Bejelentkezs

Felhasznlnv

JelszElfelejtetted jelszavad?
j jelsz krse

Ludvérc

NaplóKicsit messzirõl indítok. Mikor Hadak Ura biztatására, de Arany Atyácska parancsára Nimród (Nemere) két fia, Hunor és Magor (Magyar) azt a parancsot kapta, hogy nagy útjuk elõtt tanuljanak ki mesterséget, Hunor elõször az íjkészítõ sátrába, majd a nyeregkészítõhöz tért be, de ott a már elkészült két-két darab beszédét meghallgatva, a munka összetettségét és idõtartamát is figyelembe véve, az õt lekicsinylõ nyergeket és íjakat megjelölve végül kovácsnak állt egy fél évre. Magor kitanulta a bölcsességet, a tudást a táltostól ez idõ alatt. Mikor a keresésre útra keltek, Nimród viszont elhozta nekik a már megjelölt, de Hunorról lekicsinylõen szóló "szerszámokat", amik nem is tudták, hogy Hunor dolga nem az volt, hogy elkészítse, hanem az hogy használja õket Magorral közösen. Ez még az aranyszarvas üldözése elõtt volt, miközben meg lettek próbálva minden sarkon, útfélen Ludvérc (késõbbiekben Ármány/Viszály által). Ludvérc volt a sárkány, s a sárkány a bõ-gõ sárkány (szorkány)-magyarul, boszorkány, amelybõl a bõ-bõl "bõsz" (dühös), germánban bõs(z)e =gonosz, de a boss az angolszászban is inkább a haragvó urat kell jelentse.

A bösz-me inkább ennek ostoba-gonosz változatát jelenti az én olvasatomban. Ami megragadta figyelmem, az a harcosok lobbanékonysága, majd pedig higgadt újragondolása a történteknek. Ebben segítségül jeleskedtek az álmok és a táltos álomfejtõk.

Túl vagyunk már egyen s máson és még túlonabban is leszünk, de addig az eddig is rögös út még döcögõs kell legyen és próbákkal teli mindenki számára. A zavart, amit éreznek többen a várakozás okozza, amely egyrészrõl pótcselekedetekben, másrészt önnön erõforrásaik mobilizálásában csúcsosodik ki, vagy pedig átcsap letargiába. Mindez így is van rendben, ugyanis ideje volna már rég a menésnek és nem kerülgetve a kását az ellenség szívébe mártva a tõrt, tort ülni fölötte, s nem beszélni róla, csak tenni, ahogy elõdeink is cselekedték, nem kerülgetve a konfliktusokat. Nehéz lelki teher ez, de meg kell jegyezzek valamit, ami kikívánkozik belõlem. Maholnap ölni kell szenvtelenül és könyörületet nem ismerve, s halni kell félelem nélkül és önnön magunkat nem fölé rendelve azoknak, akikért érdemes élni! Lépésekkel elõrébb tartunk az ország dolgainak felismerésében és ismertetésében, mint a lemaradt tévelygõk és ezen már semmi nem változtathat. Mindennek van helye és ideje, de meg kell tanulnunk a feladatra koncentrálni és ebben az utóbbi idõben sokan úgy érezhették, hogy már nem feladatuk, hogy ebben, ezen munkálkodjanak. Végül is letisztulnak és jelentéssel ruházódnak fel a gondolatok és a beszéd - íráskényszer helyébe a tettek lépnek. A honlap nem a tettek helye, annak csak a tükrözõdése és aki akar és képes nyugodtan használja arra, amire való. Nem szokásos a felület és a funkciók sem azok, de ezt aki képes volt már megértette, aki meg még nem, annak nehéz felfogni, hogy itt nem olvasgatni kell, hanem érteni és infóval bõvíteni. Nehéz az egyensúlyt megtartani, ezt elismerem és önmérsékletet követelõ munka, de aki feladja az is magát minõsíti, s aki nem adja fel, az is. A cél egy, az eszközök számosak!

"Kedves Imre!
Azért írok, mert szeretnék választ kapni kérdésemre. Nem igazán értem azt, hogy miért nem tudunk végre most már cselekedni is??? Számomra elég hihetetlen, hogy annyi - magát magyarnak mondó - ember szájából hallom a panaszt, hogy mennyire rossz ez a rendszer és még senki nem mondta, azt hogy menjünk és cselekedjünk ez ellen. Nem értem, hogy mire várunk még?! Rendõrökre? Katonákra? Õk kevesen vannak. Kevesebben mint a magyar emberek. Kevesebben, mint azok a MAGYAR emberek, akik tenni akarnak hazájukért és a jobb életért. Ha ezek az emberek képesek lennének arra, hogy összefogjanak, és együtt, EGYÜTTES ERÕVEL tegyenek a hazájukért, akkor nem kellenek rendõrök, katonák, mert a magyar tiszta szív, a magyar hazaszeretet mindent képes legyõzni!!! Vagy csak arra várunk, hogy legyen végre egy ember, aki mögé "elbújhatunk"??? Mert szerintem ez csak egy kifogás, egy búvóhely, hogy legyen kire mutogatni, ha mégsem úgy jönnének össze a dolgok, mint ahogy azt elterveztük. Egyszerûen képtelen vagyok elhinni, azt, hogy ennyire gyáva lenne a magyar. Elképzelhetõ, hogy azért gondolom így, mivel még fiatal vagyok és bennem van a tenni akarás tüze, de nem bírok elmenni a mellett a tény mellett, hogy csak annyit kéne tenni, hogy emberek akkor menjünk!!! És együtt, közös erõvel el takarítjuk innen a nem kívánatos (nem is tudom hogyan nevezzem) SZEMETET!!! Meg tisztítjuk ELÕBB MAGUNKAT!!!!!!!! Aztán a hazának a szeméttõl és végre felülkerekedünk ezen a szennyes mocskon, amiket látunk, hallunk és ami még csapból is folyik!!!! Végre élhetnénk békében, nyugalomban és újra büszkék lehetnénk magunkra, MAGYAROKRA! Mivel sajnos úgy látom ma már nem büszke ember a magyar, vagy épp TÚL büszke. Ezt mindenki döntse el maga. De az egyszerû, tiszta szívû magyar szerintem TENNE és nem beszélne. Miért? Miért nem teszünk??? Válaszodat elõre is köszönöm!"


Ha mindenki a dolgát teszi és ugyan azt fontosabbnak érzi a másikénál, amirõl nem is tud, hogy teszi, akkor nem csoda, hogy önérzete dübörögni kezd! Minden hasznos munka egy célt szolgál, még ha ezt nem is látja az sem, aki dolgozik azon, hogy az igazság kiderüljön.
Ha valakinek fáj az, hogy konfliktus van, akkor csak bátran gondoljon ezekre itt alant és visszasírja még, amikor csak beszéltünk róla!

Ingyenes Képfeltöltés,Url Képfelöltés Kép Feltöltés Képtár Fotó Feltöltés - Ingyenes Képtárhely!

Ingyenes Képfeltöltés,Url Képfelöltés Kép Feltöltés Képtár Fotó Feltöltés - Ingyenes Képtárhely!

Ingyenes Képfeltöltés,Url Képfelöltés Kép Feltöltés Képtár Fotó Feltöltés - Ingyenes Képtárhely!

Ingyenes Képfeltöltés,Url Képfelöltés Kép Feltöltés Képtár Fotó Feltöltés - Ingyenes Képtárhely!

Akárhogy is van, egészen biztosan haladunk a világosság felé. Ma már arról cikkeztek nyugati lapok, hogy a Perzsa - öböl helyén egykor virágzó kultúra létezett, mintegy 100 ezer évvel ezelõtti kezdettel az öböl mintegy 8000 évvel ezelõtti óceán általi feltöltõdéséig. Megemlítik a misztikus atlantiszi civilizációt is! Azért lassan csak leesik a tantusz, hogy semmi nem egészen úgy van, mint ahogy azt eddig elhazudták nekünk. Nem is tudom hogyan mondja meg a töri-tanároknak a gyerek-sereg, hogy 6,5 ezer évvel ezelõtt ugyan lehettek kõbaltás õsemberek, de közben azért volt itt már sok egyéb szintû teremtés-történet, amelyet érdemes lenne még inkább kivesézni!

Aztán itt vannak ezek is!

PRAVDA.RU (english.pravda.ru)

Az orosz lap angol nyelvû felületén Timothy Bancroft-Hinchey álnéven egy amerikai újságíró cikkét ismerteti véleményrovatában, amely írás így kezdõdik: "Az Egyesült Államok fõvárosa a lényeget tekintve nem Washington, DC., hanem Tel-Aviv. Az Egyesült Államok keményen dolgozó adófizetõi pénzébõl több milliárd dollárt adományoz minden évben Izraelnek és attól mit kap cserébe? Három szóban: merev középsõ ujját. Mielõtt bárki elkezdené a sárdobálást és ismét azzal vádolná a szerzõt, hogy antiszemita, mielõtt bármelyik zsidó portál újabb gyûlölet honlapot nyitna, mielõtt állítólagos valódi nevemet és címemet vérfagyasztó halálos fenyegetésekkel kifüggesztenék gyûlölet honlapokra, ismét szögezzünk le valamit. Azt, hogy újságírói és emberi jog a nyilvánosság figyelmét felhívni Izrael bûneire és arra, hogy az az ország a nemzetközi törvényekre fütyül. Ezt a jogomat addig gyakorlom, ameddig nekem úgy tetszik." A cikk egyértelmûvé teszi, most már mindenkinek világossá vált, hogy Izraelt nem érdekli a békefolyamat és a megegyezés. Végül leszögezi, hogy Amerika magatartásának az árát az amerikai kormány az amerikai emberekkel fizetteti meg.

INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE (iht.com)

Az 'igazi zsidó' vita címen a globális amerikai lap kolumnistája, Roger Cohen azt írja, elég legyen abból, hogy befolyásos Izrael-barát lobbik diktálják a Közel-Kelettel foglalkozó õszinte vita helyett a csöndet.
Ma már nem ragozom tovább! Nem személyek ego-járól, hanem a MINDEN-rõl van szó!

Hozzszlsok

# | gabi gabi - 2010 12 11 ¦ 16:12:07
Hogy mennyire gyávák az emberek? Elképesztõen! Ráadásul ezt szintén elképesztõ önérzetességgel és a törvények betartásának fontosságával, valamint az értem aggódás mázával adják elõ! Miközben családjaik a teljes ellehetetlenülés szélén ellensúlyoznak, még mindig nem mernek cselekedni csak a törvényeket betartani. Azokat a törvényeket, melyek nem értünk hanem ellenünk vannak, - ráadásul a törvények is törvénytelenek.
Kellemetlen helyzetbe hozott az egyik szolgáltató, úgy döntöttem élek önvédelmi jogommal és visszaállítom az eredeti állapotot. Végül találtam egy embert, aki nem moralizált, nem hivatkozott a törvényekre, hanem 3 perc alatt megoldotta, - mindezt egy doboz sörért és fél konyakért!
# | postaimre postaimre - 2010 12 11 ¦ 16:17:05
gabi, erre az emberre szükség lehet még az eredeti állapot visszaállításában. Csövet kap, neki csak célozni és az ujját kell rángatni tudni, a többit elintézi a temetkezési vállalkozó! Elõtte nincs pia csak annyi, hogy ne remegjen a keze!
# | magyar saman magyar saman - 2010 12 11 ¦ 16:20:34
Rájöttem pár dologra (de már biztos más is rájött már), ezeket megosztom veletek.

"Hunor s Magor két dalia,
két egytestvér, Ménrót fia." - Arany János

Ménrót, más néven Nimród, más néven Nimrúd, más néven Ménrúd. A Mén-rúd pontosan azt jelenti: Lófasz. Így hívták a nagy szkíta királyt: Lófasz király. Ez a férfiasság, vagyis az uralkodó jelzõje volt, mert a férfi = úri, uralkodói. A hímtag, a fasz pedig a férfiasság jelképe. Ma is híres a magyar az ízes káromkodásról, a lófaszozásról és baszdmegezésrõl, vagyis a szexuális beszédrõl, ami az élet beszéde, mert a szex az élet, és ez régen is így volt, de akkor még természetesebb volt, és nem pironkodtak ezen.
Az "á-men" szó jelentése: a-mén, a-hím, a-férfi (angolul a men ma is férfit jelent).

A szkíta szó jelntése: aszkéta. A szkíta más néven: szaka, aminek jelentése: szaki, szak-ember.

Hunor: a "hun" szó azt jelenti: "hon". Pl. itt-hun = itt-hon, hun-talan = hon-talan. A hun = hon, haza. A Hun-or = hon-õr, vagyis hon-véd, katona, férfi.

Magor: Mag-õr. Ez jelenti a magyar parasztot. Vagyis az õsi szkíta-hun-magyar társadalom aszkéta, katonai-mezõgazdasági társadalom volt. Az õsidõkben szkíta katonák védték a földet, Hun-földet, Hun-g-áriát, a hun-árja földet, a szkíta parasztok pedig megtermelték az élelmet mindenki számára. És mindig a nagy folyók közén éltek: pl. Duna-Tisza, Nílus (Nyíl-us, vagyis Nyíl-õs, Nyilas), Tigris és Eufrátesz, Etel-köz (vagyis Étel-köz, Élet-köz, köz-élet).

A "magyar" szó jelentése még többek között: mag-ár, ami egyrészt jelenti a folyó által termékennyé tett árterületet és a belé vetett magot, vagyis a természetes, életadó növényi élet-teret, másrészt a mag a férfi magot is jelenti, és így a mag-ár azt jelenti, hogy mag-ömlés. Mert a magyar férfi az élet magjának, az igazság magjának õrzõje és hordozója. A magyar a mag-árja nép.

Atilla: Aty(ll)a, vagyis Atya.

Ádám: Adám (ada sumér-magyarul apa) = Apám.

És az egész származás visszavezethetõ az a legfõbb és egyetlen Atya Úr Istenig, az urak Uráig.

A magyar férfielvû, Atyaelvû nép volt, van és lesz.
Az istennõ - pl. földanya - vallás is létezik, de csak alárendelve az Egy Úr, a magyarok Istene hit-vallásának.

Egy = Egi = Égi = mennyei Atya.

Õsi = Õse = Esõ = mennyei Áldás.

Õsi = Régi = R-Égi.

Jó = J-Ó = Ó = Õsi, R-Égi, Égi, Egy.

Öreg = Õr-Ég = Ég-Õr = Ég-Úr = mennyei Atya.
# | spartakusz spartakusz - 2010 12 11 ¦ 16:22:01
Sziasztok!

Mit mondjak - félelmetesek ezek a képek...


most elhagyom a szeretettel


spartakusz...[img][/img]
# | postaimre postaimre - 2010 12 11 ¦ 16:32:41
spartakusz, nem félelmetes ez, csak akkor, ha eldurrantják!
saman, nem akarom túlnyelvészkedni a dolgot, de a magyar nyelv õse, amelybõl megõriztük amit most is tudunk, mellérendelõ. Ez azt is jelenti, hogy nem alá-fölé rendelõ viszonyban kapjuk a képzeteket. A mostani viszonyokkal és a ránk maradt történelmi sejtésekkel ne keverjük azt, ami viszont biztosan régebbi, mint a krónikások emlékezete. Ha már a "fasz"-t hoztad ide, akkor azt biztosan tudod, hogy a germánban ez hordót jelent, de a fassen, az fogni, ragadni, auffassen=felfogni! Az asz, ász, ami kiváló! Most nem folytatom.
# | taskeszi taskeszi - 2010 12 11 ¦ 16:45:20
Kedves levélíró! Félelem,bizalmatlanság,ego!
Ezek mind hárman olyan tényezõk,amik jelen vannak ma,a magukat nemzetinek mondó csoportokban!
Miért?
Tulajdonképpen azt hisszük,hogy egy irányba menetelnek mindannyian,de mivel senki nem tökéletes,és még mindíg határozó tényezõ az" ÉN"-ség,ezért a viszály,amit tulajdonképpen mi magunk szítunk egymás ellen,gátoló,és fékezõ szereppel bír!
Nagyon jó példa ez erre,hogy már a hosszabb ideje létezõ csoportosulások,csak nemrég döntötték el,hogy egy suba alá bújnak!
De mivel az ego,a félelem,és a bizalmatlanság nem veszett ki,bizony kimaradtak egynéhányan!
Ki részérõl vannak ezek a rossz tulajdonságok?
Mindenki részérõl!
Hátha még hozzávesszük azt is,hogy olyan dolgok derülnek ki,amiket nem is gondolt volna az ember,még inkább mélyíti ezt a szakadékot!
Lássuk be,és végre mondjuk ki,kivel mi a baj ,éppen az elõbb felsorolt hibák miatt!
Mi a megoldás?
Jó lenne tudni!
Jó lenne,ha azok,akikre nagyon hallgatnak az emberek,végre tisztáznák magukban,hol is tartanak,mik a lehetõségeik,és mik a korlátaik!
Tisztáznák azt,hogy tényleg a nemzetért küzdenek,vagy az "ÉN"-ségükért!
Amíg ez nem tisztul le,és nem tanulunk meg egymásban bízni,addig a fejünk fölött fognak az események lezajlani,és hangoskodhat akárki,gyûjthet seregeket innen-onnan bármekkorát,a nevetõ harmadik kénye kedve szerint munkálkodik hazánk elrablásán!
Azt meg egyenesen ki sem merem mondani,hogy talán vannak olyanok,akiknek mindegy ki a góré,csak valami hatalmat kaphassanak!
Vagy uram bocsá' arra számítanak,hogy majd egyedül megcsinálják,a maguk országát,és aki nem velünk,az ellenünk!
De itt megint az ego-hoz lehet visszacsatolni,ami arra mutat,hogy ezek az emberek,(ha vannak ilyenek) bizony nincsenek készen arra,amire született a Magyar!
Bátor,és harcos nép?
Valaha az volt!
Ma is az lehetne,ha Jézus tanítását megfogadná,és nem keresne kifogásokat.
Az lehetne,ha nem fából-vaskarika rendszert szeretne építeni,hanem felfogná,hogy nincs más út,csak az Isten útja!
Az lehetne,ha nem másokra köpködné a sértõdött,és egoista szavakat,hanem magába nézne:,talán én is az vagyok!?
Kedves levélíró!
Van baj bõven,és marad is,egy ideig -sajnos!
# | magyar saman magyar saman - 2010 12 11 ¦ 16:54:40
Imre

a magyar nyelvben benne van az alá-fölé és mellérendelés is. A mellérendelés egyenlõséget jelnt. Ha nem lenne alá-fölé rendelés, akkor nem lenne világ sem, mert a felvilág egyenlõ lenne az alvilággal, az élet a halállal, a férfi a nõvel, a magyar a zsidóval, a jó a rosszal, a mennyei Atya a földanyával, az ég a földdel, a magasztos az alantassal, a lélek a testtel, az úr a szolgával. Pontosan errõl szól a zsidó vallás, hogy mindent egyenlõvé tesz, mindent egymás mellé rendel. Ez a liberalizmus. Tehát ebben most nincs igazad, mert a magyar nyelvben mindkét viszonyrendszer benne van, ettõl lesz komplex és nem egydimenziós.

Az ÚR az felsõrendût jelent. Így tehát létezik felsõrendû és alsórendû is. Ha van Úr, akkor lennie kell szolgának is, ez egyértelmû. Az Úr pedig nem egyenlõ a szolgával, hanem alá-fölé rendelet viszonyban vannak.
Csak akkor lenne minden mellérendelt, minden egyenlõ, ha nem lenne Úr, ekkor viszont azt állítanád, hogy nincs Isten. De van, ezért alá-fölé rendelés is van.
Az alsó világban, a szolga-világban pedig valóban létezik a mellérendelés, mert az alsó világban minden mellérendelt, az "oszd meg és uralkodj rajta" mintájára. Ha viszont csak mellérendelésben gondolkodsz, akkor csapdába esel.
Nem tudsz uralkodni a zsidón, ha a magyart a zsidó mellé, a magyarok Istenét jehova mellé rendeled.
Vagyis létezik alá-fölé és mellérendelés is, van egyenlõség és egyenlõtlenség is, ettõl lesz teljes a földi világ.

A fasz szó szerintem származhat a fa szóból is, mert mindkettõ a keménységre utal, de egyéb változatok is lehetségesek, és ezek persze mind magyar értelmezések, mert az õsnyelv a magyar, de ebben biztos egyetértünk.

Az õstörténettel, õsnyelvvel kapcsolatban szerintem nem azon érdemes vitázni, ki mit ásott elõ a földbõl. A magyar nyelv ma is élõ, és a mai magyar nyelvben minden õsiség benne van, tehát pontosan azt kell vizsgálnunk, hogy ma mit mond nekünk a nyelvünk. Az élõ magyar nyelv pontosan az, amit ma beszélünk, és ebben van minden benne, amit keresünk. El kell hinnünk, amit mond, meg kell hallanunk õseink üzenetét és tanítását, az õskortól a máig.
# | gabi gabi - 2010 12 11 ¦ 17:12:02
Szóval a keresztrõl beszélsz magyar sámán, mert az alá-fölé is két pont, a mellérendelés vagyis egyik-másik is két pont, és ha összekötöd a négy pontot, akkor ezt kapod: +
# | tlprmgyr tlprmgyr - 2010 12 11 ¦ 17:21:17
"kicsit messzirol indulok " - mondod ; de a tortenelem ma sem ert veget . soha nem tapasztaltan mocskos szakaszaba lepett . ezek a tavoli "daliak" (Hunor, Magor )tanulhattak , ha ugy tetszett nekik . a New World Order cionista , komuvesseget valoszinu soha nem tanult " szabad komuvesei"most ezt is ( a tanulas lehetoseget ) el akarjak venni gyerekeinktol ! - ez ellen demonstralnak London utcain a diakok . - Britanniaban (nem nagy )sokan ma is azt hiszik ; demokracia van !??!- - - Hunor , Magor megtanultak harcolni is . ez a jogunk talan nekunk is meg maradt . . .
# | taskeszi taskeszi - 2010 12 11 ¦ 17:28:22
Tlprmgyr!
Jogot ember nem vehet el,és nem adhat ember embernek!
Csak a mindenek fölött álló Teremtõ bír ezzel a képességgel!
Hogyan lesz rend így?
Úgy,hogy betartja mindenki Isten törvényeit,és ez a kérdés,tovább nem kérdés!
Vannak akik nem tartják be,de õket az Isten-i gondviselés fogja jobb belátásra késztetni,vagy elpusztítani!
Így haltak ki a dinószauruszok is!

Hozzszls kldse

Hozzszls kldshez be kell jelentkezni.
Generlsi id: 0.86 msodperc
83,603,468 egyedi ltogat