Bejelentkez閟

Felhaszn醠髇関

JelszElfelejtetted jelszavad?
趈 jelsz k閞閟e

A zsid贸 titok az, hogy nics is zsid贸!

Napl贸Nagyon sok munk谩val vagyok ad贸sa a kertnek 茅s a csal谩dnak, s minden f茅lben van, amire r谩 kell „gy煤rnom”, hogy eg茅sz lehessen. Fat谩roz贸, pince-bej谩rat, Marcinak j谩tsz贸t茅r 茅s miegym谩s. K茅rdezhetn茅tek, hogy mi茅rt 铆rom est most le, hisz kinek mi k枚ze hozz谩, mert csak az 茅n dolgom mindez, s vagy megcsin谩lom, vagy nem. Tal谩n nem v茅letlen眉l j枚tt 枚ssze a munka, 茅ppen akkor, amikor m谩r 茅rtelm茅t kezdi vesz铆teni a sok-sok sz谩jt茅p茅s, elemz茅s, 茅rt茅kel茅s, hisz finisbe fordulnak az esem茅nyek. Amit p谩r h贸napja, egy-k茅t 茅ve mondok, m谩r m谩r a sokan emlegetik, s a tegnapi 枚sszej枚vetel, nemzetgy没l茅s 茅s p谩rhuzamos alkotm谩nyoz谩s, vagy nemezz眉k b谩rminek, kudarca a Kossuth t茅ren igazolt, az teljes m茅rt茅kben illeszkedik az elk茅pzel茅seimhez. Mi贸ta mondom, hogy csak egyszer kell mozdulni, s 茅n csak egyszer akarok elindulni egy ilyen, vagy ink谩bb sokkal „kalandosabb” t煤r谩ra, de onnan m谩r vagy nem hazaj枚nni, vagy ha m茅gis, akkor bejelentve, hogy „megycsin谩ltuk”. Ennek semmi k枚ze m谩r a pampog谩snak, radik谩lis t谩volban茅z茅snek 茅s mereng茅snek, sem a szemfelnyitogat贸 besz茅deknek. "Aki b煤jt, aki nem, l枚v枚k!" Mert ebb玫l bizony l枚v茅szeti szakk枚r lesz, efel玫l ne legyen k茅ts茅ge senkinek, aki eddig m茅g rem茅nykedett a szeretet zsid贸khoz sz贸l贸 rezd眉l茅seiben.

Most megtapasztalhatta mindenki, aki figyelt, hogy ma m谩r nem lehet t枚megeket 枚sszecs玫d铆teni mindenf茅le marhas谩gokra 茅s ak谩rkinek a szav谩ra m谩r nem mozdul itt m谩r a tapasztalt nemzeti. 脥gy j谩rt a zsid贸-holokamu menet is, s ez mutatja, hogy zavar t谩madt az er玫ben. Lelepleztek egy cahalos tisztet, hogy Budapestr玫l rep眉lve a csomagj谩ban fegyvert transzpolt谩lt. A t枚bbi h谩romsz谩zzal mi volt a g茅pen? Nekik volt enged茅ly眉k? Zsid贸 katonatiszt, 茅rtitek? Ja, nem az a kunszt, hogy itt volt,, hanem az, hogy most kitett茅k a h铆rekbe. Ez olyan ipon 茅rt茅k没 tal谩lat, s tal谩n azt is k枚zli, hogy menni眉k kellene de nagyon, b谩r t玫lem maradhatnak is mert ugye a saj谩t szemeinkkel szeretn茅nk meggy玫z玫dni arr贸l, hogy nem lesz t枚bb diasp贸ra, sem elbekkelt holokauszt. Mindent meg kell csin谩lni, de imm谩r rendesen, hogy abban hiba ne lehessen. M谩r alapt枚rv茅nyei is van hozz谩 a zsizsiknek, s ugyan az 谩l-Piny贸 nem nyer铆tett hozz谩, de L谩z谩r m茅g fog, mert ahogy a fajt谩j谩t ismerem, ennek nem lesz annyi esze, hogy 枚nmag谩val v茅gezzen, mire mennek 茅rte a sz谩monk茅r玫 alakulatok. Most mindenki l谩thatja, hogy mindenhez van pof谩juk 茅s nem tudnak le谩llni, ahhoz nincs meg a szabads谩gfokuk. Mivel nem szeretn茅k m谩r belemenni a napi politik谩ba, hogy ezzel esetleg meg茅rt茅s茅ben seg铆tsem az ellens茅get, ink谩bb k枚zre adok egy kis tudom谩nyos ismeretcsomagot. A forr谩s a szok谩sos. Sz没kszav煤, de vel玫ss茅g茅ben az er玫ss茅ge.
Tegnap sz贸ba ker眉lt a DNS 茅s annak torzul谩sa. A meg茅rt茅shez a kutat贸k a k枚vetkez玫 adal茅kkal j谩rulnak hozz谩.

„Korcs DNS telep铆tve – Medina, D茅l Sza煤d. K茅s玫bb Merentaph (M眉kerinos = kisPiramis 茅p铆t玫je) kiveri 玫ket. Babilon: zsid贸 n茅ven ellopj谩k Hamurabbi k枚nyvt谩r谩t + bele铆rj谩k neveiket annak t枚rt茅neteibe.
Pl. Siddirtha nem k铆v谩nt gyerekk茅nt ker眉l k谩tr谩nycs贸nakba 茅s foly贸ba. (Ugye ezt nevezik 玫k M贸zes-legend谩nak, de h谩t hazugs谩g.)
Pl. Hangcsou foly贸 – 6 贸r谩nk茅nt sz茅tny铆lt! /脰Z脰N脕R/, nem a V枚r枚s-tenger. Ott menek眉ltek el a jap谩nok a Mandarinh谩z el玫l.
Van 谩tj谩r贸 az Andokon =INTI templomok + PIRATUA foly贸. Templomosok = p谩pai + zsid贸 koprodukci贸 ki lettek verve onnan. INKA birodalom soha nem l茅tezett! A kecsu谩k pr贸b谩ltak k茅s玫bb ut贸d谩llamot l茅trehozni de k枚zben meg茅rkezett FRANCISCO PIZARRO. M贸ricz sejtette ezt.
A d茅l-amerikai „kisz谩radt foly贸ban” nagyobb k枚vek vannak lerakva hull谩mt枚r玫nek, mint Ba谩lbek + Piramisok egy眉tt.
Zsid贸knak nincs k枚ze a KAZ脕R t枚rzsekhez, de ezt er玫s铆tik, hogy joguk legyen a betelep眉l茅shez! A szarmat谩k 谩ltal megt没rt (orosz 玫s n茅p) d茅li vegyes keresked玫 cs眉rhe voltak.

Felad贸=***f谩tyol"

Hozz醩z髄醩ok

# | SzuhaMaka SzuhaMaka - 2011 04 20 ¦ 06:50:55
Nahhhh!

Keresg茅ltem ennek az I.Levente f玫senkih谩zi nyomorultnak az 眉gy茅ben egy cseppet!

Az eredeti neve: T玫zs茅r Levente
Am煤gy szeksz谩rdi illet玫s茅g没.

Az iwiw-en m茅g r茅gebben 煤gy futott, hogy lopott mag谩nak egy Sz茅chenyi el玫nevet is!
http://iwiw.hu/ki...

Namost a T玫zs茅r n茅vr玫l lehet tal谩lni ezt-azt az iratt谩rakban, 茅s ha nagyon keresek akkor m茅g el茅g r茅gi iratokat is tal谩lhatn茅k de van itt egy gy枚ngyszem!

Lev茅lt谩r: N贸gr谩d Megyei Lev茅lt谩r
Adatb谩zis: Tematikus iratgy没jtem茅nyek
Lev茅lt谩ri jelzet: HU NML 183. a) 17597/1944., 10-11. p.
脺gyt铆pus: Holocaust-dokumentum
C铆m: T玫zs茅r J谩nosn茅 Steiner Izs贸 l贸fogat谩nak tart谩si d铆j谩t k枚veteli
Dokumentum d谩tuma: 1944.08.05.
Hely: Salg贸tarj谩n

脺gyle铆r谩s:
Tekintetes Salg贸tarj谩n m[egyei] v谩ros Polg谩rmesteri Hivatal谩nak, Salg贸tarj谩n
Alul铆rott T玫zs茅r J谩nosn茅 salg贸tarj谩ni (脷jakna) lakos azon tiszteletteljes k茅relemmel fordulok a Tekintetes Salg贸tarj谩n m[egyei] v谩ros Polg谩rmesteri Hivatal谩hoz, hogy r茅szemre a f[oly贸] 茅v m谩jus 23-[t贸l] j煤nius 8-ig eltartott Steiner Izs贸 zsid贸 volt salg贸tarj谩ni lakos tulajdon谩t k茅pez玫 egy p谩r l贸fogat tart谩si d铆j谩t a zsid贸 vagyonb贸l kiutalni sz铆veskedjenek.

K茅r茅s眉nk ism茅tl茅se mellett, vagyunk hazafias tisztelettel:
T玫zs茅r J谩nosn茅

Diplomatikai le铆r谩s: Eg茅sz oldalas, g茅pelt, a k茅relmez玫 谩ltal al谩铆rt beadv谩ny. K眉lzete: Salg贸tarj谩n Megyei V谩ros. 脡rkezett: 1944. aug. 9., 12764. sz谩m. El玫sz谩m: 10866. VII. 1. Polg谩rmester 脷r! Jelentem, hogy nevezett szem茅lyes meg谩llap铆t谩som szerint Steiner Izs贸 lov谩val 茅s koHe-he-he!
Jaj de gonosz vagyok!
Am煤gy egy regiment MSZMP-s iratot is tal谩ltam ezzel a n茅vvel, de t茅ny hogy viszonylag r茅gi iratok is vannak az adatb谩zisokban ezzel a n茅vvel!

Aprop贸!
Tudja valaki mit jelent a "t玫zs茅r"???? J贸l tudom hogy keresked玫t jelent????

Smile
# | Tom V Tom V - 2011 04 20 ¦ 07:42:39
J贸l tudod. A t玫zs茅r mai sz贸haszn谩latban 谩llat 茅s term茅nyforgalmaz谩st 没z玫 nagykeresked玫t jelent.

Azt hiszem f枚l枚sleges t煤ls谩gosan ecsetelni, hogy a t枚rt茅nelmi Magyarorsz谩g valaha egy roppant gazdags谩ggal meg谩ldott, szerencs茅s orsz谩g volt. (Ergo, minden ellenkez玫 hiresztel茅s elmaradotts谩gunkr贸l, vagy holmi eredend玫 h谩tr谩nyunkr贸l al谩val贸 hazugs谩g). Amig t玫l眉nk nyugatra vagy keletre a n茅pek 谩ltal谩nos 铆ns茅gben s铆nyl玫dtek, addig Mo-r贸l fegyveres hajd煤k ezersz谩mra hajtott谩k el l谩bon a j贸sz谩got It谩li谩ba, Ausztri谩ba, vagy Bajororsz谩gba. P谩ratlan min玫s茅g没 gabon谩nkat (bele茅rtve vil谩gh铆r没 ac茅los b煤z谩nkat) usz谩lysz谩mra vitt茅k ugyancsak, borunkat pedig hord贸kban, kocsirakom谩nyonk茅nt sz谩ll铆tott谩k a sz茅lr贸zsa minden 铆r谩ny谩ba. Sz贸val a t玫zs茅r volt az, aki rendszerint meggazdagodott ezekb玫l az 眉gyletekb玫l.
Tal谩n enn茅lfogva nem is csoda, hogy haz谩nkba egy nagys谩grenddel t枚bb zsid贸 gy没lt 枚ssze, mint ak谩rmelyik k枚rnyez玫 orsz谩gba.
# | postaimre postaimre - 2011 04 20 ¦ 09:55:26
SZM, kir谩ly? Hagyjuk m谩r.
A konkr茅t inform谩ci贸k jelenleg arra j贸k, hogy igazolhass谩k, hogy a zsid贸 - vagy az , aki annak mondja, gondolja mag谩t-, lop, csal, hazudik mert ez m谩r 铆gy volt akkor is. Hogy ezt a s谩t谩n parancs谩ra teszi, vagy az茅rt, mert nem nemes (szemes, semen, s谩m谩n), hanem szemi, vagyis feles az m谩r mell茅kes. Ahol lehet, "ki kell csavarni a nyakukat", s mindezt az 玫 茅rdek眉kben, szeretetb玫l. M谩r v谩rj谩k nagyon!
# | spartakusz spartakusz - 2011 04 20 ¦ 10:14:29
Szevasztok!

http://www.nemeny...rekt=81329

Enn茅l tiszt谩bban nem lehet le铆rni, idegen sz铆v没 vezette 茅s m谩r t枚rv茅nyt is csin谩ltak hozz谩...
# | spartakusz spartakusz - 2011 04 20 ¦ 12:49:27
茅s ez m茅g r谩ad谩sul:

http://hunszkita....extend.377
# | Hegel Hegel - 2011 04 20 ¦ 16:48:38
Valaki megtudja mondani pontosan h谩ny 贸ra perckor szavazt谩k meg az alapt枚rv茅nyt?
B谩谩r ahogy l谩tom ez a nap erre mindenk茅ppen az 枚slakosoknak kedvezett m probl茅m谩k ellen茅re IS!
# | kincses kincses - 2011 04 20 ¦ 17:30:37
Hegel, ez honnan l谩tszik? am煤gy 15. 5o volt...
# | balu998 balu998 - 2011 04 20 ¦ 19:01:26
gyaur,

nanana... nem "egy v谩ros" hanem a legnagyobb eur贸pai zsinag贸ga v谩rosa... A wiki szerint a vil谩gon is a negyedik (de biztos majd kib玫v铆tik, ha lesz r谩 ig茅ny, csak egy kis ad贸t kell hozz谩 emelni) 茅s 煤gy l谩tszi, Ukrajna nins is Eur贸p谩ban. A sorrend: Jeruzs谩lem, New York, Uman (Ukrajna), Budapest, New York, New York (Brooklyn, de ezt csak 2006-ban fejezt茅k be 茅s a legend谩s szatm谩ri Teitelbaum rabbi alap铆totta), Florida, Szeged, Sz贸fia, New York. Na n茅zz眉k m谩r meg statisztikailag is... Bezony, Jewjork ut谩n Magyarorsz谩g vezet. Szomor煤, de evvan. Sz谩razon kell tartani a puskaport.
# | tonyhawk tonyhawk - 2011 04 20 ¦ 22:16:33
De ha nincs el茅g t枚lt茅ny m茅g mindig ott a vasvilla ,kasza, cs谩k谩ny, 茅s mindenf茅le v谩g贸 茅s sz煤r贸 eszk枚z
# | LALAPAPA LALAPAPA - 2011 04 29 ¦ 04:25:58
Elnezest, de azt hiszem ennek itt nagyon nagyon jo helye lesz, ez ide p盲sszol,
http://www.youtub...9Sdkps0Quo
es nem sokara igy lesz magyarban is,
s枚t meg rosszabb lesz, mert itt lathato melyet nem nagyon lehet latni, de hat ennyire,

Hozz醩z髄醩 k黮d閟e

Hozz醩z髄醩 k黮d閟閔ez be kell jelentkezni.
Gener醠醩i id: 0.70 m醩odperc
65,995,407 egyedi l醫ogat