket l谩t. Most arr贸l 谩br谩ndozik 茅ppen, hogy nem a tenorist谩k ellen - a 9/11-es m没balh茅 bebuktat谩s谩ra apell谩lva – kellett a terrorszervezetet fel谩ll铆tani, hanem a:

Pint茅r besz茅lt. De m茅g miket!

Pint茅r S谩ndor bel眉gyminiszter a Szolg谩lati Jogviszonyban 脕ll贸k 脡rdekegyeztet玫 F贸rum谩nak p茅nteki 眉l茅s茅n az MTI jelent茅se szerint a k枚vetkez玫ket mondta. „Az orsz谩gban jelent玫sen vissza fog esni a v谩s谩rl贸er玫, szeg茅nyednek az emberek, egyre t枚bb olyan jelens茅g lesz, ami
Mi lesz itt, 茅hs茅gl谩zad谩s?
Pint茅r szerint emiatt egyre nagyobb lesz a korrupci贸, egyre nagyobbak lesznek a gazdas谩gi b没ncselekm茅nyek, egyre t枚bb lesz az utcai b没ncselekm茅ny 茅s „nyilv谩nval贸, hogy egyre t枚bb lesz a fegyveres rabl谩st贸l kezdve minden m谩s”. Mindezek megf茅kez茅s茅hez elszeg茅nyedett rend玫rs茅ggel nem lehet nekikezdeni.
Viccel玫d茅sre, ironiz谩l谩sra semmi ok, b谩r b玫ven lenne r谩 mun铆ci贸, el茅g lenne csak a „k茅t h茅t alatt rendet tesz眉nk” 铆g茅ret茅t el玫hozni. F枚l枚sleges, Pint茅r kijelent茅sei ugyanis sokkal s煤lyosabbak ann谩l, hogy a korm谩ny eddigi kommunik谩ci贸s k枚d枚s铆t茅s茅hez igaz铆tsuk. A bel眉gyminiszter ezekkel a mondataival 1. csatlakozott el玫dj茅hez, a jobboldalon oly sokat szidott Kuncze G谩borhoz, aki annak idej茅n meg茅lhet茅si b没n枚z茅sr玫l besz茅lt, utalva ez谩ltal arra, hogy a szeg茅nys茅g 茅s a b没n, bizony, b谩rmennyire is tragikus ez, oly sokszor egy眉tt j谩r. Ennek igazs谩g谩t, 煤gy t没nik, most m谩r Pint茅r S谩ndor is bel谩tja. 脰v茅i nem fogj谩k megtapsolni.
2. Igazolta, hogy a Nemzeti Egy眉ttm没k枚d茅s Korm谩nya iszonyatosan neh茅z helyzetben van, hiszen es茅lye sincs megfelelni mindannak, amit a gazdas谩gi f枚lemelked茅sr玫l 铆g茅rt.
3. K枚z枚lte, hogy mondhat b谩rmit Orb谩n Viktor, Matolcsy Gy枚rgy, Szijj谩rt贸 P茅ter, K贸sa Lajos, Rog谩n Antal 茅s a sok kommunik谩ci贸s b没v茅sz, a j枚v玫 茅v rettenetesen neh茅z lesz.
4. 脰ntudatlanul is f枚lh铆vta a figyelmet arra, hogy 枚nrendelkez茅s ide vagy oda, ha ennyire s煤lyos lesz a helyzet, tal谩n nem kellett volna elkergetni a Vil谩gbank k茅pvisel玫it, mert jobb ha az IMF v茅d, mint a fegyveresek.
Pint茅r val贸sz铆n没leg 玫r眉lt nagy hib谩t k枚vetett el, hiszen kibesz茅lt abb贸l a poz铆ci贸b贸l, ahonnan nem lett volna szabad, legal谩bb m茅g egy h茅tig, a v谩laszt谩sokig, ahol minden eddigin茅l nagyobb sikerre sz谩m铆tanak. Nem 玫 az els玫, m谩r n茅h谩ny kor谩bbi kisz贸l谩s is jelezte, hogy okt贸ber ut谩n fordul a vil谩g: Navracsics Tibor n茅h谩ny h贸napja azt mondta, hogy a v谩laszt贸knak legk枚zelebb a k枚lts茅gvet茅s vit谩ja sor谩n lesz „煤jra f眉l眉k az ellenz茅kre”.
A minisztereln枚k-helyettes v谩jt-f眉l没eknek sz谩nt mondat谩n谩l Pint茅r brut谩lis ny铆lts谩ga mellbev谩g贸bb, 茅s csak rem茅lni lehet, hogy nem Orb谩n Viktornak azt a k枚tcsei mondat谩t ford铆totta magyarra, miszerint ezermilli谩rdokat kell kivonni a gazdas谩gb贸l. Pint茅r egy茅rtelm没en 茅letsz铆nvonal-cs枚kken茅sr玫l besz茅l. 脡s ha igaza van, akkor t茅nyleg nagy a baj.
Persze, m茅g mindig van es茅ly: meglehet, hogy Pint茅r S谩ndor K贸sa Lajos „gazdas谩gi cs玫d枚s hib谩j谩ba” esett, 茅s 玫 is csak nagyobbat mondott, mint amekkor谩t akart. K贸s谩t Orb谩n Viktor azzal v茅dte meg, hogy nem 玫 a hib谩s, hanem az el玫z玫 korm谩ny. Pint茅r azonban egyr茅szt nem p谩rtt谩rs, meglehet, Orb谩n v茅den茅, de a Fidesz kev茅sb茅. M谩sr茅szt a j枚v玫 茅vi b眉dzs茅, ahogyan azt kor谩bban ki is jelentette, m谩r Orb谩n Viktor k枚lts茅gvet茅se lesz. M谩r nem lesz hov谩 mutogatni.
Link

Javaslom, hogy a hsz-ek k枚z枚tt is tessenek olvasgatni! Akkor most ki az aki mell茅besz茅l? Azt nagyon nem 茅rdekel, hogy most a Piny贸 kl贸n az 茅hs茅gl谩zad贸 cig谩nyokat, magyarokat 茅ppen m谩r nyilv谩nval贸an zsid贸 茅rdekeket szolg谩lni hivatott rend玫rs茅ggel akarja –e „fejbel枚vetni”, vagy ebb玫l a c茅lb贸l berendeltetik ide az EU hader玫t, 茅s m谩s szint茅n h茅ber alakulatokat, de kedves NNI, miut谩n j贸l megr谩gt谩tok a f玫n枚k枚t枚k s眉letlens茅g茅t 茅s tiszt谩zt谩tok az usz铆t贸 hangv茅tel没 megnyilatkoz谩sait, eld枚nthetitek, hogy maradtok tov谩bbra is idi贸t谩k, vagy esetleg elkezdek gondolkodni, m茅g ha nagyon f谩raszt贸 is a sz谩motokra.

A Pint茅r-kl贸n 谩ltal elmondottakhoz vegy茅tek hozz谩 a mesters茅ges id玫j谩r谩s-befoly谩sol谩st is, HAARP 茅s chemtral jelens茅get, amivel siker眉lt most is el煤sztatni az orsz谩got 茅s a gazd谩kon kereszt眉l t枚nkretenni a zsidaj谩nak m茅g sok embert. Piny贸 erre is utalt, csak 玫 az el玫id茅zend玫 k枚vetkezm茅nyekr玫l besz茅lt. Olvass谩tok el a Lug谩n贸i Tanulm谩nyt, ott mindez le van 铆rva! A kukorica m谩zs谩ja most 8000 Ft 茅s ugye az 谩llat takarm谩nyt eszik, amib玫l h煤s lesz! Mennyi lesz a h煤s? Mennyi a b煤za, mikor a liszt m谩r most a dupl谩ja? Na B茅l谩im, 茅rtitek m谩r?

Az茅rt seg铆tek nektek, mert nekem is „seg铆tenek”.


„Hell贸 Imre,

Feln茅zek a kezd玫lapomra,

Link
(gyakran friss铆tik a h铆rblokkot)

茅s n茅zzenek oda, megint csak miket tal谩lok:

(gyakorlatilag azok vannak meghivatalos铆tva amikr玫l te is besz茅lsz, nem mintha nem szoktam volna ezt meg, de most ez煤ttal k眉l枚n枚sen k枚nny没 dolgom volt )

Bund谩zott labdar煤g谩s? Pipa

Link

Kiakarnak irtani minket? Pipa

Link

Ne is gondolkodjunk? Legy眉nk h眉lye buta birk谩k??
Sim谩n.. Pipa

Link

脡s a kedvencem
Posta Imre szerint itt nemsok谩ra, jah nem is, Sint茅r S谩ndor szerint balh茅 lesz mindenhol..
Pipa

Link

Pint茅r S谩ndor bel眉gyminiszter a Szolg谩lati Jogviszonyban 脕ll贸k 脡rdekegyeztet玫 F贸rum谩nak p茅nteki 眉l茅s茅n az MTI jelent茅se szerint a k枚vetkez玫ket mondta. „Az orsz谩gban jelent玫sen vissza fog esni a v谩s谩rl贸er玫, szeg茅nyednek az emberek, egyre t枚bb olyan jelens茅g lesz, ami a rendv茅delmi szervek n茅lk眉l nem lesz megoldhat贸”.

Hogy miket nem mond a Dolly b谩r谩ny...

脺dv 茅s minden j贸t...
Rem茅lem seg铆tettem a munk谩dat..”

De nincs m茅g v茅ge!

„Kedves Imre!

Az elm煤lt h谩rom napban- kihaszn谩lva a remek id玫j谩r谩st- p谩rommal k枚rbekarik谩ztuk a Balatont. A megszokott kora 玫szi l谩tv谩nyon (眉resen t谩tong贸 nyaral贸k, lebont谩sra v谩r贸 szocre谩l 茅p眉letek, csend, l茅zeng玫 n茅met turist谩k) valami olyat tapasztaltunk, ami egy谩ltal谩n nem illett a k茅pbe: Si贸fokon- legnagyobb megd枚bben茅s眉nkre- hatalmas beruh谩z谩soknak voltunk szemtan煤i. 脡p眉l玫 apartmanok, lak贸h谩zak sz谩zai t枚rnek az 茅g fel茅. T枚bbs茅g眉k egyel玫re szinte lakatlan, mint egy szellemv谩ros pici darabja- kapujukon az "elad贸" vagy "kiad贸" t谩bl谩val. 脡s mellette az 谩tlag magyar sz谩m谩ra el茅rhetetlen luxusnyaral贸k sora.
Belegondolni sem nagyon merek, hogy ezek az 茅p眉letek kiknek, 茅s kinek a megb铆z谩s谩b贸l k茅sz眉lnek- mostans谩g, amikor ennyire m茅lyponton (茅s mindig nem a g枚d枚r legalj谩n) van az orsz谩g helyzete.
A gyomrom most is g枚rcsbe r谩ndul, ha felid茅zem a l谩tv谩nyt, 茅s bevallom, nagyon- nagyon agg贸dom, hogy ez semmi j贸t nem 铆g茅r.”

Azt谩n a szellemi s铆k煤 puszt铆t谩sr贸l is van egy j贸 gondolat!„Szia. Most kaptam reggel.
Link
Na, meg a m谩sik dolog.
Hazafel茅 a kocsiban 枚tl枚tt bel茅m a r谩di贸t hallgatva - (Kossuth) egy besz茅lget玫s m没sort, melyben m茅g a k枚t玫sz贸 is az "azt gondolom" volt. R谩j枚ttem, hogy mi茅rt van ez. Hallottad te mostan谩ban azt a sz贸枚sszet茅telt, hogy "azt hiszem"? "脷gy hiszem"? "脷gy tudom"?
Mert 茅n nem.Minden helyett az azt haszn谩lj谩k, hogy "azt gondolom". Ne higgy, ne tudj, gondolkodj. Azt meg 煤gyse tudsz, mert h眉lye vagy. Azt csin谩ld,amit nem tudsz.Az a j贸.”

De 枚r眉l枚k, hogy nemzetk枚zi t茅ren is egyre t枚bben mernek v茅gre gondolkodni!


„Szervusz Imre!
Udvozollek teged , 茅s a csaladod!Remelem a korulmenyekhez kepest jol vagytok?

Mint te is tudod Ciprusrol elindul egy hajo Gaza fele,megspekelve izraeli aktivistakkal.Gondolod,hogy milyen hir fogja lazba hozni a vilagot,hiszen majd bemutatjak,hogy az izraeli kommando,es az aktivistak milyen humanosak egymashoz,majd bekiserik izraeli felsegteruletre,es megvendegelik oket,tancolnak -enekelnek..stb...Szerintem nagyon nagy hirt fognak verni belole.A lenyeg az lenne,hogy bemutassak a vilagnak,hogy ezek az aktivistak betartjak a nemzetkozi torvenyeket.
udv”

Z谩rsz贸k茅ppen arra sz贸l铆tom fel nyomat茅kosan a m谩r kor谩bban megsz贸l铆tott hivatalokat, hogy a t枚rv茅nyben szabott k枚teless茅g眉k al贸l ne t茅rjenek ki, s a kor谩bban az 眉gy茅szeknek 茅s egy茅b semmirekell玫 hivataloknak k眉ld枚tt anyagaim tartalm谩ra, a jelenlegivel kieg茅sz铆tve 煤gy tekintsenek, mint a korm谩ny tagjainak haza谩rul谩sban val贸 b没nr茅szess茅g茅re, 茅s soraikban mindazokra, akik a nyomoz谩st eddig is akad谩lyozt谩k 茅s f茅lre vitt茅k, tekintsenek, mint terrorist谩ra (ha m谩r annyira akarnak zsid贸t fogni, akkor n茅zzenek t眉k枚rbe!). Nem lesz k枚nny没! 脡n 谩llampolg谩ri k枚teless茅gemnek eleget t茅ve a t谩j茅koztat谩st, bejelent茅st, feljelent茅st megtettem, s megteszem, amit lehet, de m谩r a fizikai ellen谩ll谩s sz眉ks茅gess茅ge j枚tt el, amelyet nagyj谩b贸l mindenki kezd meg茅rteni. Nincs mell茅besz茅l茅s! A t茅nyek makacs dolgok, s ragaszkodok hozz谩juk!

Hozz醩z髄醩ok

# | Kujak Kujak - 2010 09 27 ¦ 12:56:06
Szia Imre!

Sajn谩lom, hogy nem tal谩lkoztunk szombaton d茅lel玫tt, de m谩s elfoglalts谩gom miatt nem tudtam ott lenni.
Most ugye nem volna korrekt r茅szemr玫l azt mondani, hogy 茅n m谩r r茅gen megmondtam?
A febru谩rban 铆rt ny铆lt levelem (ami err玫l az oldalr贸l is let眉nt) m谩r el玫re vet铆tette a mostani szak铆t谩st. Sajnos sokan k茅s玫n 茅bredtek...............:o

Az 脰registen 谩ldjon meg!!
# | Kujak Kujak - 2010 09 27 ¦ 12:58:27
# | postaimre postaimre - 2010 09 27 ¦ 13:14:32
Kujak, rem茅ltem, hogy tal谩lkozunk, de 铆gy is remek volt. Juditot is meg茅rtem, mert 铆gy teljes k枚rben siker眉lt r谩tekint茅st adni a dolgok h谩tter茅re. Nagyon j贸 volt l谩tni as sok "fel茅bredt" embert 茅s rem茅lem, hogy a sok m茅g vak 茅s ostoba k枚zszolga nagyon gyorsan megr谩zza mag谩t.
脕ld谩s!
# | Miksakuty贸 Miksakuty贸 - 2010 09 27 ¦ 16:18:24
Hozz谩sz贸l谩snak nem annyira l茅nyeges,de az茅rt be铆rom. Az 茅n szememet olyannyira cs铆pte m谩r az "茅n azt gondolom" sz枚veg, hogy nem hallgatom a Kossuth emeregy stb. r谩di贸t. Ennek az ok谩t ink谩bb abban l谩tom, hogy egyr茅szt ezek a magukat politikusnak k茅pzel玫 szarh谩ziak 枚ntelts茅g眉kben hangs煤lyozz谩k, hogy saj谩t, csod谩s szem茅ly眉k gondolat谩t osztj谩k meg vel眉nk, m谩sr茅szt eleve behat谩rolt sz贸kinccsel rendelkeznek, m没veletlenek, ostob谩k. Az els玫 linket m谩r levett茅k sajnos.
# | Miksakuty贸 Miksakuty贸 - 2010 09 27 ¦ 16:20:09
9323. legfeljebb 100 magyar van. Csod谩t lehetne azzal is m没velni, ha mindenki, de legal谩bbis a t枚bbs茅g letenn茅 az aut贸j谩t p谩r h茅tre 茅s a t枚megk枚zleked茅st venn茅 ig茅nybe. Lenne nagy meglepet茅s.
# | postaimre postaimre - 2010 09 27 ¦ 17:27:34
M茅g el茅rhet玫, csak a link ut谩n tettek egy br-t. Ha leveszitek, akkor m没k枚dik! Valakiknek (ugyan kik?) aggat az 枚sszef眉gg茅sek megl谩t谩sa 茅s sz贸v谩t茅tele.
http://nol.hu/lap...er_beszelt
9323, 茅n is t眉relmetlen vagyok, de meg茅rtem, hogy am铆g sok hitetlen 茅s ostoba ember akad谩lyozn谩 azt, amire te is v谩gysz. Sajnos, besz茅db玫l 茅rt az 茅rtelmes ember, az 茅rtelmetlen meg abb贸l sem. A tettek szimult谩n zajlanak, de szavadon foglak, mert amikor bok谩ig g谩zolsz majd a v茅rben 茅s megut谩lod magad 茅s azon megy a k茅ts茅gbees茅s, hogy mikor lesz m谩r v茅ge, de k枚zben a parancs szerint a v茅rnek t茅rdig kell 茅rni, mit mondasz majd? Persze csak k茅pletesen sz贸lva. Amit hanggal meg lehet oldani, azt oldjuk meg, s amit nem, annak meg 煤gy is leve lesz.
# | Laci44 Laci44 - 2010 09 27 ¦ 17:47:42
9323! Egy valamit az 茅vek sor谩n nagyon er玫sen 茅s j贸l megtanultam hogy mindig de mindig nagyon t眉relmesnek kel lenned de k枚zbe eszm茅letlen r茅sen, az茅rt hogy a lehet玫 leggyorsabban megtudd hozni a lehet玫 legjobb d枚nt茅st. Mikor elj枚n az id玫 nagyon fognak szor铆tani 茅s j贸l v茅ss茅tek az eszetekbe hogy ak谩rmilyen nagy is a fejetlens茅g a k谩osz a vesztes茅g soha nem kapkodhatunk, v茅gs玫 sorban ez茅rt is kell r茅sen lenn眉nk tudni mi a dolgunk l茅p茅sr玫l l茅p茅sre, tudnunk hogy mi a szerep眉nk. Ez olyan mint a kalap谩l谩s, ha egy pillanatra is elt茅veszted a tekinteted el玫l a c茅lt vagy a figyelmed lankad a kezedre 眉thetsz.
Most 煤gy kell figyeln眉nk mint a pr茅d谩j谩t les玫 oroszl谩n. Ez a j谩t茅k a t眉relem 茅s a megfelel玫en id玫z铆tett t谩mad谩s j谩t茅ka, nem sokan l谩tj谩k ezt 谩t de ez van. Kevesen vagyunk de mi h没 magyarok vagyunk 茅s ez olyan er玫 amit m谩s nem vehet el t玫l眉nk. Erre magyar谩zat is hogy 茅vtizedeken kereszt眉l mi茅rt cinc谩lt谩k a magyar t谩rsadalmat, mert f茅lnek t玫l眉nk. Soha nem k茅rem a J贸istent olyanra hogy adjon sok p茅nz nagy h谩zat aut贸t csak annyit k茅rek t玫le hogy mindig adjon el茅g er玫t hogy az utamat amit nekem sz谩nt v茅gig j谩rhassam. Ha m谩r egy embert megmentettem, nem 茅ltem hi谩ba!
N茅p眉nk 煤jra er玫s lesz 茅s Istennek megmutatjuk hogy igen is k茅pesek vagyunk arra ami m谩snak m茅g ezel玫tt nem siker眉lt.
Nem adjuk fel!
T眉relem!
Kitart谩s!
Fegyelem!
# | Laci44 Laci44 - 2010 09 27 ¦ 18:25:29
9323!
Tedd fel magadnak a k茅rd茅st, amire nekem nem kell v谩laszolnod. Hogy te megfelel玫 form谩ba fejl玫d枚tt harcol贸 egys茅g vagy? Egy谩ltal谩n van k枚zt眉nk ilyen ember, mert ha van is nagyon kev茅s. Besz茅l眉nk a hal谩lr贸l a gyilkol谩sr贸l szinte nap mint nap de soha nem tudod 茅s isten seg铆tsen hogy ne is tudd meg milyen egy ember 茅let茅t elvenni. A h谩bor煤kat el玫sz枚r fejben kell megv铆vnod m茅ghozz谩 saj谩t magaddal, ezt pr贸b谩lom az embereknek elmagyar谩zni, mert id玫vel oly sok szenved茅sen fogunk 谩thaladni amit nem lesz egyszer没 feldolgozni 茅s a j贸zan esz眉nket a magyar sz铆v眉nket kell meg玫rizn眉nk hogy ne csak egyszer tudjunk j贸zan d枚nt茅seket hozni ezzel ak谩r t枚bb sz谩z 茅lete megmentve hanem mind枚r枚kk茅! Megpr贸b谩lom az emberekbe 煤jra visszahozni azt a tudatot amit sok 茅ven 谩t tudatosan irtottak bel玫l眉nk, a magyars谩g tudat谩t. Mert egy igaz magyar a sz铆v茅vel 茅s az esz茅vel harcol azok茅rt akiket szeret, a t谩rsai茅rt a haz谩j谩茅rt!
El fog j枚nni a mi id玫nk csak k茅szen kell 谩llnunk fejben 茅s l茅lekben!
"... ha egyszer r谩j枚tt枚k hogy magyarok vagytok, a lelketek tiszt谩bb lesz mindenn茅l, 茅s a szeretet vez茅rel utatokon..."
# | LIBONA LIBONA - 2010 09 27 ¦ 20:48:01
A kep osszeallt !

A zsidok kiakarnak nyirni,uldozni,elleheteleniteni benunket.

EBREDJ MAGYAR !

HABSBURGOK =Magyargyulolok. A monarchia nem Szeretetbol volt. Csak a foldunk kellett a korcs osztrkanak mig a NEMZETUNKET GYULOLTE !

1920 -TRIANON ! A NEMZETKOZI ZSIDOSAG KERESZTRE FESZITETTE A MAGYAR NEMZETET (AKIK A LEGTOBB SZENTET ADTAK A VILAGNAK !
1956- ZSIDO AVH-s MEGTORLASOK .MAGYARGYULOLETTOL HEMZSEGO ZSIDO PARAZITAK VESZIK AT A HATALMAT EROSSZAKKAL !

AMI A MAI NAPIG TART !
1989 -RENDSZERVALTAS (ZSIDO VALTASI MODSZEREK )
NINCS AUTONOMIA ERDELYBEN,FELVIDEKEN,ES NEM TESZNEK A DELVIDEKI AUTONOMIAERT SEM !

A GENSZTER VALTAS BIZONYITOTT !
ZSIDO ALLAMOT AKARNAK LETRE HOZNI,KIEPITENI UGY HOGY MINDENT AMI MAGYAR A FOLD FELSZINEROL ELTUNTETNI !
A MOCSOK ZSIDO SENKIHAZI ( NEM TUDOM PONTOSSAN A NEVET ) MOST NYILATKOZTA HOGY OSSZEAKARJAK IRNI AZ OSSZES MAGYART AKIK MIND AZ ANYAORSZAGBAN ES SZETSZORNAK ELNEK A VILAGBAN !!!

EBREDJ MAGYAR !!!!
# | LIBONA LIBONA - 2010 09 27 ¦ 20:53:54
NE VASAROLJ ZSIDOTOL !
NE UZLETELJ ZSIDOVAL ES MAGYARGYULOLOVEL !
NE BARATKOZZ IDENENNEL ES ZSIDOVAL !
NE SEGITS SEMMIFELE IDEGEN BETELEPULTET SE SZOBAN SE TETTEKBEN ES SEMMIFELE MODON !

MAGYAR EMBER -MAGYAR EMBERT SEGITHETI CSAK ! MERT NEKUNK EGY A HAZANK AZ ISTENUNK,A SZENVEDESUNK ,A MULTUNK, A JOVONK !!!!!

A HAZANK A TET UJRA !!!!

EBREDJ MAGYAR ! MI VAGYUNK AZ ISTENI GONDVISELES TOVABB HORDOZOJA NEM A ZSIDO PARAZITA !!!!!!!!

Hozz醩z髄醩 k黮d閟e

Hozz醩z髄醩 k黮d閟閔ez be kell jelentkezni.

蓃t閗el閟

Csak regisztr醠t tagok 閞t閗elhetnek.

K閞j黭 jelentkezz be.

M間 nem 閞t閗elt閗
Gener醠醩i id: 1.61 m醩odperc
83,605,847 egyedi l醫ogat