Bejelentkezs

Felhasznlnv

JelszElfelejtetted jelszavad?
j jelsz krse

Morte saison

NaplóElmúlt a nyár és õszbe fordult az idõ; így olyan, mintha megállt volna, pedig mindenki sietni látszik, mégsem halad sehová. Meg kell állni, ebbõl a „mókuskerékbõl” ki kell lépni, mert csak illúzió a mozgás is, amely haladásnak tûnik, de valójában egy helyben menetelés. Ez a világ eseményeire vonatkozó meglátásom. Rossz kérdésekre, rossz válaszok születnek - megint -, bár úgy tûnik, hogy átgondoltan, tervszerûen történik mindez, de valójában nem oldja meg az alapkérdést, csak elfedi annak valódi formáját. Túl nagy árat kellene megfizetni érte, s erre szinte senki nem képes azok közül, akik a „lapokat” osztani tûnnek. A struktúra, amiben léteznek, "alaplapilag" hibás és ezt kijavítani, reparálni képtelenség ugyanezen a szinten. Talán néhányan belátják közülük, hogy nem rájuk vár a feladat, - bár ehhez sok reményt nem fûzök. A dolgoknak rendje van és a rend felborultával a sorrend is összekuszálódott a fejekben.

Nem tiszta, hogy tiszta energia tiszta forrásból jöhet és tiszta fej és lélek kell, hogy tisztát alkothassunk vele és általa. A kor csapdába esett. Az ellenség, aki egykor még ellenfél volt csak úgy gyõzhet, ha veszít, mert ha nyer, akkor minden, amit értékként ismerünk e világban, elveszik. Aki gyõzni akar, az eleve vesztett. Aki rendet és békét akar, az gyõzhet, ha az, amit akar és ahogy akarja tiszta úton valósulhat meg. Gyõzni tehát önmagában nem érdemes, ha nem érdemesek, kik a gyõzelmet kivívják, így nem is gyõztesek és a gyõzelem valójában egy újabb vereség. Ne feledjük! Ami van, az nincs, s ami nincs, az van! Ez minden "létezõre" vonatkozó szabály.

Elmondom, miért! Tegnap lettem figyelmes egy aránylag friss cikkre. Orosz kutatók újabb teóriával álltak elõ a tunguzkai „meteorit” ügyében, s képzelhetitek, hogy megakadt a cikken a szemem. Az írás nem egészen egy hétre a „Tunguzkamu” naplóbejegyzés után született meg – persze nem reflexióként, csak úgy „véletlenül”- és nem semmi feltételezéssel él. Röviden: kijelenti, hogy a robbanást egy „fehér lyuk” energiakitörése okozhatta, mely a Föld magja felõl pont akkor és ott kumulálódott. Nos, a „fekete lyuk” fogalma az energia és anyagelnyelés asszociációit hívja, miközben azért már sejtjük, hogy ettõl azért többrõl is szó van ott is. A „fehér lyuk” kategória tehát a „semmibõl jövõ” energiára vonatkozhat, amely így megmagyarázhat sok mindent. Mondjuk a zuhanó meteornak látszó ûrjármûvet és az arról leváló mentõkabint, majd a kutatóink által is emlegetett több ládányi megmaradt ma is utánozhatatlan technológiával és anyagból készült roncsdarabokat sem. Nos, ez a hír önmagában sem hír, nem is említettem volna, ha nem látok megy egy másikat is.

Nos, jól figyeljetek! A Brit Királyi Asztrológiai Társaság havilapjában publikált, 200 galaxis vizsgálatának eredményeit magában foglaló eredmény meghivatkozására támaszkodó állítás szerint a 2008-ban, mint elméleti konstrukcióként említett „sötét energia” fogalmát sikerült „materializálniuk”. Ez azt jelenti, hogy megállapításuk szerint a világegyetem ezen energiahányada konstans és annak aránya 72%! A fennmaradó 23% a „sötét anyag” és csak a fennmaradó 5% a számunkra anyagi világegyetemként ismert terület. Nos, úgy látom, hogy gyõzött a sötétség, s nem csodálkozom azon, hogy miért is nehéz világosságot táplálni az emberi egysejtûekbe. Túl nagy az ellenhomály. Na de félre a komolysággal! Az 5%-nak nagyjából ha 0.1%-át sikerült idáig úgy, ahogy megismernünk (ezt csak én saccolom így, de szerintem túlbecsültem az emberiséget) és erre alapozva világszemléletrõl, jóról és rosszról, életrõl és halálról, háborúról és békérõl beszélünk úgy, mintha mindent tudnánk róla, pedig ez egy nagy tévedés.

Igen, talán az ember legnagyobb tévedése az, hogy ember. A „kutatóim” szerint a dinoszauruszok nem haltak ki, hanem most is élnek, csak embernek vannak álcázva,mert az agyi struktúránk valójában „hüllõagy”. Tudom, tudom. Eleget beszéltünk már a "reptiliánokról" is, de ez nem az a téma és nem is úgy értendõ. Az ember világszemlélet valójában nem létezik. Ilyen egyszerûen nem is lehet. Az agresszió, a territoriális szemlélet az EGO, a dominancia-igény és a különbözõ faj-csoportok közötti szellemi-lelki adottságok és képességek közötti különbségek mind önmagukért beszélnek, mint ahogyan az is, hogy ezt a különbséget éppen a nehezebb igazolhatóság és a rejtõzködési célból történõ felhasználás miatt tudatosan használják fel azok az egyedek, akik mindezzel már korábban is tisztában voltak, mert a „beavatáson” már átestek.

Nem akarok most jobban belemenni a részletekbe, mert nem érdemes, de ha már a háborúról és a békérõl volt szó, akkor megjegyzem, hogy most olvasom éppen. Tolsztojon keresztül jobban meg lehet érteni, hogy mi zajlik az orosz lelkében és miért. Nos, nem egyszerû a képlet, súlyos nemzeti identitás-vesztéssel néznek szembe és az a meglátásom, hogy nekünk csak a saját mintánkat kell követni és ha az oroszok jól figyelnek, akkor tanulhatnak is tõlünk, ahogy azt korábban is tették, amíg még "rusz" volt a "rusz". A vezetõ nép nem választható, hanem felismerhetõ! Nehéz megérteni, hogy az orosz elit kétszáz évvel ezelõtt is franciul csevegett és úgy jártak köztük az angol és német (zsidó értelmiségiek), mintha csak otthon lennének. Lev, természetesen már a könyv elején megemlíti a „jakobinus” és a „szabadkõmûves” vonulatot, mint teljesen természetes maskarát, amelyekkel a nemzetlélek-rombolók álcázták magukat. Anna Karenina lesz a következõ olvasmányom ami igen tanulságosnak látszik és nem elfecsérelt idõnek mindaz, amit belefektetek a majd kétezer oldalnyi szakirodalomba, s ha jól figyelek, addigra franciából is megalapozom az alapfokú nyelvismeretem. Úgy látom, lesz idõm olvasni, nem kell sehová sietni. Már nem kell. A dolgok mennek a maguk útján, de nem érhetnek célt. Nincsenek megtámogatva, így nem hozhatnak sem békét, sem rendet. Ez egészen addig úgy marad, amíg fel nem ismerik a tévelygõk a nyilvánvalót, amely az orruk elõtt volt eddig is. Nem kell aggódni, mert ami láthatatlan a számunkra, attól még nagyon is valós, de úgy látom, hogy nem csak szemük vak, hanem egyéb extraszenzoros érzékszerveik is blokkoltak azoknak, akiknek „látniuk” kellene. Biztosan így kell ennek is lenni, mert a már futó programoknak végig kell zötyögni a barázdákon.

Errõl jut eszembe, hogy olyan másfél hónapja egy „véletlen” folytán a következõ esetrõl szereztem tudomást. Egy ismerõs gyógyszertáros említette a feleségemnek, hogy Budapest egyik patikájában azt hitte, engem lát, mert egy szakasztott hasonló, csak nálam kissé magasabb alak lépett oda hozzá. Önmagában ez nem is jelent semmi, de amikor a receptet elolvasta, akkor lepõdött meg. Egy olyan korú kisfiúnak szólt, mint Marci és a recept ezt a nevet is viselte: Posta Márton. Lehet, hogy a TB –azonosítónk is azonos és van egy Blanka lánya és Máté fia is…? Lehet, hogy egy párhuzamos világból jött? Vicces ugye? Nos, ha eltûnnék, akkor már talán lesz, aki pótol, mint a Pintér Sanyát? Mivel a „fekete lyuk” elnyeli a „sötét anyagot” -amit nem is láthatunk -, ezért már csak az a kérdés, hogy a detektívtükör mögött lévõ személy ökör, vagy a kör, mely napként tündök-öl, éltet még, vagy kitöröl?

Tudjátok, az a jó az egészben, hogy minden, ami lényeges, az valójában láthatatlan és addig annak is kell maradni, amíg lényegtelenné nem válik, mert akkor már megmutatható, de akkor meg már nem hiszi csak az, akinek köze volt hozzá, vagy így, vagy úgy.

Hozzszlsok

# | Serious Serious - 2011 08 11 ¦ 10:00:11
Imre! Ez az "alterego" "véletlen" nagyon érdekes!
# | spartakusz spartakusz - 2011 08 11 ¦ 10:11:53
Szevasztok!
JOBB FÉLNI, MINT MEGIJEDNI! MERT AKI MEGIJED, AZT IS ELFELEJTI FIÚ E VAGY LÁNY.... NEM TUDJA A BAL KÉZ, HOGY MIT CSINÁL A JOBB KÉZ....
LÉPJ ÁT AZ ILLÚZIÓBÓL A VALÓSÁGBA - HISZ CSAK EGY LÉPÉS…

Imre - amikor azt írom, hogy még a professzori szintet is jóval túlhaladva - mûködnek , számunkra érthetetlen - felfoghatatlan módon akkor az azt jelenti, hogy VALÓBAN úgy mûködnek . Úgy, hogy ne komolytalankodj - mert lehet , hogy az volt a fõpróba amit leírtál...

Inkább - küldj egy hajszálat vagy egy vérrel nyomot új-lenyomatot a haverodnak - aki majdan rá ellenõriz - de legbiztosabb - ha elrejted és valaki "véletlenül" megtalálja...

Hallgatom ma reggel m1 tv. pénzben gondolkodnak - a megoldáson - rosszul teszik, pld-ul az egyik azt mondja miért nem euróra váltják ha váltják, A FRANKÓT a másik letorkolja - hát nem mind egy mire ... meg stb.

Egyik sem meri, vagy akarja, inkább az utóbbi - nevén nevezni a dolgokat - Félnek? Igen Félnek, hogy kenyérkeresõ állásukat elveszítik - ily módon képtelenek az igazságot-valóságot mondani, úgy mint majd az a pap is aki majd a lelõtt 38 szuper usa katonát fogja eltemetni-celebrálni és búcsúztató szavában - mondja itt állunk a hõsök hazánk hõsei elõtt .... meg stb. De ha kimondaná és nevén nevezné, hogy mi a [khmm]t kerestek idegen államban ellenségesen – ami GÁTAT vetne a többi fiatal értelmetlen halálának akkor talán felhördülne a sok 100 millió orránál fogva vezetett BAROM, MERT VALÓBAN BAROM , már én is elhiszem a sátánnak..., hogy azt csinál velünk amit akar... saját faj testvéremmel tetetnek el láb alól - aki az irányító parancsnak engedelmeskedve teszi a parancs végrehajtását. HÁT NEM BORZASZTÓ?

De - hogy Is nem, sõt SZÁMOMRA ÉRTHETETLEN - ma a bölcs korban... legyen már vége...

küldjük õket MÁR a pokolfenekére - hisz oda valók...

szeretettel: spari:...
# | Arany Arany - 2011 08 11 ¦ 10:50:38
Imre! A hallgatásod után nem akármit írtál!

Az "alteregora" pedig leírok egy idézetet:

"A 3. dimenziós Nagy Mesterek léphetnek ma újra testbe, hogy tanításaik eredményét megéljék ebben a világban, és színeikkel emeljék és gyorsítsák az átalakulás idejét. Szükség lesz az õ szavaikra és erejükre, hogy az emberek elé állva erõt öntsenek a megfáradt lelkekbe, hogy a szenvedély tüzét felizzítsák a megkérgesedett szívekben.

Hosszú ideje képezték ki azokat, akik a színekrõl, a kódokról pontosan felismerik az Igaz Szívet. A hazugok, az ámítók, a hatalomra törõk aurájában olyan színek jelennek meg, mellyel egyértelmûvé teszik a hová tartozásukat. Mivel sokan visszaélhetnének,és ilyen látó tudást hazudnának, és ártatlanok is kapnának bélyeget, vagy nem méltók kapnának hozzájuk nem illõ lehetõséget, ezért a színek feltárása nem ember által irányított lesz.

Az elinduló folyamatok és történések által fognak emberek tudattalanul színt vallani, és saját maguk fognak ítéletet hozni magukra.

Akik láthatják a színeket, õk pedig észrevehetetlenül fogják azokat segíteni, akik kivezetik az Emberiséget a Káosz Katlanjából egy Paradicsomi Kertbe.

Hát elérkezett az Ítélet napja, hol nincs más értékmérõ, mint a kibontott szívetek. Ne féljetek, mert minden jó szavatok és gondolatotok egy egy fénylõ sugár szívetek rejtekén, melyet ha nem is tártatok fel, de ott van és fénylik bennetek, s a Mindent Látó Szem látni fogja. Ha még aurátok csengésében van is disszonancia, ezért ne féljetek, mert minden tiszta hang, mely áldozatból fakad megcsendül bennetek, és a vele harmóniában együtt csendülõ 7. dimenziós Létezõ meghallja szívetek tiszta hangját. "
http://www.tunder...notok.html

Tudom, most kerecsen keresztben lenyelne...
Évek óta próbálom megérteni, mi is történik velünk, és a világgal. Talán kezd valamilyen sejtésem lenni, ami szerintem nem kis dolog...
A világban mindenki az összefogásról, a valódi demokráciáról és a fenntartható fejlõdésrõl beszél, és ezt vannak akik még el is hiszik.
A világnak REND-je van! Ha ezt a rendet semmibe veszik, mindegy, hogy kik, akkor következik a káosz, amiben jelenleg élünk. Már senki nem tudja, hogy ki ki ellen van, már az indulatainkat a legközelebb éppen arra járón töltjük ki, pedig csak annyi a bûne, hogy még nincs nyitva a szeme. A HARMADIK szeme...
Nem mûködik a tudata, csak mechanikusan elfogadja, amit tálcán elé raknak, legyen az jó, vagy rossz.
A világ fenekestõl felfordult, mert felfordították, és ezt hagytuk, mert azt gondoltuk, talán tudják, mit tesznek...
Nem beszélek arról, hogy vannak a háttérben az irányítók, akik valóban tudják, mit akarnak! Csak úgy szállhatunk szembe velük, ha hitünk van, és elhisszük, hogy az ÉLET nem a nyomorúságot akarja, és hogy Jézus valóban azért ÉLT a földön, hogy utat mutasson. Szavait alig ismerjük pontosan, mert azt is próbálták meghamisítani.
Ebben is önmagunk döntéseit kell figyelembe venni.
Az indulat, amellyel kikergette a kereskedõket a templomból, az legyen a miénk is, mert a templom mindig képletesen értendõ!
Akik nem a szeretet és az élet fontosságát hirdetik, hanem pénzt csinálnának abból, hogy vannak akik ezt akarják, azoknak nincsen helye a MI TEMPLOMUNKBAN, ami a mi földi életünk, a mi létünk és tudatunk, a mi hitünk! Önmagunkban, és testvéreinkben.

És itt a magyar szó pontos, Jézus is ezt hirdette... mintha magyarul beszélt volna.
# | kincses kincses - 2011 08 11 ¦ 11:40:41
De Arany, kedves, persze, hogy magyarul beszélt...és fõleg úgy gondolkozott...sok sok tanításának csak úgy van értelme. csak azt kell zárójelbe hozzá tenni, hogy az a magyar nem az a magyar amit most Budapesten beszélnek, hanem ahhoz áll közelebb, ahogyan még Csángóföld beszélSmile Színt vallani...még jó, hogy az auralátáshoz nem kell iskola, csak némi zoomoló képességSmile
# | postaimre postaimre - 2011 08 11 ¦ 12:08:12
Nos, nyilván nem az a kérdés, hogy el akarnak-e tüntetni valahogyan, hanem az, hogy ezt mikor és milyen módszerrel hajtják végre. Már az sem igazán lényeges, hogy melyik csapat, mert végsõ soron mindegyik ebben az anyagi világban gyökerezik és ha tetszik, ha nem, de egyetlen központi vezetés, döntés születhet ebben a kérdésben, amelyet vagy jóvá hagynak a fentiek, vagy keresztbe tesznek a "húgyagyú és emberi" társaságnak.
Spari, az egyik szomszéddal, mikor veséztük ezt a helyzetet, megbeszéltük az ismertetõ jegyet, de van már minta több helyen is. Mondtam, hogy ha egyik éjjel furcsa zörej lesz nálunk és reggelre eltûnne a család, akkor ez nem azért lesz, mert mi azt annyira szerettük volna. S ha közben a rendõrseggek megnyugtatnák, hogy a család valahová elköltözött és használjuk a bankkártyát és hozzánk hasonló "emberek" élnek a nevünk alatt, azt ne akarja elhinni. furcsa, de azonnal megértette mirõl van szó.

Arany, kicsit körülményes vagyok mostanság. Érlelõdnek bennem is az élmények és ha akarom, ha nem olyan "bevillanásaim" vannak, amik korábban is, csak már fel sem tûnik. Képek állnak össze. Olyan zavart nyugalom érzése az, amikor úgy tekintesz a világra, mintha a világ tekintene terád.
# | thedoors thedoors - 2011 08 11 ¦ 13:42:08
LETTEM

Elkopott már a maskara:
Elnyûttem.
Nem kell már a lakoma:
Elteltem.
Szerepeim kigúnyolnak:
Vesztettem.
Szorongásaim múlanak:
Reszkettem.
Érzelmeim virulnak:
Szerettem.
Gondolataim kigyúlnak:
Teremtettem.
Múltammal megbékéltem:
Temettem.
Vagyok kivé váltam:
Ember lettem.

Egy pszichológus az elõadásán azt mondta,hogy kiváló versei vannak.Na,gondoltam elolvasom õket,ha már ennyi önbizalommal mondja,így van-e?
Nos tévedett,sokkal jobbak azok a versek,tükrözik a lelket.
# | spartakusz spartakusz - 2011 08 11 ¦ 14:35:55
Arany jól beszéltél - Imre szokták volt nekem is mondani, hogy vigyázzak - mondom rá neki: vigyázzon a csõsz azt azért fizetik... írni fogok - írni fogok mert nem-értik - kurucon Perge cikkére gondolok az "erõszak mentes...stb. címûre...

Amikor írom, hogy EZEK MEG AZOK akkor számomra egyértelmû... a színdarabban vannak az ezek és az azok - a rendezõ meg kint figyel a fõpróbán ki hibázik. min kell javítani, hogy élethû legyen - mi nem tartozunk közéjük - de már kívülrõl nézzük és segítjük - valóban magyarosan - mert bizony ha vissza tekintünk voltak nagy vezér egyéniségeink - egyiknek olyan hatása volt, hogy az ellenfél a bibliából se merte kitiltani Nimródra gondolok akirõl egy mondatban
azért megemlékezett - de említhetném Álmos - Attila - Árpád - de mást is Spartacus - Nagy Sándor - Gandhi - Hitler - Sztálin - és a mai vezérek - ebben a harcban is lesz egy vezér nevét habár még nem tudja senki - de lehet akármi...

minden korban más-és más eset forma és történés és lehetõség az biztos hogy aza a körforgás - hogy az ezek meg azok meg az irányító meg fog szûnni...
majd folyatom innen...

szeretettel: spari...
# | spartakusz spartakusz - 2011 08 11 ¦ 14:41:20
bocs a link :

http://kuruc.info...
# | zafir zafir - 2011 08 11 ¦ 14:57:58
Amikor elrepül felettem egy sirály, eltöprendek azon, hogy valódi-e , vagy csak egy emberi kéz által gyártott SmartBird.
[url]http://www.cbsnew...op;stories[/url]
# | postaimre postaimre - 2011 08 11 ¦ 16:15:47
Theodoors, de régen is volt. Máig sem változott.
Gyaúr, nekem gyerekkorom óta a naphal a kedvencem.

Hozzszls kldse

Hozzszls kldshez be kell jelentkezni.
Generlsi id: 0.90 msodperc
83,603,211 egyedi ltogat