Bejelentkezs

Felhasznlnv

JelszElfelejtetted jelszavad?
j jelsz krse

Minden jó, ha jó a vége?

NaplóEz ma nem tervezett írás lesz, melyet több beszélgetés elõzött meg a napokban, s úgy vélem, hogy a helyzet komolyságára való tekintettel néhányan a megfelelõ módon képesek lesznek az alábbi sorokat lereagálni. Itt nem az a kérdés, hogy hiszem, vagy nem, hanem az, hogy érezzük annak szükségességét, hogy valami magasabb rendû változás álljon be! Információ-hegyek születnek a völgyekbõl és egyre több leleplezõ anyag leplezi le, hogy eddig szándékosan sötétben tartottak bennünket, s elhallgatták azt, amit most elszószátyárkodhatnak, mert kötelezõ. Elõször itt van egy „laza” felvezetés, majd jön a lényeg is.
„TiePilot olvassa el FRANCISCO PIZZARO önéletrajzát – õ Dél-Amerika felfedezõje! Északé CORTEZ – nem Colombus. A Hold pályára állításánál a terra az Atlanti-óceán alatt kettéhasadt + a déli kontinens egyben elbillent (Piri Reis + Tihuanaco stb. ). Folyók új mederbe tértek, 5 ezer tonnás hullámtörõ kövek vannak némelyikben. Pizzaro megdöbbent – céh-rendszerbe szervezett falvak + Nyugdíj! + talaj-javító tutaj-flották + Lombardiai ácsolatú háztetõk ! + totál kitermelt arany és ezüstbányák . Equador királya közli vele – nem õ a király + az inkák is csak most jöttek, mert Inka birodalom soha nem létezett! Akkor volt kialakulóban, de Pizzaro érkezése ezt megakadályozta. A „NAGY VIHARBAN” a templomosok flottája odaveszett + velük az átjáró titka is. Colombus rossz irányba ment.”

Részleteiben minderrõl már volt szó, de most a jövõképünk talán fontosabb lehet. Szóban beszélgetve a következõ közlés hangzott el. Tizenegy évvel ezelõtt Putyinék megkapták a "lehetõséget", hogy Oroszországot „megmentve” fordíthassanak a bolygón uralkodó (v)iszonyrendszeren. Medvegyev valójában ugyanarra lett „kiválasztva” és ha nem rontják el, akkor olyan segítséget kapnak, amely ezt a lehetõséget realizálhatja. Ezt azért, mert reálisan nekik van olyan pozíciójuk, mely lehetõvé teszi a megfelelõ szintû beavatkozást az emberiség „fejlõdésének” és az igazságosság elvének érvényre juttatására. Mint azt láttátok, mi ezen a honlapon nagyon is ráhatással bírtunk arra, hogy megértsék, miért is ez a dolguk, bár lehet, hogy ezt elõször nem vették túl komolyan, de ez is megváltozott két éve. Már említettem, hogy az orosz választásokat követõen és a 2012-es évben lehet kész olyan akcióprogram végrehajtására a rendszer, hogy ezt a „felsõbb” utasítást végre is lehessen hajtani. Eddig azért volt néhány gixer és azt a saját bõrünkön is tapasztalhattuk, hogy az emberi értelem nem csak korlátolt, de de a becstelenség korlátlanságával és a félelem, bizalmatlanság, hamisság szûk keretei között még annyira sem képes, amennyit el lehetne várni tõle. Ez igaz minden szerepet játszó félre és a felsõbb utasítás ellenére a vezetõi kör ostobasága visszhangzik mindenhonnan, miközben csak a régi megoldások kacsintanak vissza mindenhonnan. Ezt is tetten értük már, ám tevõleges támogatás nélkül csak annyit tehetünk, amit eddig is, hogy szóvá tesszük: nincs ez így jól, s ugyan készülnek a nagy tervek, de a tanulság az, hogy semmi sem úgy fog megtörténni, ahogy azt a korlátolt látószög elõre láttatni engedte. Ígéret sok volt már. Elég volt belõle, s én sem ígérek, mert teljesen fölösleges. Meg fog történni, aminek kell. Ha nem azok teszik meg, akiknek dolga lett volna, akkor megteszik mások. Úgy látom, hogy a türelem máshol is véges!

Vita volt köztünk az emberiség önálló létre való alkalmasságával kapcsolatban. Megállapításra került, hogy akik tudnak, azok nem akarnak vezetõk lenni, mert azt szeretnék, hogy mindenki önmagát vezesse, de ehhez csak nagyon kevesen nõttek fel az elmúlt esztendõk alatt a szoros népbutítás közepette. Aki meg vezetni akar, az meg menthetetlenül hülye nem csak ahhoz, hanem az összes többi gyakorlati kérdéshez is, amely erkölcsi magaslatokra épül. Megoldás sokféle lehet, de nyilván a mostaniakat el kell takarítani a bolygó felszínérõl is, és nem szabad elkövetni azt a hibát, amit a zsidóknak és csatlósaiknak eddig a tudatlanság, kevélység és sóvárgás lehetõvé tett. Érezzük, hogy a döntés megérett, s a gyümölcs elég keserû lesz akkor is, ha végre igazságot tesznek azok, akik elnézték eddigi gyarlóságainkat. Persze azt mondhatom én is, hogy „ugyan már, süket duma, hisz 2000 éve ez a móka megy, s a jók mindig alulmaradtak, de még vannak páran, ha nem is sokan így is. Na nem ragozom tovább, itt az üzenet!

„Októberre valamiféle jelzést ígértek a „kintiek” - nem értelmezhetõ. Kutatócsoportok sokszor jelezték = „Nem világgazdasági válság van, hanem egy világrend felélte tartalékait. Ezt megújítani nem lehet. 2012 a nemzetközi kutatócsoportok „beavatkoznak”. Amit eddig csináltak a világ vezetõ politikusai + vallási fõnökei az szánalmas kóklerkedés. Hozzátéve, az itt kommentezõk tartalom-nélküli siránkozásait is (99.9%). Új világrend jön, kapnak új technológiát + megkezdik a nagy sebességû ûrhajózást + kötelezõ, mert a bolygó tartalékai kifogytak. Az új folyamat kb. 10 év alatt lesz érezhetõ. Az önök által eddig állandóan emlegetett csúcstechnológiájuk, max. az eldobható porszívóra volt elég- de még annak a tudásnak is a nagyobb része kintrõl van.
Amennyiben úgy gondolja bármely primitív politikus + mellé verbuvált bérenc erõszakszervezetei, hogy útba állnak – megsemmisítésük 100%-os lesz a bolygón. Ez vonatkozik hõs nukleáris flottáikra is, de éppúgy a konfettit szóró ringyó-hordáikra is. Sugárfegyverek ellen valószínûleg nem lesznek már olyan bátrak. Amit eddig produkáltak megoldás címén az nem több, mint részeg parasztember kóválygása a tanyaudvaron, csak idõ kérdése, mikor esik bele az árnyékszékbe. Sok mindent fognak kapni, de tapsolókra + vitéz zászlóvivõkre „Ott” sincs szükség. Ha valakinek „Építõ” elgondolása van, írjon kommentet, de süketdumás + vallási + ufós szöveg felesleges. Döntés megszületett! Hülyegyerekek korszaka lejárt! KEMÉNY? IDEJE!”

Már talán tegnap is késõ lett volna a demonstrálása annak az erõnek, amelyrõl itt is szó van. Ám, ha feltételezzük, hogy föld-körüli pályán mozgó ûrállomás programját -amelybe valakik belepiszkáltak, s lényegében így dokkolásra alkalmatlanná tették azt - január közepére sikerül rendbe hozni a kutatóknak, akkor talán van arra is esély, hogy a többi kérdésben se kelljen eljutni a végsõ eszközök alkalmazásáig. Ha jól tudom a kozmonautáknak addig kitart az élelem is. Bizony: több dolgok vannak..., de még hozzá kell tennem, hogy azt is üzenték, hogy mindezt nem a Nibiru, nem az Azgard-parancsnokság és az anumakik üzenik, hanem innen csak a szomszédból.

Végül pedig levezetésnek egy kissé talányos üzenet azoknak, akik eddig is figyeltek az ilyesmire.

„A nagyfolyón vitorláshajó halad a „PATAK” felé. Az éjszakában egy eldugott öbölben horgonyt vet – rég összedõlt kohók +elmosott rakodók. Az „elfelejtett nép” les az ágak közül. Csendes suttogás - „Visszajöttek?” Biztos. „Ide más nem jár.”- Üdvözletünk Törzsfõnök – hosszú volt az út és a várakozás is. Na szóval, meg van még a nagyfeljáró a Cordillerákhoz? (Koré- a nagy tudósaink mindig is tagadták a létezését – mivel, hogy soha nem tudták megtalálni)? - TEHÁT mégicsak van feljáró a PERUi-fennsíkra az Amasonas medencébõl? (MORRICONE PROFESSIONAL-mp3) + Jaaa az „Öreg üdvözli az értelmesebb és jóindulatú commosokat. A multikon túl is van világ? - ez Speciel sült Leguánnak néz ki. Finom. Ne kérjetek – nem kaptok!”

Hozzszlsok

# | spartakusz spartakusz - 2011 09 14 ¦ 19:50:23
Szevasztok!

Hát igen a Bölcs korszak az a bölcs korszak és úgy is kell gondolkodni és cselekedni...

szeretettel: spari:....
# | Rettenthetetlen Rettenthetetlen - 2011 09 14 ¦ 20:12:10
Ezt ma kaptam, reagálás a "Chemtrail ügyre":

"Nem nézünk ostobának 10 millió embert, de azokat igen, akik a szárazság utáni esõkor azért telefonálnak, hogy végre mikor áll már el az esõ... (Nekem eléggé ambivalens, hogy esõben a vidéki gazda összeteszi a két kezét, a városi ember meg puffog...)
Ezt az egész Chemtrails teóriát pedig akkor sem hoznánk nyilvánosságra, ha kiderülne, hogy igaz, mert ez egyáltalán nem az OMSZ hatásköre.

Nem ön az elsõ, (és vélhetõleg nem az utolsó) aki ilyen tartalmú levelet küld nekünk. De a puszta vaktában beszélésen túl még senki sem mondott egyetlen egy bizonyító erejû érvet az összeesküvés-elmélet bizonyítására, így teljességgel hiteltelennek kell tekintenünk. A repülõk mögött képzõdött vízbõl álló kondenzcsíkot vegyi bombázásnak vélni pedig eléggé csacsiság.

Üdvözlettel,
Pátkai Zsolt
OMSZ
Idõjárás-elõrejelzõ Osztály"
# | professor professor - 2011 09 14 ¦ 20:18:04
Ha jól értelmezem a választ, nyílván kielemezték, vagy kaptak vizsgálati eredményeket, amik szerint a kondenzcsík a megvizsgált repülõk után vízbõl készült. Hol van az elemzés? Ki készítette??? Cool Mert különben hipotézis válaszol hipotézisre...
# | schmama schmama - 2011 09 14 ¦ 20:19:41
MR1 már a múlthéten beszélt a nagy hazudozóról alias: Colombus. Ha megtalálom a hangtárba akkor belinkelem.
# | SzuhaMaka SzuhaMaka - 2011 09 14 ¦ 20:19:48
Hi-hi-hi-hi!
Sugárfegyver?
Hogy oda ne rohanjak!
Hát ez a cikk teljesen kész!
ja igen
ja igen
ja igen
# | SzuhaMaka SzuhaMaka - 2011 09 14 ¦ 20:25:41
# | paralizátor paralizátor - 2011 09 14 ¦ 20:32:49
Ez már nem is index. Inkább elakadásjelzõ.
# | hamu hamu - 2011 09 14 ¦ 20:38:21
Mégha semmit sem értek az üzenetbõl - és ezt nem dicsekvésbõl mondom pirul - de úgy néz ki igaza lehetett a ravasz zsidónak az 1960-as években, hogy a nyakunkon az ûrvárosok kora. Az intelligens implantátumok és más technológiai hi-tech kütyük. Azt is mondta, hogy a western korszak ennek az utóérzése, és hogy az emberi szellemnek és erkölcsnek bõdületes megpróbáltatás. Hogy a korszakok követik egymást, és a feudális földmûvelõ korszakból átlépve az ipari korba, annak végén jön a kíber korszak a maga rendkívül felgyorsult impulzusaival, a termelési kapacitás kimeríthetetlen, az emberi szellem egyik csapdából kiszabadulva, egy viszonylag szabad lélegzethez jut, mielõtt a nagyobb csapda - az ûrváros kora - záródik rá.

Az áhított boldog életet az iparcikkeken túl az emberi természet hozhatja létre. Olyanok, mint a tisztelet, másokra figyelés, egyéni és nemzeti szabadság. A kutatóknak a szomszédból, vajon van erre elképzelésük? Vajon van sémájuk egy jobban mûködõ társadalmi szerkezetre? Mi van, ha én nem akarok fogyasztani, inkább szellemi és lelki értékeket teremtenék?
# | paralizátor paralizátor - 2011 09 14 ¦ 20:42:13
Az íráshoz:

Lényegét értem, viszont úgy vagyok vele, hogy inkább majd meglátom, mert sem vezetésre nem vagyok alkalmas, sem vezetni nem akarok, legfeljebb magamat. Bár a közeljövõ kilátásai nem túl fényesek. Leginkább az a lehetõség rajzolódik ki elõttem, hogy a "nagy történésig" alighanem átalakulok közvetlen energia hasznosítóvá.Smile, mely állapotomból egyszerûbb lesz az irányváltás (mármint nem a fizikai síkú)
Szóval addig is figyelem a jeleket...
# | postaimre postaimre - 2011 09 14 ¦ 21:02:40
SZM rólad külön volt szó. Nem okoztál csalódást. Én is kértem, hogy adják át a csillagközi parancsnoknak a szívélyes üdvözletem és kértem, hogy esetleg egy kézi-sugárvetõt ha kaphatnék csak addig, míg sétát teszek a Kossuth tér környékén, ülésszakban, tele tárral. De ha már arra járnék, akkor benéznék a Falk Miksába is az NBH-hoz, no meg a "honvédelmi" minisztériumba.

Hamu, neked válasz is jött. Szerintem kérdezz konkrétan!
"Hamu = az átküldött anyagban semmi bonyolult nincs. A fogyasztói társadalomnak + seftelõk történelmi zsákutca. Még el sem jött a globalizáció - máris csõdbe ment. Mostanában nem emlegetik a TVs bérenc csürhék. Vissza fognak térni az 1700-as évek tartományi kormányzási modelljéhez. Amúgy mit nem ért?"

Hozzszls kldse

Hozzszls kldshez be kell jelentkezni.
Generlsi id: 0.87 msodperc
83,606,120 egyedi ltogat